کلیدواژه‌ها = حقوق مخاصمات مسلحانه
چالش‌های حقوقی قابلیت‌های فضای سایبری در پرتو ماده 36 پروتکل یکم الحاقی 1977

دوره 37، شماره 62 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1399، صفحه 121-146

10.22066/cilamag.2019.84640.1491

حسین شریفی طراز کوهی؛ جعفر برمکی


گسترش استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در آیینه حقوق توسل به زور و مخاصمات مسلحانه

دوره 30، شماره 48 (بهار و تابستان)، خرداد 1392، صفحه 205-230

10.22066/cilamag.2013.16351

یونس علاقه بند حسینی؛ رزا یزدان نجات


تأملی بر وضعیت شورشیان از منظر حقوق توسل به زور

دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، مرداد 1389، صفحه 167-190

10.22066/cilamag.2010.17279

یاسر ضیایی