دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی

تحلیل اثر منفی اصل صلاحیت نسبت به صلاحیت در داوری و نفی صلاحیت دادگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1401

همایون مافی؛ جواد شمسی


حدود صلاحیت کمیسیون داوری تجاری اقتصادی بین المللی چین – سیتک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1402

سیما علوی حجازی؛ محمود جلالی؛ مریم قربانی فر


دکترین انباشت حوادث در توسل به دفاع مشروع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

مرتضی احمدی فرد؛ مهدی حاتمی؛ فرید آزادبخت


امکان سنجی داوری در انتساب مسئولیت دولت ها در رویه داوری ایکسید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

علیرضا مشهدی زاده؛ امیرحسین قدرت نماشبسترى


پژوهشی

واکاوی نقش و جایگاه گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

فرناز غیابی؛ امیرحسین رنجبریان


مصونیت سازمان های بین المللی غیردولتی: عدم وفاق در رویه بین المللی و دکترین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

هاله حسینی اکبرنژاد