نمایه نویسندگان

آ

 • آبرش، ویلیام صلاحیت شورای حقوق بشر ملل متحد و ساز و کارهای خاص آن راجع ‌به مخاصمات مسلحانه: اعدام‏های فراقانونی در چارچوب «مبارزه با تروریسم» [دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، 1388، صفحه 195-229]
 • آجلی لاهیجی، مهشید تکامل جایگاه هنجاری توسعه پایدار در نظام حقوق بین‌الملل [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 57-78]
 • آذری، هادی دعوای اضافی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری در پرتو رأی احمدو سادیو دیالو [دوره 30، شماره 48 (بهار و تابستان)، 1392، صفحه 183-204]
 • آذری، هادی تجمیع محکومیـت‌هـا بـرطبـق معیـار سلیبیسی در حقوق بین‌الملل کیفری و بررسی رویه قضایی اخیر محاکم بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا [دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، 1388، صفحه 175-196]
 • آذری، هادی دعوای متقابل در دیوان بین‌المللی حقوق دریاها،دستاورد قرار 2 نوامبر 2012 در قضیه کشتی ویرجینیا جی (پاناما / گینه بیسائو) [دوره 33، شماره 55 (پاییز- زمستان)، 1395، صفحه 31-52]
 • آرش پور، علیرضا ظرفیت های نظم کنونی حقوق بین‌الملل در شناسایی مفهوم ژنوسید فرهنگی [دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، 1396، صفحه 197-227]
 • آرش پور، علیرضا چهارچوب حقوقی سازمان جهانی تجارت از منظر تئوری بازی در حقوق بین الملل [دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، 1397، صفحه 277-310]
 • آرش پور، علیرضا ‌‌‌تبیین و تفسیر رفتار ملّی گات در پرتو رویة رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت [دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، 1398، صفحه 353-384]
 • آریان کیا، رضا شروط داوری در سیر تحولات حقوق قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز [دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، 1388، صفحه 197-214]
 • آزادبخت، فرید نظریه انباشت وقایع در توسل به دفاع مشروع بین‌المللی [دوره 40، شماره 70 (تابستان)، 1402]
 • آقاحسینی، محسن اسناد بین‌المللی [دوره 5، شماره 5 (بهار)، 1365، صفحه 227-235]
 • آقاشاهی، فرزانه در فراسوی حقوق معاهدات: پدیداری حقوق عرفی جدیدی در حمایت از میراث فرهنگی [دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، 1388، صفحه 127-148]
 • آقایان حسینی، محمد امکان تعقیب به‌کارگیری سلاح شیمیایی در سوریه توسط دیوان بین‌المللی کیفری [دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، 1398، صفحه 69-104]
 • آقایی، بهمن رژیم حقوقی دریای مازندران [دوره 7، شماره 8 (بهار و تابستان)، 1366، صفحه 191-214]
 • آقایی جنت‏ مکان، حسین تعریف، عناصر و شروط اعمال صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری نسبت به جنایت تجاوز «با نگاهی به موافقتنامه کامپالا» [دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، 1390، صفحه 163-184]
 • آقایی جنت‌مکان، حسین ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شورای امنیت [دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، 1388، صفحه 91-110]
 • آقایی جنت مکان، حسین نظارت قضائی بر تشخیص دادستان دیوان بین‌المللی کیفری [دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 245-263]
 • آلستون، فیلیپ صلاحیت شورای حقوق بشر ملل متحد و ساز و کارهای خاص آن راجع ‌به مخاصمات مسلحانه: اعدام‏های فراقانونی در چارچوب «مبارزه با تروریسم» [دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، 1388، صفحه 195-229]

