کلیدواژه‌ها = داوری تجاری بین‌المللی
نقش دادگاه‌های ملی در داوری تجاری بین‌المللی در حقوق ایران و فرانسه

دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1398، صفحه 35-68

10.22066/cilamag.2019.35077

مهدی شهلا؛ لیلا بشارتی


انواع رأی در داوری تجاری بین‌المللی با تأکید بر حقوق ایران

دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، تیر 1397، صفحه 273-298

10.22066/cilamag.2018.31690

مصطفی بختیاروند؛ میترا احمدی


نظام‌های تفتیشی و اتهامی در داوری تجاری بین‌المللی

دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، خرداد 1394، صفحه 9-34

10.22066/cilamag.2015.15746

محسن محبی؛ شهاب جعفری ندوشن