کلیدواژه‌ها = تفسیر
پیامدهای خوانش دستور گرایانه از حقوق بین الملل

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، مهر 1397، صفحه 7-37

10.22066/cilamag.2018.31882

امیر مقامی؛ عباسعلی کدخدایی


قاعده‌سازی در دیوان بین‌المللی دادگستری از مجرای تفسیر پویا

دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، تیر 1397، صفحه 65-88

10.22066/cilamag.2018.31683

محمد حبیبی مجنده؛ ساناز کامیارراد