ا

 • ابراهیم‌گل، علیرضا حق بر غذا: پیش‌شرط تحقق سایر حقوق [دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 221-243]
 • ابراهیم‌گل، علیرضا ابعاد شهادت در رسیدگی‌های کیفری بین‌المللی [دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، 1386، صفحه 193-214]
 • ابراهیم‌گل، مترجمان: علیرضا در فراسوی حقوق معاهدات: پدیداری حقوق عرفی جدیدی در حمایت از میراث فرهنگی [دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، 1388، صفحه 127-148]
 • ابراهیم گل، ترجمة علیرضا استانداردها و آیین‌های جرح داوران [دوره 24، شماره 36 (بهار و تابستان)، 1386، صفحه 169-199]
 • ابراهیم گل، ترجمه: علیرضا حقوق بشر و تروریسم [دوره 23، شماره 34 (بهار و تابستان)، 1385، صفحه 131-155]
 • ابراهیم گل، علیرضا دفاع « ضرورت» در گفتمان حقوقی بین‌المللی: مداخله بشردوستانه و مبارزه با تروریسم [دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، 1385، صفحه 267-304]
 • ابراهیم گل، علیرضا جایگاه نظریه، فرانظریه، روش و روش‌شناسی در مطالعه حقوق بین‌الملل [دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، 1398، صفحه 161-184]
 • ابراهیم گل، علیرضا حقوق بین‌الملل و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (موردکاوی: جایگاه گروه اقدام مالی) [دوره 37، شماره 62 (بهار- تابستان)، 1399، صفحه 199-224]
 • ابراهیمی، سید نصرا... درآمدی بر تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی و ارزیابی اساسنامه آن [دوره 16، شماره 23 (پاییز و زمستان)، 1377، صفحه 179-218]
 • ابراهیمی، سید‌نصرالله مفهوم سرمایه‌گذاری در رویه داوری مرکز حل‌و‌فصل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی (ایکسید) [دوره 31، شماره 50 (بهار- تابستان)، 1393، صفحه 77-108]
 • ابراهیمی، سید نصرالله دلایل استفاده از قراردادهای بیع متقابل در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران [دوره 29، شماره 47 (پاییز و زمستان)، 1391، صفحه 31-45]
 • ابراهیمی، سیدنصرالله جایگاه قراردادهای بیع متقابل در پروژه‌های بالادستی نفت و گاز ایران و مقایسه آن با قراردادهای مشارکت در تولید [دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، 1392، صفحه 215-232]
 • ابراهیمی، سیدنصرالله تأثیر حقوق فراملی نفت بر قراردادهای بین‌المللی نفتی [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • ابراهیمی، نصرالله اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل [دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، 1388، صفحه 243-262]
 • ابراهیمی، یحیی مطالعه تطبیقی مفهوم و آثار حسن‌نیت در انعقاد، تفسیر و اجرای قراردادها [دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، 1388، صفحه 61-90]
 • ابوترابی، فاطمه نقد اقدامات تقنینی در مقابله با قاچاق انسان در حقوق ایران با تاکید بر موازین بین المللی حقوق بشر [دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، 1398، صفحه 109-132]
 • اچ. اچ. جی. پست، ای. اف. دکر. جنگ عراق علیه ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل [دوره 10، شماره 13 (پاییز و زمستان)، 1369، صفحه 315-348]
 • اچ. جکسون، جان نهادهای بین‌المللی تجارت: گات و سازمان تجارت جهانی [دوره 20، شماره 28 (بهار و تابستان)، 1382، صفحه 149-241]
 • احمدی، میترا انواع رأی در داوری تجاری بین‌المللی با تأکید بر حقوق ایران [دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، 1397، صفحه 273-298]
 • احمدی فرد، مرتضی نظریه انباشت وقایع در توسل به دفاع مشروع بین‌المللی [دوره 40، شماره 70 (تابستان)، 1402]
 • احمدی نژاد، مریم تحلیل حقوقی جنایت ناپدیدسازی اجباری اشخاص در حقوق بین‌الملل، به‌عنوان ناقض ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر [دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، 1396، صفحه 149-167]
 • احمدی نژاد، مریم تحلیل دکترین حاشیه انعطاف تفسیر در معاهدات غیرحقوق‌بشری با تأکید بر معاهدات تجاری و سرمایه‏ گذاری [دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، 1398، صفحه 291-318]
 • احمدی واستانی، عبدالغنی شرح مختصر بیانیه‌های الجزایر [دوره 1، شماره 1 (زمستان)، 1363، صفحه 7-96]
 • اخلاقی، بهروز چک در قلمرو حقوق تجارت بین‌الملل [دوره 10، شماره 13 (پاییز و زمستان)، 1369، صفحه 5-50]
 • اخلاقی، بهروز اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین‌الملل دیدگاههای پیمان ژنو 1930 [دوره 10، شماره 12 (بهار و تابستان)، 1369، صفحه 83-166]
 • اخوان خرازیان، مهناز اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمه اخیر نوار غزه [دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، 1388، صفحه 41-69]
 • اخوان خرازیان، مهناز تحول حق تعیین سرنوشت در چارچوب ملل متحد [دوره 24، شماره 36 (بهار و تابستان)، 1386، صفحه 95-142]
 • اخوان فرد، مسعود مسئولیت بین‌المللی دولت براساس معاهده منشور انرژی [دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، 1389، صفحه 15-29]
 • ادیبی، اکبر اصل تناسب در اتخاذ تحریم‌های اقتصادی [دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، 1396، صفحه 189-212]
 • اردبیلی، محمدعلی جرح و سلب صلاحیت از داوران در داوری تجاری بین‌المللی [دوره 10، شماره 12 (بهار و تابستان)، 1369، صفحه 163-228]
 • اردبیلی، محمدعلی کشتار جمعی [دوره 9، شماره 11 (پاییز و زمستان)، 1368، صفحه 31-70]
 • اردبیلی، محمدعلی جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت [دوره 6، شماره 7 (پاییز و زمستان)، 1365، صفحه 211-263]
 • ارغنده‌پور، نفیسه پدیدۀ دولت‌هایِ در‌حال‌غرق: چاره‌اندیشی‌هایی از نظرگاه حقوق بین الملل [دوره 29، شماره 46 (بهار و تابستان)، 1391، صفحه 83-124]
 • استارکل، جی. مسئله لاشه کشتی‌های غرق شده در دریای آزاد از نظر حقوق بین‌الملل [دوره 6، شماره 7 (پاییز و زمستان)، 1365، صفحه 195-210]
 • استان، کارستن معافیت نیروهای حافظ صلح دولتهای غیر عضو اساسنامه ICC از صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین‌المللی ابهامات قطعنامه 1422 شورای امنیت [دوره 22، شماره 32 (بهار و تابستان)، 1384، صفحه 221-257]
 • استرن، بریژیت تکاپو در جهت جهانی‌کردن حقوق؟ قانون هلمزـ برتون و داماتو ـ کندی [دوره 14، شماره 20، 1375، صفحه 47-86]
 • استرن، بریژیت مسائل مربوط به مسؤولیّت ناشی از بحران و جنگ خلیج [ فارس] [دوره 14، شماره 20، 1375، صفحه 217-284]
 • استوفله، ژان تقلب در اعتبار اسنادی تجاری، اعتبارنامه تضمینی و ضمانتنامه مستقل بانکی [دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 291-298]
 • اسدلو، مرتضی توسعه در مفهوم سرمایه:نقطه عزیمت تعاملات معاهدات سرمایه‌گذاری با حقوق مالکیت فکری [دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، 1398، صفحه 227-250]
 • اسدلو، مرتضی تحلیل ظرفیت استانداردهای رفتاری حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری در حمایت از دارایی های فکری [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 113-140]
 • اسکنی، ربیعا اسناد بین‌المللی [دوره 10، شماره 12 (بهار و تابستان)، 1369، صفحه 259-264]
 • اسکینی، ربیعا تشریفات شناسایی و اجرای احکام خارجی و آرای داوری در حقوق بین‌الملل خصوصی فرانسه [دوره 10، شماره 13 (پاییز و زمستان)، 1369، صفحه 215-264]
 • اسکینی، ربیعا تعارض قوانین در داوری تجاری بین‌المللی [دوره 9، شماره 11 (پاییز و زمستان)، 1368، صفحه 147-206]
 • اسکینی، ربیعا وجه‌التزام در قراردادهای تجاری بین‌المللی [دوره 8، شماره 9 (پاییز و زمستان)، 1367، صفحه 41-92]
 • اسکینی، ربیعا منابع حقوقی بیع تجاری بین‌المللی [دوره 6، شماره 7 (پاییز و زمستان)، 1365، صفحه 5-54]
 • اسلامی، رضا چالش‌های آزادی اجتماعات در سیستم حقوقی ایران در پرتو نظام بین المللی حقوق بشر [دوره 31، شماره 50 (بهار- تابستان)، 1393، صفحه 187-222]
 • اسلامی، رضا حق بر دموکراسی در حقوق بین الملل معاصر [دوره 29، شماره 47 (پاییز و زمستان)، 1391، صفحه 46-71]
 • اسلامی، رضا به کارگیری روبات های نظامی در میدان جنگ در پرتو اصول حقوق بشردوستانه [دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، 1396، صفحه 141-164]
 • اسلامی، رضا نقد اقدامات تقنینی در مقابله با قاچاق انسان در حقوق ایران با تاکید بر موازین بین المللی حقوق بشر [دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، 1398، صفحه 109-132]
 • اسلامی، مسعود نقدی بر نظریه‌های LEX MERCATOREA و LEX PETROLEA در حقوق و قراردادهای بین‌المللی نفت [دوره 31، شماره 50 (بهار- تابستان)، 1393، صفحه 9-36]
 • اسماعیلی، محسن بهره‌برداری اشخاص خصوصی از اموال خارج از حاکمیت دولت‌ها و سازوکارهای مرتبط [دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، 1397، صفحه 119-142]
 • اسمخانی، رضا اعطای تابعیت بریتانیا به شهروندان هنگ‌کنگ از دیدگاه حقوق بین الملل [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 203-227]
 • اشتراوس، میشل روش عملی دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده امریکا در پذیرفتن ادله از طرفین و از کارشناسان [دوره 10، شماره 12 (بهار و تابستان)، 1369، صفحه 203-238]
 • اشتری، محمد حقوق بین‌الملل خصوصی نوین در زمینه قراردادها پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون رم 19 ژوئن 1980 [دوره 14، شماره 20، 1375، صفحه 335-396]
 • اشتری، محمد نظم عمومی و حقوق قابل اجرا در ماهیت دعوی در داوری بین‌المللی [دوره 8، شماره 9 (پاییز و زمستان)، 1367، صفحه 167-208]
 • اصغری، زینب تحریم خبرنگاران از منظر حقوق بین الملل ( مطالعه موردی تحریم علی رضوانی خبرنگار رسانه ملی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اصغری آقمشهدی، فخرالدین نهاد تسلیم کالای جانشین در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و تطبیق آن با حقوق ایران [دوره 31، شماره 50 (بهار- تابستان)، 1393، صفحه 165-186]
 • اصغری آقمشهدی، فخرالدین رجوع از ایجاب در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) [دوره 33، شماره 55 (پاییز- زمستان)، 1395، صفحه 233-268]
