کلیدواژه‌ها = حقوق بین‌الملل کیفری
تعقیب مدیران شرکت‌های خارجی تجهیزکننده عراق به تسلیحات شیمیایی از منظر حقوق بین‌الملل کیفری و حقوق کیفری آلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402

هادی مراد پیری؛ مهدی پیری؛ بهمن ساعدی


بررسی تطبیقی جرم‌انگاری قاچاق انسان در حقوق بین‌الملل و قوانین ایران

دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1401

10.22066/cilamag.2022.246649

سید قاسم زمانی؛ سید محمد هادی قادری


جنبه‌های گوناگون«مسئولیت» در حقوق بین‌الملل کیفری

دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، خرداد 1390، صفحه 223-262

10.22066/cilamag.2011.17168

علیرضا دلخوش