کلیدواژه‌ها = داوری سرمایه‌گذاری
دعاوی خسارات انعکاسی در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی؛ امکان سنجی و مبانی

دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، مهر 1400، صفحه 229-262

10.22066/cilamag.2021.244155

محمد علی بهمئی؛ محمدرضا نریمانی زمان آبادی


مفهوم سرمایه‌گذاری در رویه داوری مرکز حل‌و‌فصل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی (ایکسید)

دوره 31، شماره 50 (بهار- تابستان)، خرداد 1393، صفحه 77-108

10.22066/cilamag.2014.15799

سید‌نصرالله ابراهیمی؛ سجاد سلطان زاده