 • اصغری آقمشهدی، فخرالدین ایجاب متقابل در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980): طرح نقشه صلح کنوانسیون وین برای نبرد فرم‌ها با تکیه بر نظریه بهترین اقدام مبتنی بر کارایی اقتصادی [دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، 1396، صفحه 335-367]
 • اصغریان، مجتبی اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل [دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، 1388، صفحه 243-262]
 • اصلانی، خه‌بات عملیات مسلحانۀ بازیگران غیردولتی علیه کشورها:تشکیک در قواعد حاکم بر توسل به زور [دوره 29، شماره 46 (بهار و تابستان)، 1391، صفحه 59-82]
 • افتخار جهرمی، گودرز بررسی قاعده استاپل در حقوق انگلیس و آمریکا [دوره 21، شماره 30 (بهار و تابستان)، 1383، صفحه 5-73]
 • افتخار جهرمی، گودرز عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در بوته نقد و ترازوی نظارت عینی [دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، 1396، صفحه 37-60]
 • افتخار جهرمی، گودرز نقد کتاب: هفت اقلیم «عقل» در روش‌شناسی حقوق بین‌الملل نگاهی تحلیلی به کتاب «سیر عقل در منظومه حقوق بین‌الملل» [دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، 1398، صفحه 383-405]
 • افتخار جهرمی، گودرز تعارض آرا در داوری سرمایه گذاری بین المللی؛ گونه شناسی، عوامل و راهکارها [دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، 1400، صفحه 7-34]
 • افتخارجهرمی، گودرز دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده و عملکرد آن در قلمرو حقوق بین‌الملل [دوره 12، شماره 16-17 (پاییز و زمستان)، 1372، صفحه 5-96]
 • افجه ای، مهرزاد شرایط مسؤولیت بین‌المللی دولت در برابر دارندگان تابعیت مضاعف [دوره 14، شماره 20، 1375، صفحه 5-46]
 • افضلی، عبدالرحمن فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه: علل، پیامدها و راهکارهای برون‌رفت [دوره 28، شماره 45 (پاییز و زمستان)، 1390، صفحه 235-264]
 • اکبری، نرگس تهدیدها و تعهدات زیست‌محیطی دولت ترکیه در اجرای پروژه گاپ نسبت به آثار سوء زیست‌محیطی در ایران (ریزگردها) [دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، 1398، صفحه 311-351]
 • اکبری، نرگس تعهدات دولت‌های حوضچه هریرود در احداث تأسیسات آبی [دوره 37، شماره 63 (پاییز- زمستان)، 1399، صفحه 309-342]
 • البرزی ورکی، مسعود نقد و بررسی نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری راجع به تهدید یا توسل به سلاحهای هسته‌ای [دوره 21، شماره 31 (پاییز و زمستان)، 1383، صفحه 5-87]
 • ا.ل درز، جرج کنوانسیون وحدت قوانین در مورد عودت بین‌المللی اموال فرهنگی که سرقت رفته یابه‌طور غیرقانونی خارج شده‌اند(رم ـ 24 ژوئن 1995) [دوره 16، شماره 22 (بهار و تابستان)، 1377، صفحه 179-234]
 • السان، ترجمة مصطفی ‌ شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی [دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، 1386، صفحه 169-191]
 • السان، ترجمه مصطفی اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قراردادهای تجاری بین‌المللی و هماهنگ‌سازی حقوق بیع بین‌المللی [دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، 1388، صفحه 321-335]
 • الماسی، نجادعلی تعیین تابعیّت و اقامتگاه از دیدگاه تعارض قوانین [دوره 10، شماره 12 (بهار و تابستان)، 1369، صفحه 5-38]
 • الماسی، نجادعلی بررسی تطبیقی محدودیت‌های طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم [دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، 1396، صفحه 9-36]
 • الهویی نظری، حمید تحلیل ابعاد اصل حسن‌نیت در حقوق بین‌الملل در پرتو رویه قضایی [دوره 32، شماره 53 (پاییز و زمستان)، 1394، صفحه 99-126]
 • الهویی نظری، حمید معاهدات موجد حق برای دولت‌های ثالث با نگاهی به ماده 36 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات [دوره 33، شماره 54 (بهار- تابستان)، 1395، صفحه 167-190]
 • الهویی نظری، حمید بازاندیشی در آثار حقوقی نظرات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرتو رأی 2021 شعبۀ ویژۀ دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در قضیۀ موریس/ مالدیو [دوره 39، شماره 68 ( زمستان)، 1401، صفحه 111-140]
 • امانی، مسعود بررسی مقررات کمیسیون معاملات قراردادهای آتی کالایی برای نظارت و کنترل دستکاری بازار در قراردادهای آتی انرژی (مطالعه موردی ایالات‌متحده) [دوره 31، شماره 50 (بهار- تابستان)، 1393، صفحه 143-164]
 • امیدی، علی قبض و بسط مفهومی حق تعیین سرنوشت در‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ [دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، 1385، صفحه 225-250]
 • امیرارجمند، اردشیر گزارشی از رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیة لاکربی: ایرادات مقدماتی [دوره 16، شماره 22 (بهار و تابستان)، 1377، صفحه 5-52]
 • امیرارجمند، ترجمة دکتر اردشیر جهانی شدن حقوق: فرصتها و خطرات [دوره 17، شماره 24، 1378، صفحه 121-148]
 • امیری، فاطمه توسعه حقوق بین‌المللی کیفری بر پایه جرم ‏انگاری ازدواج اجباری به‌عنوان جنایت علیه بشریت توسط دادگاه ویژه سیرالئون [دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 267-291]
 • امین الرعایا، یاسر تحلیل دکترین حاشیه انعطاف تفسیر در معاهدات غیرحقوق‌بشری با تأکید بر معاهدات تجاری و سرمایه‏ گذاری [دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، 1398، صفحه 291-318]
 • امین زاده، الهام جایگاه مفهوم «حاکمیت» در حقوق بین الملل فضا [دوره 31، شماره 50 (بهار- تابستان)، 1393، صفحه 37-54]
 • امین زاده، الهام کاهش تهدیدات فضایی در پرتو حقوق نرم: مطالعه موردی قطعنامه 36/75 (2020) مجمع عمومی [(مقالات آماده انتشار)]
 • امینی، اعظم اصل انصاف و ظرفیت قاعده‏ سازی آن در رویه دیوان بین‏ المللی دادگستری [دوره 31، شماره 51 (پاییز- زمستان)، 1393، صفحه 9-40]
 • امینی، اعظم مشروعیت و انصاف در حقوق بین‌الملل از دیدگاه توماس فرانک [دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، 1389، صفحه 191-206]
 • امینی، اعظم سازوکارهای نظارت بر رعایت تعهدات و اجرا در موافقت‌نامه پاریس [دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، 1398، صفحه 105-133]
 • امینی نیا، عاطفه تداوم عدالت تبعیض‌آمیز و مناسبات حقوقی دیوان کیفری بین‌المللی و شورای امنیت [دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، 1397، صفحه 249-276]
 • انصاری، اعظم تعارض قوانین در حمل و نقل چندوجهی کالا [دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، 1397، صفحه 311-344]
 • انصاری، اعظم امکان‌سنجی توافق بر سلب صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها در حقوق ایران [دوره 37، شماره 63 (پاییز- زمستان)، 1399، صفحه 343-371]
 • انصاری، نرگس به کارگیری روبات های نظامی در میدان جنگ در پرتو اصول حقوق بشردوستانه [دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، 1396، صفحه 141-164]
 • انیسی، الهام اجرایی‌شدن آرای هیئت حل اختلاف فیدیک، نقطه عطفی برای کارآمدی اقتصادی پروژه‌ها و عدم توقف آن‌ها (با رویهسازی از رأی دادگاه سنگاپور در پروندة پرسُرو) [دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، 1400، صفحه 97-122]
 • اوپتی، برونو شرط داوری به‌وسیله ارجاع [دوره 12، شماره 16-17 (پاییز و زمستان)، 1372، صفحه 277-298]
 • اولی‌سان، سایمن آراء مربوط به ایرادات مقدماتی صادره از دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده‌های مشروعیت توسل به‌زور [دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، 1386، صفحه 103-127]
 • ایرانشاهی، علیرضا نقض و توسعه قلمرو قرارداد داوری [دوره 29، شماره 47 (پاییز و زمستان)، 1391، صفحه 116-138]
 • ایرانشاهی، علیرضا بررسی معیار «نظم عمومی» در نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین‏ المللی [دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، 1390، صفحه 73-114]
 • ایرانشاهی، علیرضا تابعیت رأی داوری [دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 225-265]
 • ایزانلو، محسن دکترین «انحراف» در حقوق دریایی: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس و امریکا و کنوانسیون‌های بین‌المللی [دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، 1396، صفحه 111-140]
 • ایزانلو، محسن تاثیر مقرره مسدودساز اتحادیه اروپا بر قراردادهای تجاری بین المللی [دوره 39، شماره 68 ( زمستان)، 1401]
 • ایزدی، اکبر جایگاه حق بر حداقل رفاه اجتماعی در نظام بین‌المللی حقوق بشر [دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، 1397، صفحه 171-204]
 • ایزدی، علی تأملی بر تحول مفهومی عفو در گستره حقوق بین‌الملل [دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، 1392، صفحه 195-214]
 • ایزدی، علی تأثیرات اهریمن جنگ بر حفاظ مستحکم معاهدات [دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، 1389، صفحه 141-166]
 • ایزدی، علی بررسی تاریخی و تحلیلی اجرای احکام دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 33، شماره 54 (بهار- تابستان)، 1395، صفحه 191-218]
 • ایزدی، علی قابلیت اعمال قواعد امر مختومه، امر مطروحه و محکمه نامناسب برای حل تعارض محاکم بین‌المللی [دوره 33، شماره 55 (پاییز- زمستان)، 1395، صفحه 135-158]
 • ایسکنس، ورنر کنـوانسیون مونتـرال: تجـزیه و تحلیـل بـرخی از جنبه های روزآمد و ادغام شده سیستم ورشو [دوره 21، شماره 31 (پاییز و زمستان)، 1383، صفحه 259-312]
 • ایکس یانگ، گائو مطالعه تطبیقی در مورد قاعده تقلب و معیار آن در حقوق اعتبارات اسنادی [دوره 24، شماره 36 (بهار و تابستان)، 1386، صفحه 243-322]
 • ای. هیل، جِنیفر آینده قراردادهای الکترونیکی در عرصه بیع بین‌الملل: خلأها و گریزهای ذاتیِ کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع‌به بیع بین‌المللی کالا [دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، 1385، صفحه 347-394]

