کلیدواژه‌ها = فضای مجازی
حقوق بشر و حق بر فراموش‌شدن در عصر فناوری‌های نوین اطلاعاتی

دوره 33، شماره 55 (پاییز- زمستان)، دی 1395، صفحه 81-108

10.22066/cilamag.2016.23525

سیدقاسم زمانی؛ شیما عطار


جایگاه حقوق بشر در مبارزه با سایبرتروریسم

دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، خرداد 1394، صفحه 227-254

10.22066/cilamag.2015.15764

غلامعلی قاسمی؛ سجاد باقرزاده