موضوعات = حقوق بین الملل
بررسی نظرات انفرادی قضات دیوان در موضوع خروج بانک مرکزی از شمول عهدنامه مودت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22066/cilamag.2024.2021502.2503

ستار عزیزی


رای 30 مارس 2023: بررسی تاثیر احتمالی آن بر رای آتی دیوان در دعوای نقض های ادعایی عهدنامه مودت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22066/cilamag.2024.2024779.2527

هادی آذری


نحوه جبران و ارزیابی خسارات ناشی از تحریم‌‌‌های آمریکا علیه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1403

10.22066/cilamag.2024.2008592.2427

حمیدرضا علومی یزدی؛ سپیده راضی


جایگاه قواعد مرتبط حقوق بین الملل در تفسیر معاهدات

دوره 40، شماره 72 ( زمستان)، اسفند 1402

10.22066/cilamag.2024.710236

محمود حجار؛ سید قاسم زمانی


The Involvement of the United Nations System in Promulgation of International Arbitrations among Its Member States

دوره 40، شماره 70 (تابستان)، مرداد 1402

10.22066/cilamag.2023.706438

عباسعلی کدخدائی الیادرانی؛ علیرضا رنجبر