ب

 • باباخانی، عطیه جامعه بین‌المللی و مقابله با نقض حقوق بشردوستانه در بحران دارفور [دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، 1387، صفحه 141-184]
 • بادکوبه هزاوه، آرش تاثیر مقرره مسدودساز اتحادیه اروپا بر قراردادهای تجاری بین المللی [دوره 39، شماره 68 ( زمستان)، 1401]
 • بادینی، حسن مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر قرارداد بیمه (حقوق ایران و اتحادیه اروپا) [دوره 32، شماره 53 (پاییز و زمستان)، 1394، صفحه 315-363]
 • بادینی، حسن نگرشی تحلیلی و انتقادی به اسناد بین‌المللی نظام مسئولیت و جبران خسارت در آلودگی‌های نفتی ناشی از حمل‌ونقل دریایی [دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، 1397، صفحه 89-113]
 • بارانی، محمد مبانی تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در پیشگیری از جرایم جهانی‌شده [دوره 30، شماره 48 (بهار و تابستان)، 1392، صفحه 101-128]
 • بارین چهاربخش، ویکتور رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص دفاع مشروع پس از رویداد یازدهم سپتامبر 2001 [دوره 28، شماره 45 (پاییز و زمستان)، 1390، صفحه 175-194]
 • باستانی نامقی، رضا اصل حاکمیت اراده و محدودیت‌های آن در تحصیل دلیل در داوری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی [دوره 37، شماره 63 (پاییز- زمستان)، 1399، صفحه 73-110]
 • باقرزاده، حسن نظریه‌های متابعت دولت‌ها از حقوق بین‌الملل از منظر اقناع [دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، 1398، صفحه 7-34]
 • باقرزاده، رضوان امکان‌سنجی جرم‌انگاری ژنوسید سیاسی با تکیه بر اسناد بین‌المللی؛ تطبیق واقعیت و حقوق بین‌الملل [دوره 37، شماره 62 (بهار- تابستان)، 1399، صفحه 225-252]
 • باقرزاده، رضوان دادرسی بین المللی در نظم معاصر حقوق بین الملل [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • باقرزاده، سجاد جایگاه حقوق بشر در مبارزه با سایبرتروریسم [دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، 1394، صفحه 227-254]
 • باقری، محمود بررسی مسائل حقوقی ورشکستگی بانکهای چندملیتی [دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، 1392، صفحه 97-126]
 • باقری، محمود بررسی وضعیت حقوقی شروط تحویل یا پرداخت در قراردادهای بلندمدت فروش گاز [دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، 1396، صفحه 119-149]
 • باکله‌هنک، رزی شورای دولتی فرانسه و استرداد در امور سیاسی [دوره 11، شماره 14-15 (بهار و زمستان)، 1370، صفحه 127-252]
 • بایرز، مایکل دعوای پینوشه معجونی از حقوق و سیاست [دوره 18، شماره 25، 1379، صفحه 85-125]
 • بجاوی، محمد «ساخت و پرداخت» احکام در دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 13، شماره 18-19 (پاییز و زمستان)، 1374، صفحه 321-366]
 • بختیاروند، ترجمه و اضافات: مصطفی قواعد ضروری جهت اعتبار تعاملات (تراکنشهای) الکترونیکی در عرصه جهانی [دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، 1387، صفحه 261-283]
 • بختیاروند، مصطفی انواع رأی در داوری تجاری بین‌المللی با تأکید بر حقوق ایران [دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، 1397، صفحه 273-298]
 • بدری اهری، رسول بررسی اجمالی مفهوم حقوقی "J.V." در حقوق امریکا و حقوق بین‌المللی [دوره 10، شماره 13 (پاییز و زمستان)، 1369، صفحه 51-124]
 • بذّار، وحید نظارت قضایی محاکم بین المللی بر شورای امنیت سازمان ملل متحد [دوره 33، شماره 54 (بهار- تابستان)، 1395، صفحه 59-90]
 • بذّار، وحید رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه از سوی ربات های نظامی خود فرمان و مسوولیت ناشی از اقدامات آن ها [دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، 1397، صفحه 63-84]
 • بذّار، وحید مسئولیت بین‌المللی دولت کانادا به‌واسطه نقض مصونیت دولت ایران در نتیجه توقیف حساب‌های بانکی و فروش اموال ایران به منظور اجرای آرای دادگاه‌های امریکا [دوره 37، شماره 63 (پاییز- زمستان)، 1399، صفحه 265-282]
 • براتی، محمد تأثیر شورای امنیت ملل متحد بر سیاسی شدن دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 40، شماره 69 ( بهار)، 1402]
 • براتی‌نیا، محمود «تأثیر حقوق اتحادیه اروپا در تکامل مفهوم رفع تبعیض بین کارگر زن و مرد بر حقوق کار بریتانیا» [دوره 18، شماره 25، 1379، صفحه 147-160]
 • برامز، بنگت حاکمیت در منابع طبیعی [دوره 9، شماره 11 (پاییز و زمستان)، 1368، صفحه 211-224]
 • براون‌لی، یان نظری اجمالی بر حقوق معاهدات [دوره 5، شماره 5 (بهار)، 1365، صفحه 103-226]
 • بردبار، محمد حسن اجرای احکام مدنی خارجی در انگلستان از نقطه نظر کامن لو [دوره 5، شماره 5 (بهار)، 1365، صفحه 135-102]
 • برزگرزاده، عبدالحسین تداوم عدالت تبعیض‌آمیز و مناسبات حقوقی دیوان کیفری بین‌المللی و شورای امنیت [دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، 1397، صفحه 249-276]
 • برزنونی، محمد علی آثار حقوقی اعلان جنگ در اسلام و حقوق بین‌الملل معاصر [دوره 18، شماره 25، 1379، صفحه 57-83]
 • برزنونی، محمدعلی اسلام، اصالت جنگ یا اصالت صلح؟ [دوره 22، شماره 33 (پاییز و زمستان)، 1384، صفحه 73-157]
 • برزنونی، محمدعلی آثار حقوقی جنگ بر سرزمین در اسلام و حقوق بین‌الملل معاصر [دوره 20، شماره 28 (بهار و تابستان)، 1382، صفحه 265-302]
 • برمکی، جعفر چالش‌های حقوقی قابلیت‌های فضای سایبری در پرتو ماده 36 پروتکل یکم الحاقی 1977 [دوره 37، شماره 62 (بهار- تابستان)، 1399، صفحه 121-146]
 • برنیر، شانتل تحولات جدید حقوق بین‌الملل عمومی در مورد قانونی بودن آزمایش‌های اتمی در دریای آزاد [دوره 5، شماره 5 (بهار)، 1365، صفحه 43-64]
 • بروشه، آرون قانون حاکم و اجرای احکام در داوریهای موضوع کنوانسیون حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دول دیگر [دوره 9، شماره 10 (بهار و تابستان)، 1368، صفحه 167-236]
 • بروین، محمد اسناد بین‌المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام [دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، 1386، صفحه 47-62]
 • بشارتی، لیلا نقش دادگاه‌های ملی در داوری تجاری بین‌المللی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، 1398، صفحه 35-68]
 • بشکاردانا، کتایون حق بر دموکراسی در حقوق بین الملل معاصر [دوره 29، شماره 47 (پاییز و زمستان)، 1391، صفحه 46-71]
 • بقائی برزآبادی، افسانه آثار حقوقی تحریم‌های بین‌المللی هوشمند در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت با تأکید بر تدارکات در صنعت نفت ایران [دوره 32، شماره 53 (پاییز و زمستان)، 1394، صفحه 161-210]
 • بلاغی، ابوذر رژیم حقوقی بین‌المللی حاکم بر حفاظت از محیط‌زیست در فضای ماورای جو با تأکید بر رهیافت‌ها و چالش‌ها و خلأها [دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، 1396، صفحه 287-313]
 • بلوری، پیمان مسئولیت‌پذیری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در حقوق بشر [دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، 1394، صفحه 91-120]
 • بناء نیاسری، ترجمة ماشاءاله مطالعه تطبیقی در مورد قاعده تقلب و معیار آن در حقوق اعتبارات اسنادی [دوره 24، شماره 36 (بهار و تابستان)، 1386، صفحه 243-322]
 • بناء نیاسری، ترجمه: ماشاءالله تقلب در اعتبار اسنادی تجاری، اعتبارنامه تضمینی و ضمانتنامه مستقل بانکی [دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 291-298]
 • بناء نیاسری، ترجمه: ماشاءالله تعهدات خریدار در بیع بین‌المللی: مطالعه‌ای تحلیلی در رویه قضایی‌کنوانسیون بیع بین‌المللی‌کالا [دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، 1387، صفحه 199-231]
 • بناء نیاسری، ترجمه: ماشاءالله ماهیت حقوقی ویژه و منحصر به فرد اعتبارات اسنادی: منشاء اعتبارات اسنادی و منابع آن [دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، 1385، صفحه 305-345]
 • بناء نیاسری، ماشاءا... نقض بنیادین در قراردادهای بیع اسنادی: دکترین انطباق دقیق ارائه در حقوق اعتبارات اسنادی و قرارداد پایه بیع [دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، 1396، صفحه 235-262]
 • بناء نیاسری، مترجم: ماشاءاله کنـوانسیون مونتـرال: تجـزیه و تحلیـل بـرخی از جنبه های روزآمد و ادغام شده سیستم ورشو [دوره 21، شماره 31 (پاییز و زمستان)، 1383، صفحه 259-312]
 • بنانیاسری، ترجمه: ماشاء‌الله روشهای پرداخت ثمن در تجارت الکترونیک آیا جایگزین‌های ممکن و کارآمدی برای اعتبارات اسنادی وجود دارد؟ [دوره 23، شماره 34 (بهار و تابستان)، 1385، صفحه 157-210]
 • بنی‌صدر، اسماعیل شرط داوری به‌وسیله ارجاع [دوره 12، شماره 16-17 (پاییز و زمستان)، 1372، صفحه 277-298]
 • به پیک، آرزو اوراق بدهی بین‌المللی دولتی و خلأ در نظام حقوق بین‌الملل [دوره 37، شماره 63 (پاییز- زمستان)، 1399، صفحه 111-138]
 • بهزادی، کیوان موانع آمره بودن قاعده منع توسل به زور [دوره 37، شماره 63 (پاییز- زمستان)، 1399، صفحه 171-198]
 • بهزادی پارسی، آرش رابطۀ میان حقوق سرمایه‌گذار خارجی و تعهدات بین‌المللی حقوق بشر و محیط زیست [دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، 1398، صفحه 43-74]
 • بهمئی، محمد علی محدودیت‌های اجرای موقت معاهده منشور انرژی در پرتو رأی داوری یوکاس علیه روسیه [دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، 1396، صفحه 61-91]
 • بهمئی، محمد علی قابلیت داوری دعاوی حقوق مالکیت فکری نیازمند ثبت [دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، 1397، صفحه 31-64]
 • بهمئی، محمد علی اصل حاکمیت اراده و محدودیت‌های آن در تحصیل دلیل در داوری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی [دوره 37، شماره 63 (پاییز- زمستان)، 1399، صفحه 73-110]
 • بهمئی، محمد علی دعاوی خسارات انعکاسی در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی؛ امکان سنجی و مبانی [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 229-262]
 • بهمئی، محمد علی توصیف ماهیت حقوقی شروط استثناء به عنوان عامل محدودکننده قلمروی تعهدات ماهوی معاهده و آثار این توصیف در حقوق بین الملل سرمایه گذاری [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 47-84]
 • بهمئی، محمدعلی طرف شرط داوری در گروه قراردادی [دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، 1394، صفحه 35-60]
 • بهنیا، مسیح حق آموزش کودکان پناهندة افغان در ایران در پرتو نظام حقوق بین‌الملل ناظر بر پناهندگی [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • بیات، بیژن ضرورت الحاق به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا [دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، 1397، صفحه 299-328]
 • بیگ‌‌زاده، ابراهیم گامی در راه یک حقوق اجتماعی بین‌المللی [دوره 11، شماره 14-15 (بهار و زمستان)، 1370، صفحه 205-231]
 • بیگ‌زاده، ابراهیم مرز در دریاچه‌های بین‌المللی [دوره 16، شماره 22 (بهار و تابستان)، 1377، صفحه 53-142]
 • بیگ‌زاده، ابراهیم بشریت و حقوق بین‌الملل [دوره 12، شماره 16-17 (پاییز و زمستان)، 1372، صفحه 299-314]
 • بیگ‌زاده، ترجمه و تحقیق: دکتر ابراهیم آیین‌های دادرسی بین‌المللی [دوره 17، شماره 24، 1378، صفحه 149-219]
 • بیگ‌زاده، مترجم: ابراهیم قاضی ویژه در دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 21، شماره 30 (بهار و تابستان)، 1383، صفحه 75-84]
 • بیگ زاده، ابراهیم تکاپو در جهت جهانی‌کردن حقوق؟ قانون هلمزـ برتون و داماتو ـ کندی [دوره 14، شماره 20، 1375، صفحه 47-86]
 • بیگ زاده، ابراهیم سهم دیوان بین‌المللی دادگستری در تجلی مفهوم بشریت [دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، 1396، صفحه 7-29]

پ

 • پارسانیا، نفیسه قواعد تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در پرتو رویه‌قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر [دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، 1392، صفحه 127-144]
 • پارک، ویلیام «داوری در قراردادهای بانکی» [دوره 20، شماره 28 (بهار و تابستان)، 1382، صفحه 45-60]
 • پاول اسمیت، وینسنت کشمکش‌زدایی با داوری درحقوق اسلام و کامن‌لا [دوره 16، شماره 23 (پاییز و زمستان)، 1377، صفحه 219-280]
 • پپن، اوژن بشریت و حقوق بین‌الملل [دوره 12، شماره 16-17 (پاییز و زمستان)، 1372، صفحه 299-314]
 • پرادِل، ژان به‌دنبال اصول راهبردی مشترک آیین‌های دادرسی کیفری مختلف اروپایی [دوره 15، شماره 21، 1376، صفحه 71-94]
 • پروین، فرهاد نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیة خارجیان مقیم ایران [دوره 17، شماره 24، 1378، صفحه 277-315]
 • پروین، فرهاد حقوق اتحادیه اروپا و چالش شناسایی حق مالکیت بر داده ها در عصر اقتصاد دیجیتال [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 281-304]
 • پلانتار، ژان پی‌یر حقوق جدید متحد‌الشکل بیع بین‌المللی کنوانسیون سازمان ملل متحد مورخ 11 آوریل 1980 [دوره 11، شماره 14-15 (بهار و زمستان)، 1370، صفحه 291-440]
 • پنژل، ایزابل ملاحظاتی نسبت به کنوانسیون 17 ژانویه 2005 سازمان ملل متحد راجع به مصونیت قضائی دولتها و اموال‌شان [دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، 1385، صفحه 431-436]
 • پی. بوکلی، راس مطالعه تطبیقی در مورد قاعده تقلب و معیار آن در حقوق اعتبارات اسنادی [دوره 24، شماره 36 (بهار و تابستان)، 1386، صفحه 243-322]
 • پی. بوکلی، روس ماهیت حقوقی ویژه و منحصر به فرد اعتبارات اسنادی: منشاء اعتبارات اسنادی و منابع آن [دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، 1385، صفحه 305-345]
 • پیران، حسین شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری [دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، 1388، صفحه 259-288]
 • پیران، حسین مصادره غیرمستقیم در حقوق بین‌الملل، و رویه دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده [دوره 13، شماره 18-19 (پاییز و زمستان)، 1374، صفحه 415-529]
 • پی. رونی، دیوید آماده‌سازی شاهد برای حضور در داوری تجاری بین‌المللی: راهنمای عملی برای وکیل [دوره 21، شماره 31 (پاییز و زمستان)، 1383، صفحه 187-199]
 • پیری، حیدر مشروعیت مداخله نیروهای ائتلاف علیه داعش در عراق و سوریه در چارچوب حقوق بین‌الملل [دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، 1397، صفحه 215-238]
 • پیری، حیدر ماهیت و کارکردهای استدلال از راه مفهوم مخالف در رویه‌قضایی بین‌المللی [دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، 1400، صفحه 243-272]
 • پیری، فرهاد امتناع از شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل‌شده [دوره 30، شماره 48 (بهار و تابستان)، 1392، صفحه 7-34]
 • پیری، فرهاد اعمال اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی توسط دیوان داوری به‌عنوان قانون حاکم بر دعوا [دوره 29، شماره 46 (بهار و تابستان)، 1391، صفحه 35-58]
 • پیری، مهدی تعقیب مدیران شرکت‌های خارجی تجهیزکننده عراق به تسلیحات شیمیایی از منظر حقوق بین‌الملل کیفری و حقوق کیفری آلمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیری، هادی مراد تعقیب مدیران شرکت‌های خارجی تجهیزکننده عراق به تسلیحات شیمیایی از منظر حقوق بین‌الملل کیفری و حقوق کیفری آلمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیله‌ور ستاری، امیر حسین بررسی واگذاری عواید اعتبار در مقررات اعتبارات اسنادی UCP500) و UCP600 و ISP 98 و URDG 758 و (UCC و کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی [دوره 30، شماره 48 (بهار و تابستان)، 1392، صفحه 151-182]

