کلیدواژه‌ها = محیط‌زیست
حفاظت از محیط‌زیست در چارچوب کمیسیون همکاری نفتا

دوره 37، شماره 63 (پاییز- زمستان)، مهر 1399، صفحه 139-170

10.22066/cilamag.2020.94028.1578

محمد حسین رمضانی قوام آبادی؛ محدثه کوشا


پدیدۀ دولت‌هایِ در‌حال‌غرق: چاره‌اندیشی‌هایی از نظرگاه حقوق بین الملل

دوره 29، شماره 46 (بهار و تابستان)، خرداد 1391، صفحه 83-124

10.22066/cilamag.2012.16566

امیرحسین رنجبریان؛ نفیسه ارغنده‌پور