کلیدواژه‌ها = الحاق
ضرورت الحاق به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، تیر 1397، صفحه 299-328

10.22066/cilamag.2018.31691

بیژن حاجی عزیزی؛ بیژن بیات


کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و شروط کلی وارد بر آن

دوره 23، شماره 34 (بهار و تابستان)، خرداد 1385، صفحه 57-110

10.22066/cilamag.2006.17855

مصطفی فضائلی