ت

 • تاپ من، مایکل جرح و سلب صلاحیت از داوران در داوری تجاری بین‌المللی [دوره 10، شماره 12 (بهار و تابستان)، 1369، صفحه 163-228]
 • تانکین، گریگوری آیا حقوق بین‌الملل عام، تنها حقوق عرفی است؟ [دوره 13، شماره 18-19 (پاییز و زمستان)، 1374، صفحه 367-380]
 • تاور، اسماعیل سهم دیوان بین‌المللی دادگستری در تجلی مفهوم بشریت [دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، 1396، صفحه 7-29]
 • تاورنیه، پروفسور پل مسئله مشروعیت توسل به زور علیه عراق توسط ایالات متحده امریکا [دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، 1385، صفحه 251-265]
 • تاورنیه، پل قوانین اساسی کشورها و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 20، شماره 29 (پاییز و زمستان)، 1382، صفحه 149-167]
 • تدینی، عباس کاربردهای نظامی فناوری نانو از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه [دوره 33، شماره 54 (بهار- تابستان)، 1395، صفحه 257-306]
 • ترازی، نسرین توزیع جبران خسارت در وضعیت مسؤولیت مشترک بین المللی [دوره 37، شماره 63 (پاییز- زمستان)، 1399، صفحه 29-50]
 • تقدیر، محمدکاظم مسئولیت بین‌المللی دولت براساس معاهده منشور انرژی [دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، 1389، صفحه 15-29]
 • توجهی، عبدالعلی ممنوعیت محاکمه و مجازات مجدد در حقوق کیفری ایران و تعارض‌های آن با اسناد بین‌المللی [دوره 28، شماره 45 (پاییز و زمستان)، 1390، صفحه 139-173]
 • توحیدی، احمدرضا خلأ معاهداتی: لزوم کنکاش درتعهدات بین‌المللی دولت‌ها در فرایند سدسازی از دیدگاه حقوق بین‌الملل [دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، 1398، صفحه 385-412]
 • توسلی، محمد سجاد بررسی مسائل حقوقی ورشکستگی بانکهای چندملیتی [دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، 1392، صفحه 97-126]
 • توسلی جهرمی، دکتر منوچهر نگاهی به شیوه‌های جایگزین حل اختلاف (ADR) در مقررات جدید اتاق بازرگانی بین‌المللی [دوره 19، شماره های 26-27، 1380، صفحه 365-382]
 • توسلی جهرمی، منوچهر حق توسعه در نظریه و عمل [دوره 21، شماره 30 (بهار و تابستان)، 1383، صفحه 179-250]
 • توکلی طبسی، علی تعهد و التزام متخاصمین به قواعد حقوق بشردوستانه در مخاصمه داخلی سوریه [دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، 1394، صفحه 159-204]
 • توکلی طبسی، علی مسئولیت بین المللی دولتهای ثالث ناشی از نقض حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی (با تحلیلی اجمالی از بحران سوریه) [دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، 1392، صفحه 61-96]
 • توکلی طبسی، علی معاهده منع تسلیحات هسته ای (TPNW) و پیامدهای آن بر نظام خلع سلاح هسته ای با تأکید بر معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) [دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، 1400، صفحه 273-306]
 • تی.بی. کول، مارگاریتا شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی [دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، 1386، صفحه 169-191]
 • تی.‌ کامینگا، منو اعمال صلاحیت جهانی در رابطه با جرائم سنگین حقوق بشری [دوره 20، شماره 28 (بهار و تابستان)، 1382، صفحه 61-114]
 • تی. لاریا، ایمانوئل روشهای پرداخت ثمن در تجارت الکترونیک آیا جایگزین‌های ممکن و کارآمدی برای اعتبارات اسنادی وجود دارد؟ [دوره 23، شماره 34 (بهار و تابستان)، 1385، صفحه 157-210]
 • تیموری، حیدرعلی حقوق بین‌الملل تعاملی: رهیافتی غیرسلسله‌مراتبی بر یکجانبه‌گرایی و سلطه‌جویی در حقوق بین‌الملل [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • تی یا، وانگ جهان سوم و حقوق بین‌الملل [دوره 7، شماره 8 (بهار و تابستان)، 1366، صفحه 83-157]
 • تی یری، هوبر قاضی ویژه در دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 21، شماره 30 (بهار و تابستان)، 1383، صفحه 75-84]

ج

 • جانستون، ایان دفاع « ضرورت» در گفتمان حقوقی بین‌المللی: مداخله بشردوستانه و مبارزه با تروریسم [دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، 1385، صفحه 267-304]
 • جاوید، احسان حق دسترسی به داروهای اساسی در چارچوب موافقت‌نامه تریپس و چالش حمایت از حق بین‌المللی بشر بر سلامت [دوره 33، شماره 54 (بهار- تابستان)، 1395، صفحه 29-58]
 • جاوید، مترجم: احسان صلاحیت شورای حقوق بشر ملل متحد و ساز و کارهای خاص آن راجع ‌به مخاصمات مسلحانه: اعدام‏های فراقانونی در چارچوب «مبارزه با تروریسم» [دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، 1388، صفحه 195-229]
 • جاویدبخت، مارال کارکرد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و کنوانسیون 1988 رم در مقابله با تروریسم دریایی [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 171-200]
 • جاویدزاده، حمیدرضا اگزیستانسیالیسم در عراق: قطعنامه شماره 1483 شورای امنیت و حقوق اشغال نظامی [دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، 1386، صفحه 215-241]
 • جباری، منصور نظارت ایکائو بر استانداردها و رویه‌های پیشنهادی هوانوردی [دوره 32، شماره 53 (پاییز و زمستان)، 1394، صفحه 69-98]
 • جعفری، ترجمه: فیض‌الله تحقق رؤیا: داوری خود آیین [دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، 1388، صفحه 163-193]
 • جعفری، رویا نقش آموزش کودکان در مقابله با افراط گرایی [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • جعفری، شاهو ابعاد حقوقی انتقال اجباری اشخاص به عنوان جنایت بین المللی [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 145-168]
 • جعفری، فیض الله شرایط اعمال تحدید مسئولیت صاحبان کشتی دریاپیما (بررسی کنوانسیون بین‌المللی تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی 1976) [دوره 33، شماره 55 (پاییز- زمستان)، 1395، صفحه 211-232]
 • جعفری، فیض الله بررسی تحلیلی‌ـ تطبیقی شرایط اعمال انصاف در داوری‌های تجاری بین‌المللی [دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، 1398، صفحه 319-356]
 • جعفری، مترجم: فیض‌الله نظم عمومی در حقوق اروپا [دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، 1387، صفحه 185-197]
 • جعفری، مجتبی قربانیان و شهود در جنایات بین‌المللی: از حق حمایت تا حق بیان [دوره 23، شماره 34 (بهار و تابستان)، 1385، صفحه 33-56]
 • جعفری چالشتری، محمود نگرشی تحلیلی و انتقادی به اسناد بین‌المللی نظام مسئولیت و جبران خسارت در آلودگی‌های نفتی ناشی از حمل‌ونقل دریایی [دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، 1397، صفحه 89-113]
 • جعفری ندوشن، شهاب نظام‌های تفتیشی و اتهامی در داوری تجاری بین‌المللی [دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، 1394، صفحه 9-34]
 • جعفری ولدانی، اصغر طرح تغییر مسیر اروند رود و حقوق بین‌الملل [دوره 10، شماره 12 (بهار و تابستان)، 1369، صفحه 225-270]
 • جعفری ولدانی، اصغر نگرشی به عهد‌نامه 1975 ایران و عراق [دوره 5، شماره 5 (بهار)، 1365، صفحه 65-102]
 • جلالی، محمود حدود صلاحیت کمیسیون داوری تجاری اقتصادی بین‌المللی چین ـ سیتک [دوره 40، شماره 70 (تابستان)، 1402]
 • جنیدی، لعیا تأثیر تحریم بر مقابله موثر با کرونا و مسئولیت ناشی از آن [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 169-202]
 • جوادی شریف، خدیجه مصونیت قضایی دولت خارجی در دادگاه‌های ملی با عنایت به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه مصونیت صلاحیتی دولت [دوره 30، شماره 48 (بهار و تابستان)، 1392، صفحه 65-100]
 • جوان جعفری بجنوردی، عبدالرضا کیفرهای بدنی از منظر دیوان کیفری بین‌المللی در پروندة الحسن [دوره 40، شماره 69 ( بهار)، 1402]
 • جودکی، بهزاد راه‌حل‌های تعارض صلاحیت در قلمرو حقوق جزای بین‌الملل [دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، 1396، صفحه 249-287]
 • جوینر، کریستوفر حملة امریکا به گرانادا:‌ پیامدها و وجاهت قانونی آن [دوره 9، شماره 11 (پاییز و زمستان)، 1368، صفحه 225-266]
 • جی. دریس کول، ریچارد نقش اعتبارنامه‌های تضمینی در تجارت بین‌المللی «تأملاتی پس از انقلاب ایران» [دوره 1، شماره 1 (زمستان)، 1363، صفحه 115-182]
 • جی. رِج ول، کاترین حق شرط بر معاهدات و تفسیر کلی شماره (52)24 کمیته حقوق بشر [دوره 22، شماره 32 (بهار و تابستان)، 1384، صفحه 95-137]

چ

 • چراغچی، ترجمه سوسن رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده جمهوری اسلامی ایران و دنیز برند [سر سرباز هخامنشی] [دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، 1388، صفحه 337-347]

