کلیدواژه‌ها = مسئولیت
چالش‌های بازیگران داوری در پرتوی الزامات نظام‌های تحریمی

دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1400، صفحه 35-71

10.22066/cilamag.2021.110409.1734

عباسعلی کدخدایی؛ ریحانه ریخته گر برنجی


تعهدات دولت‏ها در پیشگیری و جبران خسارت ناشی از حوادث اتمی

دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، خرداد 1390، صفحه 185-222

10.22066/cilamag.2011.17167

مهراب داراب پور؛ رؤیا زارع نعمتی