کلیدواژه‌ها = اصل تفکیک
به کارگیری روبات های نظامی در میدان جنگ در پرتو اصول حقوق بشردوستانه

دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1396، صفحه 141-164

10.22066/cilamag.2017.25168

رضا اسلامی؛ نرگس انصاری


کاربردهای نظامی فناوری نانو از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه

دوره 33، شماره 54 (بهار- تابستان)، تیر 1395، صفحه 257-306

10.22066/cilamag.2016.20727

عباس تدینی؛ سید مصطفی کازرونی


کاربرد سلاح های حاوی اورانیوم ضعیف شده از منظر حقوق بشردوستانه بین المللی

دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، آذر 1392، صفحه 35-60

10.22066/cilamag.2013.15822

سید قاسم زمانی؛ سید رضا رفیعی


اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمه اخیر نوار غزه

دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، خرداد 1388، صفحه 41-69

10.22066/cilamag.2009.17369

مهناز اخوان خرازیان