ح

 • حاتمی، مهدی بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس [دوره 24، شماره 36 (بهار و تابستان)، 1386، صفحه 143-168]
 • حاتمی، مهدی نظریه انباشت وقایع در توسل به دفاع مشروع بین‌المللی [دوره 40، شماره 70 (تابستان)، 1402]
 • حاجی، محمد تعامل بین ممنوعیت قراردادی نسل‌کشی و قاعده آمره ممنوعیت نسل‌کشی [دوره 28، شماره 45 (پاییز و زمستان)، 1390، صفحه 13-51]
 • حاجیانی، علی عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در بوته نقد و ترازوی نظارت عینی [دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، 1396، صفحه 37-60]
 • حاجی‌پور، مرتضی حسن‌نیت در انعقاد قرارداد؛ با تأکید بر کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا [دوره 33، شماره 54 (بهار- تابستان)، 1395، صفحه 307-338]
 • حاجی‌زاده، محمود بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس [دوره 24، شماره 36 (بهار و تابستان)، 1386، صفحه 143-168]
 • حاجی عزیزی، بیژن ضرورت الحاق به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا [دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، 1397، صفحه 299-328]
 • حبیب زاده، توکل معیارهای حاکم بر جبران خسارات معنوی در روابط بین دولت میزبان و سرمایه‌گذار خارجی با تأکید بر آرای داوری ایکسید [دوره 31، شماره 51 (پاییز- زمستان)، 1393، صفحه 163-182]
 • حبیب زاده، توکل نقش برنامه توسعه ملل متحد در اجرایی شدن حق توسعه در ایران [دوره 31، شماره 50 (بهار- تابستان)، 1393، صفحه 109-142]
 • حبیب زاده، توکل مسئولیت بین المللی دولتهای ثالث ناشی از نقض حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی (با تحلیلی اجمالی از بحران سوریه) [دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، 1392، صفحه 61-96]
 • حبیب زاده، توکل نقش شرط فراگیر در حل‌و‌فصل اختلافات سرمایه‌گذار خارجی و دولت میزبان در پرتو رویه داوری ایکسید [دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، 1397، صفحه 85-118]
 • حبیب زاده، مترجمان: توکل قربانیان و شهود در جنایات بین‌المللی: از حق حمایت تا حق بیان [دوره 23، شماره 34 (بهار و تابستان)، 1385، صفحه 33-56]
 • حبیب زاده، مترجم: توکل معاهدات دو جانبه سرمایه‌گذاری [دوره 21، شماره 30 (بهار و تابستان)، 1383، صفحه 251-327]
 • حبیب زاده، مترجم:توکل حق شرط بر معاهدات و تفسیر کلی شماره (52)24 کمیته حقوق بشر [دوره 22، شماره 32 (بهار و تابستان)، 1384، صفحه 95-137]
 • حبیبی، همایون ارزیابی وجود حق بر جدایی چاره‌ساز یا جبرانی به‌عنوان قاعده حقوق بین‌الملل عرفی [دوره 31، شماره 51 (پاییز- زمستان)، 1393، صفحه 97-124]
 • حبیبی، همایون اصل تناسب در اتخاذ تحریم‌های اقتصادی [دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، 1396، صفحه 189-212]
 • حبیبی مجنده، محمد نقد عملکرد ایالات متحده آمریکا در نقض مصونیت قضایی دولت ها در آیینه حقوق بین الملل و رأی 2012 دیوان بین المللی دادگستری [دوره 31، شماره 51 (پاییز- زمستان)، 1393، صفحه 67-96]
 • حبیبی مجنده، محمد قاعده‌سازی در دیوان بین‌المللی دادگستری از مجرای تفسیر پویا [دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، 1397، صفحه 65-88]
 • حبیبی مجنده، محمد امکان تعقیب به‌کارگیری سلاح شیمیایی در سوریه توسط دیوان بین‌المللی کیفری [دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، 1398، صفحه 69-104]
 • حجازی، احمد معیارهای سنجش ارزش اموال مصادره شدة بیگانگان در آراء دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده [دوره 11، شماره 14-15 (بهار و زمستان)، 1370، صفحه 29-126]
 • حجت‏ زاده، علیرضا قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین‏المللی (بررسی تطبیقی) [دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، 1390، صفحه 263-281]
 • حدادی، مهدی موافقت‌نامه‌های نزاکتی از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 30، شماره 48 (بهار و تابستان)، 1392، صفحه 129-150]
 • حدادی، مهدی استناد به مسئولیت دولت ناشی از نقض تعهدات عام‌الشمول [دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، 1389، صفحه 89-124]
 • حدادی، مهدی مفهوم مراقبت بایسته در حقوق بین‌الملل و مقررات گروه ویژه اقدام مالی [دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، 1398، صفحه 165-202]
 • حریریان، لادن تأملی بر رهیافت‌های «فرمالیستی» و «انتقادی» از قواعد حقوق بین‌الملل [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • حسنخانی، علی حقوق اتحادیه اروپا و معاهدات سرمایه گذاری اعضاء: با تاکید بر پیمان لیسبون [دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، 1397، صفحه 39-61]
 • حسین تبریزی، مهدی امکان‌سنجی جرم‌انگاری ژنوسید سیاسی با تکیه بر اسناد بین‌المللی؛ تطبیق واقعیت و حقوق بین‌الملل [دوره 37، شماره 62 (بهار- تابستان)، 1399، صفحه 225-252]
 • حسینی آزاد، سید علی متروک ماندن معاهدات بین‌المللی، ورای عهدنامه 1969 وین [دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، 1394، صفحه 205-226]
 • حسینی آزاد، سیدعلی نقد عملکرد ایالات متحده آمریکا در نقض مصونیت قضایی دولت ها در آیینه حقوق بین الملل و رأی 2012 دیوان بین المللی دادگستری [دوره 31، شماره 51 (پاییز- زمستان)، 1393، صفحه 67-96]
 • حسینی اکبرنژاد، حوریه جنگ علیه حقوق جنگ: ارزیابی نبرد 22 روزه غزه از نگاه حقوق بین‌الملل بشردوستانه [دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، 1388، صفحه 99-125]
 • حسینی اکبرنژاد، حوریه مقابله با گرسنگی در نظام حقوق بین الملل: از نقض حقوق بشر تا جنایت بین المللی [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 103-144]
 • حسینی اکبرنژاد، هاله صلاحیت تکمیلی دیوان بین‌المللی کیفری: پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری [دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، 1388، صفحه 111-142]
 • حسینی اکبرنژاد، هاله جنگ علیه حقوق انسان‌ها: نقض تعهد رعایت حقوق ‌بشر در جنگ 22 روزه غزه [دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، 1388، صفحه 13-40]
 • حسینی اکبرنژاد، هاله مقابله با گرسنگی در نظام حقوق بین الملل: از نقض حقوق بشر تا جنایت بین المللی [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 103-144]
 • حسینی اکبرنژاد، هاله مصونیت سازمان های بین المللی غیردولتی: عدم وفاق در رویه بین المللی و دکترین [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی مدرس، سید مهدی مفهوم مانع برای اعطای معافیت به متعهد در دعاوی مرتبط با تحریم‌ها [دوره 37، شماره 62 (بهار- تابستان)، 1399، صفحه 335-352]
 • حسینی‌‌نژاد، حسینقلی نگاهی به دادگاه اروپایی حقوق بشر [دوره 16، شماره 22 (بهار و تابستان)، 1377، صفحه 143-152]
 • حق پرست، شعبان راههای پایان دادن جنگ در حقوق اسلام [دوره 21، شماره 30 (بهار و تابستان)، 1383، صفحه 329-393]
 • حق‌شناس کاشانی، نیلوفر طرح تغییر مسیر اروند رود و حقوق بین‌الملل [دوره 10، شماره 12 (بهار و تابستان)، 1369، صفحه 225-270]
 • حکمت، محمدعلی تأثیر تغییر اوضاع و احوال در اعتبار معاهدات و قراردادهای بین‌المللی [دوره 4، شماره 4 (پاییز)، 1364، صفحه 5-78]
 • حکمت، محمدعلی تأثیر تغییر اوضاع و احوال در اعتبار معاهدات و قراردادهای بین‌المللی [دوره 3، شماره 3 (تابستان)، 1364، صفحه 5-82]
 • حلمی، نصرت‌الله مقررات سازش و داوری دیوان داوری اتاق تجارت بین‌المللی شرط داوری نمونه برای اتاق تجارت بین‌المللی [دوره 5، شماره 5 (بهار)، 1365، صفحه 233-260]
 • حلمی، نصرت اله مسؤولیت ایران در قبال قراردادهای دولت و مؤسسات دولتی «منعقدة قبل از انقلاب» [دوره 1، شماره 1 (زمستان)، 1363، صفحه 203-253]
 • حمیدیان، فاطمه بررسی تحلیلی‌ـ تطبیقی شرایط اعمال انصاف در داوری‌های تجاری بین‌المللی [دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، 1398، صفحه 319-356]
 • حیدری، بهاره فناوری زیستی تراریخت و حق بر کار در قلمرو حقوق بین‌الملل بشر با رویکردی بر جوامع روستایی [دوره 31، شماره 51 (پاییز- زمستان)، 1393، صفحه 259-281]
 • حیرانی نوبری، علی حاکمیت در منابع طبیعی [دوره 9، شماره 11 (پاییز و زمستان)، 1368، صفحه 211-224]

