کلیدواژه‌ها = کنوانسیون وین
متروک ماندن معاهدات بین‌المللی، ورای عهدنامه 1969 وین

دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، خرداد 1394، صفحه 205-226

10.22066/cilamag.2015.15752

مسعود راعی؛ سید علی حسینی آزاد


نهاد تسلیم کالای جانشین در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و تطبیق آن با حقوق ایران

دوره 31، شماره 50 (بهار- تابستان)، خرداد 1393، صفحه 165-186

10.22066/cilamag.2014.15802

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ حسین کاویار