کلیدواژه‌ها = حقوق بین‌الملل بشردوستانه
کاربرد تسلیحاتی موشک‌های بالستیک از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه

دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، مهر 1400، صفحه 79-102

10.22066/cilamag.2021.246019

سید فضل‌‌ الله موسوی؛ امیر لهراسبی


چالش‌های حقوقی قابلیت‌های فضای سایبری در پرتو ماده 36 پروتکل یکم الحاقی 1977

دوره 37، شماره 62 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1399، صفحه 121-146

10.22066/cilamag.2019.84640.1491

حسین شریفی طراز کوهی؛ جعفر برمکی


کاربردهای نظامی فناوری نانو از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه

دوره 33، شماره 54 (بهار- تابستان)، تیر 1395، صفحه 257-306

10.22066/cilamag.2016.20727

عباس تدینی؛ سید مصطفی کازرونی


تعهد و التزام متخاصمین به قواعد حقوق بشردوستانه در مخاصمه داخلی سوریه

دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، خرداد 1394، صفحه 159-204

10.22066/cilamag.2015.15751

علی توکلی طبسی؛ فرنگیس منصوری


مصونیت قضایی دولت خارجی در دادگاه‌های ملی با عنایت به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه مصونیت صلاحیتی دولت

دوره 30، شماره 48 (بهار و تابستان)، خرداد 1392، صفحه 65-100

10.22066/cilamag.2013.16346

محمد‌حسین رمضانی قوام آبادی؛ رحمت‌اله فرخی؛ خدیجه جوادی شریف


اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمه اخیر نوار غزه

دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، خرداد 1388، صفحه 41-69

10.22066/cilamag.2009.17369

مهناز اخوان خرازیان