خ

 • خارا رائو، پی. چاندراسی دادگاه بین‌المللی حقوق دریا: یک ارزیابی [دوره 22، شماره 33 (پاییز و زمستان)، 1384، صفحه 245-270]
 • خاک، روناک جرم‌انگاری خشونت جنسی در حقوق بین‌الملل کیفری [دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 101-146]
 • خالقی، ابوالفتح معیار معقول‌بودن در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و تبیین آن از سوی شعب مقدماتی [دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، 1397، صفحه 225-248]
 • خالقی، ابوالفتح بررسی رکن معنوی معاونت در جنایات بین‎ المللی [دوره 39، شماره 68 ( زمستان)، 1401]
 • خدابخشی، عبدالله نقش داور بعد از صدور رأی [دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، 1398، صفحه 203-226]
 • خدایی فام، حجت چهارچوب حقوقی سازمان جهانی تجارت از منظر تئوری بازی در حقوق بین الملل [دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، 1397، صفحه 277-310]
 • خدایی فام، حجت ‌‌‌تبیین و تفسیر رفتار ملّی گات در پرتو رویة رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت [دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، 1398، صفحه 353-384]
 • خزائی، سیدعلی مبنا و تحول نظریه مخاطره‌آمیزبودن گفتگوهای مقدماتی در اسناد بین‌المللی و حقوق تطبیقی [دوره 37، شماره 63 (پاییز- زمستان)، 1399، صفحه 7-28]
 • خزاعی، ترجمه و تلخیص حسین ملاحظاتی نسبت به کنوانسیون 17 ژانویه 2005 سازمان ملل متحد راجع به مصونیت قضائی دولتها و اموال‌شان [دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، 1385، صفحه 431-436]
 • خزاعی، حسین مصونیت اجرایی دولت و سازمان مستقل بین‌المللی در مقابل آرای داوری(تفسیر یک رأی داوری ) [دوره 23، شماره 34 (بهار و تابستان)، 1385، صفحه 9-32]
 • خزاعی، حسین بررسی اجمالی مفهوم حقوقی "J.V." در حقوق امریکا و حقوق بین‌المللی [دوره 10، شماره 13 (پاییز و زمستان)، 1369، صفحه 51-124]
 • خزانی، منوچهر به‌دنبال اصول راهبردی مشترک آیین‌های دادرسی کیفری مختلف اروپایی [دوره 15، شماره 21، 1376، صفحه 71-94]
 • خزانی، منوچهر درآمدی بر پیش‌نویس قانون بین‌الملل جزا [دوره 13، شماره 18-19 (پاییز و زمستان)، 1374، صفحه 259-304]
 • خسروخاکپور، ایتاء دادخواهی نزد محاکم ملی در دعاوی سرمایه‌گذاری با تأکید بر دعوای انکار عدالت در پروندة لوون علیه ایالات متحده امریکا [دوره 40، شماره 69 ( بهار)، 1402]
 • خطاطان، سوسن اجرای احکام داوری بین‌المللی [دوره 12، شماره 16-17 (پاییز و زمستان)، 1372، صفحه 315-396]
 • خلف رضایی، حسین گروه‌های مسلح فراملی و اجرای حقوق بشردوستانه بین‌المللی [دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، 1398، صفحه 251-279]
 • خلقی، منیر ضرورت تأسیس دیوان بین‌‌المللی برای حل‌وفصل دعاوی میراث فرهنگی؛ آرمان یا واقعیت؟ [دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، 1396، صفحه 165-188]
 • خمامی‌زاده، فرهاد مبارزه با پول‌شویی در بانکها و مؤسسات مالی نگاهی به قانون ضدتروریسم ایالات متحده امریکا [دوره 20، شماره 29 (پاییز و زمستان)، 1382، صفحه 5-28]
 • خمامی‌زاده، فرهاد تعارض قوانین در فدراسیون روسیه [دوره 19، شماره های 26-27، 1380، صفحه 349-363]
 • خمامی‌زاده، فرهاد کنوانسیون وحدت قوانین در مورد عودت بین‌المللی اموال فرهنگی که سرقت رفته یابه‌طور غیرقانونی خارج شده‌اند(رم ـ 24 ژوئن 1995) [دوره 16، شماره 22 (بهار و تابستان)، 1377، صفحه 179-234]
 • خمامی‌زاده، فرهاد تنوع قواعد حل تعارض [دوره 15، شماره 21، 1376، صفحه 5-42]
 • خوئینی، غفور بررسی واگذاری عواید اعتبار در مقررات اعتبارات اسنادی UCP500) و UCP600 و ISP 98 و URDG 758 و (UCC و کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی [دوره 30، شماره 48 (بهار و تابستان)، 1392، صفحه 151-182]
 • خواجوی‌، بردیا مسؤولیت ایران در قبال قراردادهای دولت و مؤسسات دولتی «منعقدة قبل از انقلاب» [دوره 1، شماره 1 (زمستان)، 1363، صفحه 203-253]
 • خواکیم بونل، مایکل اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قراردادهای تجاری بین‌المللی و هماهنگ‌سازی حقوق بیع بین‌المللی [دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، 1388، صفحه 321-335]
 • خوری، حامد تأثیر بهره‌برداری اولیه، بر بازتعیین سهم کشورها از منابع طبیعی فرامرزی [دوره 29، شماره 47 (پاییز و زمستان)، 1391، صفحه 89-115]

د

 • دادمهر، هادی نقض تعهد بین‌المللی ایالات متحده امریکا در قبال کاروان پناهجویان امریکای لاتین [دوره 37، شماره 62 (بهار- تابستان)، 1399، صفحه 175-198]
 • دادمهر، هادی روش‌شناسی به مثابه اعمال آموزه‌های مکتب‌محور بر موقعیت‌های عینی در حقوق بین‌الملل [دوره 40، شماره 69 ( بهار)، 1402]
 • داراب‌پور، مهراب فلسفه حقوقی و ماهیت خسارت تنبیهی [دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، 1394، صفحه 61-90]
 • داراب پور، مهراب تعهدات دولت‏ها در پیشگیری و جبران خسارت ناشی از حوادث اتمی [دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، 1390، صفحه 185-222]
 • داراب پور، مهراب اجرایی‌شدن آرای هیئت حل اختلاف فیدیک، نقطه عطفی برای کارآمدی اقتصادی پروژه‌ها و عدم توقف آن‌ها (با رویهسازی از رأی دادگاه سنگاپور در پروندة پرسُرو) [دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، 1400، صفحه 97-122]
 • دارابی قاسمی، روشنک امکان سنجی اعمال قواعد بازرگانی فراملی در داوری مبتنی بر اصول عدل و انصاف و روش کدخدامنشی [(مقالات آماده انتشار)]
 • داعی، علی سلب مصونیت دولت ایران در محاکم امریکا [دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 13-38]
 • داعی، علی مسئولیت بین‌المللی نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق [دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، 1387، صفحه 91-122]
 • داوید، اریک دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق [دوره 13، شماره 18-19 (پاییز و زمستان)، 1374، صفحه 207-258]
 • دبیری، زهرا کارآمدی اقدامات متقابل به‌عنوان ضمانت اجرای حقوق بشر [دوره 32، شماره 53 (پاییز و زمستان)، 1394، صفحه 127-159]
 • درن، ایو داوری تجاری و اصول حاکم بر آن در حقوق انگلیس [دوره 9، شماره 10 (بهار و تابستان)، 1368، صفحه 211-301]
 • درن، ایو نظم عمومی و حقوق قابل اجرا در ماهیت دعوی در داوری بین‌المللی [دوره 8، شماره 9 (پاییز و زمستان)، 1367، صفحه 167-208]
 • درون پرور، امیر بررسی اندیشه‌های انتقادی مکتب «جریان جدید» در حقوق بین‌الملل [دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، 1400، صفحه 123-149]
 • درویشی هویدا، یوسف نفی صلاحیت دادگاه‌های دولتی و مراجع داوری در صورت وجود موافقتنامه ای.‌دی.‌آر با تأکید بر نظام حقوقی کامن‌لا و رویه داوری‌های بین‌المللی [دوره 28، شماره 45 (پاییز و زمستان)، 1390، صفحه 85-103]
 • دریادل، احسان بررسی چالش‌های تالاب انزلی و راهکارهای رفع آن در چارچوب کنوانسیون رامسر [دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، 1394، صفحه 277-312]
 • دریادل، احسان سازوکارهای نظارت بر رعایت تعهدات و اجرا در موافقت‌نامه پاریس [دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، 1398، صفحه 105-133]
 • دلخوش، علیرضا جنبه‌های گوناگون«مسئولیت» در حقوق بین‌الملل کیفری [دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، 1390، صفحه 223-262]
 • دلماس ـ مارتی، می‌رِی به‌دنبال حقوق جزای مشترک اروپایی [دوره 15، شماره 21، 1376، صفحه 185-216]
 • دلماس مارتی، میری دیوان بین‌المللی کیفری و میانکنش‌های حقوق داخلی و بین‌المللی [دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، 1386، صفحه 297-312]
 • دلماس مارتی، میری جهانی شدن حقوق: فرصتها و خطرات [دوره 17، شماره 24، 1378، صفحه 121-148]
 • دوپویی، پیرـ ماری ملاحظاتی پیرامون جرم بین‌المللی دولت [دوره 10، شماره 13 (پاییز و زمستان)، 1369، صفحه 265-314]
 • دو مارفی ـ مانتآنو، آنیک چارچوب اجرایی موافقتنامة مربوط به اجرای کنوانسیون 1982 سازمان ملل درباره حقوق دریاها [دوره 18، شماره 25، 1379، صفحه 223-254]
 • دو وریز، هنری داوری تجاری بین‌المللی [دوره 15، شماره 21، 1376، صفحه 43-70]
 • دی. ام. لیو، جولیان تحقق رؤیا: داوری خود آیین [دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، 1388، صفحه 163-193]
 • دیپلا، هاریتینی مرز در دریاچه‌های بین‌المللی [دوره 16، شماره 22 (بهار و تابستان)، 1377، صفحه 53-142]
 • دیمتئو و دیگران، لاری اِی. تعهدات خریدار در بیع بین‌المللی: مطالعه‌ای تحلیلی در رویه قضایی‌کنوانسیون بیع بین‌المللی‌کالا [دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، 1387، صفحه 199-231]

ذ

 • ذاکر حسین، عبدالرحیم صور گوناگون سلطة بین‌المللی (تأسیسات حقوقی بین‌المللی نابرابر) [دوره 6، شماره 6 (تابستان و پاییز)، 1365، صفحه 5-72]
 • ذاکریان امیری، مهدی نقش آموزش کودکان در مقابله با افراط گرایی [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • ذوالعین، نادر اصلاح شورای امنیت: تطبیق منشور ملل متحد با واقعیات جدید پس از دورة جنگ سرد [دوره 14، شماره 20، 1375، صفحه 481-496]

