موضوعات = حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه
تحریم خبرنگاران از منظر حقوق بین الملل ( مطالعه موردی تحریم علی رضوانی خبرنگار رسانه ملی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402

زینب اصغری


نقش و جایگاه گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

دوره 40، شماره 70 (تابستان)، مرداد 1402

10.22066/cilamag.2023.706168

فرناز غیابی؛ امیرحسین رنجبریان