کلیدواژه‌ها = تحریم
تأثیر تحریم بر مقابله موثر با کرونا و مسئولیت ناشی از آن

دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، مهر 1400، صفحه 169-202

10.22066/cilamag.2021.245095

لعیا جنیدی؛ سپیده راضی


چالش‌های بازیگران داوری در پرتوی الزامات نظام‌های تحریمی

دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1400، صفحه 35-71

10.22066/cilamag.2021.110409.1734

عباسعلی کدخدایی؛ ریحانه ریخته گر برنجی


اصل تناسب در اتخاذ تحریم‌های اقتصادی

دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1396، صفحه 189-212

10.22066/cilamag.2017.25170

اکبر ادیبی؛ همایون حبیبی


تحریم‌های هوشمند شورای امنیت در پرتو قطعنامه 1929: حفظ یا تهدید صلح؟

دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، خرداد 1390، صفحه 115-161

10.22066/cilamag.2011.17165

سیّدقاسم زمانی؛ جمشید مظاهری