کلیدواژه‌ها = مسئولیت کیفری فردی
ابعاد حقوقی بین‌المللی مقابله با آلودگی نفتی دریایی و نظام مسئولیت کیفری

دوره 33، شماره 55 (پاییز- زمستان)، دی 1395، صفحه 53-80

10.22066/cilamag.2016.23523

محمدجعفر قنبری جهرمی؛ نگین شفیعی بافتی


جنبه‌های گوناگون«مسئولیت» در حقوق بین‌الملل کیفری

دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، خرداد 1390، صفحه 223-262

10.22066/cilamag.2011.17168

علیرضا دلخوش


اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمه اخیر نوار غزه

دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، خرداد 1388، صفحه 41-69

10.22066/cilamag.2009.17369

مهناز اخوان خرازیان