کلیدواژه‌ها = اصول کلی حقوقی
سهم دیوان بین‌المللی دادگستری در تجلی مفهوم بشریت

دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، مهر 1396، صفحه 7-29

10.22066/cilamag.2017.27962

ابراهیم بیگ زاده؛ اسماعیل تاور


تحلیل ابعاد اصل حسن‌نیت در حقوق بین‌الملل در پرتو رویه قضایی

دوره 32، شماره 53 (پاییز و زمستان)، آبان 1394، صفحه 99-126

10.22066/cilamag.2016.18535

حمید الهویی نظری؛ عقیل محمدی