کلیدواژه‌ها = شورای امنیت
تداوم عدالت تبعیض‌آمیز و مناسبات حقوقی دیوان کیفری بین‌المللی و شورای امنیت

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، مهر 1397، صفحه 249-276

10.22066/cilamag.2018.31891

عبدالحسین برزگرزاده؛ عاطفه امینی نیا


عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در بوته نقد و ترازوی نظارت عینی

دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1396، صفحه 37-60

10.22066/cilamag.2017.25048

گودرز افتخار جهرمی؛ علی حاجیانی


نظارت قضایی محاکم بین المللی بر شورای امنیت سازمان ملل متحد

دوره 33، شماره 54 (بهار- تابستان)، تیر 1395، صفحه 59-90

10.22066/cilamag.2016.20720

سیدفضل‌ا.. موسوی؛ وحید بذّار


تعهد آژانس بین المللی انرژی اتمی به حفاظت از اطلاعات محرمانه هسته ای ایران

دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، آذر 1392، صفحه 9-34

10.22066/cilamag.2013.15821

امیرحسین رنجبریان؛ حسن کمالی نژاد


تغییرات جوی:تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی

دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، آذر 1392، صفحه 167-194

10.22066/cilamag.2013.16002

سیدفضل‌الله موسوی؛ معصومه سادات میرمحمدی


تحریم‌های هوشمند شورای امنیت در پرتو قطعنامه 1929: حفظ یا تهدید صلح؟

دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، خرداد 1390، صفحه 115-161

10.22066/cilamag.2011.17165

سیّدقاسم زمانی؛ جمشید مظاهری


اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمه اخیر نوار غزه

دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، خرداد 1388، صفحه 41-69

10.22066/cilamag.2009.17369

مهناز اخوان خرازیان


موازین و مرزهای مداخله بشردوستانه در رویه شورای امنیت

دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، آذر 1386، صفحه 63-102

10.22066/cilamag.2007.17569

زینب رشیدی‌نژاد


شورای امنیت و تعهدات دولتها برای مقابله با تروریسم

دوره 24، شماره 36 (بهار و تابستان)، خرداد 1386، صفحه 57-94

10.22066/cilamag.2007.17787

شهرام زرنشان