کلیدواژه‌ها = داوری بین‌المللی
قائم‌به‌‌شخص‌بودن امر داوری و استفاده از دستیاران حقوقی در داوری‌های بین‌المللی

دوره 37، شماره 62 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1399، صفحه 91-120

10.22066/cilamag.2019.90551.1556

محمدجعفر قنبری جهرمی؛ سید محمدعلی عبداللهی


قابلیت داوری دعاوی حقوق مالکیت فکری نیازمند ثبت

دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، تیر 1397، صفحه 31-64

10.22066/cilamag.2018.31682

محمد علی بهمئی؛ حسنی شیخ عطار