ر

 • رئیسی، لیلا رابطة حقوق بشر و حقوق بین‌الملل سرمایه‌‌گذاری در پرتو رویة ایکسید [دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، 1400، صفحه 151-180]
 • راژسکی، جرزی تدوین تدریجی حقوق تجارت بین‌المللی [دوره 2، شماره 2 (بهار)، 1364، صفحه 39-50]
 • راشدی، مهریار ماهیت و قلمرو تعهد رفتار دولت کامله‌الوداد در چارچوب موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات [دوره 32، شماره 53 (پاییز و زمستان)، 1394، صفحه 31-68]
 • راضی، سپیده تأثیر تحریم بر مقابله موثر با کرونا و مسئولیت ناشی از آن [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 169-202]
 • راعی، مسعود متروک ماندن معاهدات بین‌المللی، ورای عهدنامه 1969 وین [دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، 1394، صفحه 205-226]
 • راعی، مسعود حقوق خواهان و خوانده از منظر حقوق بشر، با تأکید خاص بر رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر [دوره 33، شماره 55 (پاییز- زمستان)، 1395، صفحه 185-210]
 • رحیم خویی، الناز نقد عملکرد ایالات متحده آمریکا در نقض مصونیت قضایی دولت ها در آیینه حقوق بین الملل و رأی 2012 دیوان بین المللی دادگستری [دوره 31، شماره 51 (پاییز- زمستان)، 1393، صفحه 67-96]
 • رحیم خویی، الناز تحلیل و نقد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر در برخورد با ادعاهای نقض ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر [دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، 1396، صفحه 263-289]
 • رحیمی، سیدعلی اصغر بهره‌برداری اشخاص خصوصی از اموال خارج از حاکمیت دولت‌ها و سازوکارهای مرتبط [دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، 1397، صفحه 119-142]
 • رحیمی، فرشاد انطباق مادی کالا با قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و حقوق ایران [دوره 31، شماره 51 (پاییز- زمستان)، 1393، صفحه 41-66]
 • رحیمی، مصطفی دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق [دوره 13، شماره 18-19 (پاییز و زمستان)، 1374، صفحه 207-258]
 • رحیمی، مصطفی شورای دولتی فرانسه و استرداد در امور سیاسی [دوره 11، شماره 14-15 (بهار و زمستان)، 1370، صفحه 127-252]
 • رحیمی مهر، آرش حقوق مکتسب در نظام حقوقی اتحادیه اروپا [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • رزمخواه، نجمه فناوری زیستی تراریخت و حق بر کار در قلمرو حقوق بین‌الملل بشر با رویکردی بر جوامع روستایی [دوره 31، شماره 51 (پاییز- زمستان)، 1393، صفحه 259-281]
 • رستم زاد، حسین تحلیل و نقد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر در برخورد با ادعاهای نقض ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر [دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، 1396، صفحه 263-289]
 • رستم زاد، حسینقلی جامعه بین‌المللی و تعهدات بین‌المللی erga omnes [دوره 22، شماره 33 (پاییز و زمستان)، 1384، صفحه 9-71]
 • رستم زاد اصلی، سروش اعتبار شروط یک‌طرفة تعیین صلاحیت داوری، در داوری تجاری بین‌المللی [دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، 1398، صفحه 357-380]
 • رستمی، ولی تحولات اصل قانونی‌بودن دادگاه در نظام بین‌المللی حقوق بشر: از صلاحیت تأسیس تا دادرسی عادلانه [دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، 1400، صفحه 73-96]
 • رشیدی، مهناز تحریم کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 33، شماره 54 (بهار- تابستان)، 1395، صفحه 91-122]
 • رشیدی، مهناز تجارت آب مجازی در چارچوب حقوقی سازمان جهانی تجارت [(مقالات آماده انتشار)]
 • رشیدی‌نژاد، زینب موازین و مرزهای مداخله بشردوستانه در رویه شورای امنیت [دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، 1386، صفحه 63-102]
 • رضائی، علی تحلیل قواعد شفافیت آنسیترال در داوری‌های سرمایه‌گذاری [دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، 1397، صفحه 239-272]
 • رضائی، علی آزادی اراده طرفین درنظارت قضایی بر آرای داوری تجاری بین‌المللی [دوره 37، شماره 62 (بهار- تابستان)، 1399، صفحه 307-334]
 • رضادوست، وحید تفسیر تکاملی معاهدات در حقوق بین‌الملل در پرتو قضیه اختلاف در خصوص کشتی‌رانی و حقوق مربوط به آن (کاستاریکا علیه نیکاراگوئه) [دوره 32، شماره 53 (پاییز و زمستان)، 1394، صفحه 9-30]
 • رضادوست، وحید رویکردهای «فعّال» و «منفعل» در سیاست قضاییِ دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 31-56]
 • رضازاده، حسین Analyzing the Environmental Democracy in International Law and Iran’s Legal System [دوره 40، شماره 69 ( بهار)، 1402]
 • رضایی، علی شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی [دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، 1386، صفحه 169-191]
 • رضایی، علی امکان سنجی اعمال قواعد بازرگانی فراملی در داوری مبتنی بر اصول عدل و انصاف و روش کدخدامنشی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایی، محمدتقی مسئولیت بین المللی دولتهای ثالث ناشی از نقض حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی (با تحلیلی اجمالی از بحران سوریه) [دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، 1392، صفحه 61-96]
 • رضوی‌فرد، بهزاد تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی‌شدة (مختلط) کامبوج؛ مبانی و چالش‌ها [دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، 1396، صفحه 313-335]
 • رضوی فرد، بهزاد تکامل حقوق بزه دیدگان از منظر مقررات موضوعه دیوان کیفری بین المللی [دوره 28، شماره 45 (پاییز و زمستان)، 1390، صفحه 195-233]
 • رضوی فرد، بهزاد جنگ 22 روزه غزه در آیینه حقوق بین‌الملل کیفری با نگاهی به گزارش گلدستون [دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 203-223]
 • رضوی فرد، بهزاد تأثیر شورای امنیت ملل متحد بر سیاسی شدن دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 40، شماره 69 ( بهار)، 1402]
 • رفیعی، سید رضا کاربرد سلاح های حاوی اورانیوم ضعیف شده از منظر حقوق بشردوستانه بین المللی [دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، 1392، صفحه 35-60]
 • رمضانی قوام آبادی، محمد‌حسین مصونیت قضایی دولت خارجی در دادگاه‌های ملی با عنایت به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه مصونیت صلاحیتی دولت [دوره 30، شماره 48 (بهار و تابستان)، 1392، صفحه 65-100]
 • رمضانی قوام آبادی، محمد حسین مشروعیت مداخله نیروهای ائتلاف علیه داعش در عراق و سوریه در چارچوب حقوق بین‌الملل [دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، 1397، صفحه 215-238]
 • رمضانی قوام آبادی، محمد حسین دیوان دادگستری اروپا و مسئله تقابل اهداف اقتصادی با ملاحظات زیست‌محیطی [دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، 1398، صفحه 75-108]
 • رمضانی قوام آبادی، محمد حسین حفاظت از محیط‌زیست در چارچوب کمیسیون همکاری نفتا [دوره 37، شماره 63 (پاییز- زمستان)، 1399، صفحه 139-170]
 • رنجبر، علیرضا موانع بنیادین فراروی تدوین حقوق بین‌الملل حاکم بر حملات سایبری [دوره 37، شماره 63 (پاییز- زمستان)، 1399، صفحه 237-264]
 • رنجبر، علیرضا بازاندیشی در آثار حقوقی نظرات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرتو رأی 2021 شعبۀ ویژۀ دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در قضیۀ موریس/ مالدیو [دوره 39، شماره 68 ( زمستان)، 1401، صفحه 111-140]
 • رنجبر، علیرضا The Involvement of the United Nations System in Promulgation of International Arbitrations among Its Member States [دوره 40، شماره 70 (تابستان)، 1402]
 • رنجبران، مصطفی سخنی درباره مراکز داوری منطقه‌ای کمیته حقوقی مشورتی آسیایی و افریقایی [دوره 10، شماره 12 (بهار و تابستان)، 1369، صفحه 65-92]
 • رنجبران، مصطفی کلیاتی در مورد دریای سرزمینی و عبور بی‌ضرر از آن [دوره 8، شماره 9 (پاییز و زمستان)، 1367، صفحه 209-230]
 • رنجبریان، امیر حسین ایران و برنامه آزادی دریانوردی امریکا [دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، 1394، صفحه 121-158]
 • رنجبریان، امیر حسین بررسی خط مبدأ ایران در خلیج فارس و دریای عمان و اعتراض کشورهای دیگر به آن [دوره 30، شماره 48 (بهار و تابستان)، 1392، صفحه 35-64]
 • رنجبریان، امیرحسین تعهد آژانس بین المللی انرژی اتمی به حفاظت از اطلاعات محرمانه هسته ای ایران [دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، 1392، صفحه 9-34]
 • رنجبریان، امیرحسین پدیدۀ دولت‌هایِ در‌حال‌غرق: چاره‌اندیشی‌هایی از نظرگاه حقوق بین الملل [دوره 29، شماره 46 (بهار و تابستان)، 1391، صفحه 83-124]
 • رنجبریان، امیرحسین دادگاه ویژه سیرالئون: فرایند تشکیل، صلاحیت و مقابله با بی کیفرمانی [دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 123-167]
 • رنجبریان، امیرحسین رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه از سوی ربات های نظامی خود فرمان و مسوولیت ناشی از اقدامات آن ها [دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، 1397، صفحه 63-84]
 • رنجبریان، امیرحسین نقش و جایگاه گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد [دوره 40، شماره 70 (تابستان)، 1402]
 • رهبر، نوید دریافت غرامت به استناد تحریم غیرقانونی اشخاص توسط اتحادیه اروپا [دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، 1398، صفحه 211-236]
 • رهبری، ابوسعید بین پتک و سندان ایالات متحده، دیوان بین‌المللی دادگستری و دعوای نیکاراگوئه [دوره 12، شماره 16-17 (پاییز و زمستان)، 1372، صفحه 163-186]
 • روخ چکاو، نگار تعارض قوانین در حمل و نقل چندوجهی کالا [دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، 1397، صفحه 311-344]
 • روشن فکر، پریسا کارآمدی اقدامات متقابل به‌عنوان ضمانت اجرای حقوق بشر [دوره 32، شماره 53 (پاییز و زمستان)، 1394، صفحه 127-159]
 • روی اِم. گوود، پروفسور عرف و پذیرش آن در حقوق بازرگانی فراملی [دوره 24، شماره 36 (بهار و تابستان)، 1386، صفحه 201-241]
 • روییز فابری، هلن آیین‌های دادرسی بین‌المللی [دوره 17، شماره 24، 1378، صفحه 149-219]
 • ریخته گر برنجی، ریحانه چالش‌های بازیگران داوری در پرتوی الزامات نظام‌های تحریمی [دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، 1400، صفحه 35-71]
 • ریستائو، ادوایرـ برنشتاین، اجرای احکام دادگاههای خارجی به‌وسیلة دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا [دوره 2، شماره 2 (بهار)، 1364، صفحه 167-208]
 • ریگو، فرانسوا سوانح احوال «شارل دو ویشر»: زندگی یک حقوقدان نمونه [دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، 1387، صفحه 123-139]
 • رینیش‌، آگوست‌ رویة‌ دیوان‌ اروپایی‌ در ارتباط‌ با مصونیت‌ دولتها از اقدامات‌ اجرائی‌ [دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، 1387، صفحه 47-89]

ز

 • زارع نعمتی، رؤیا تعهدات دولت‏ها در پیشگیری و جبران خسارت ناشی از حوادث اتمی [دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، 1390، صفحه 185-222]
 • زاهدین لباف، مترجم: محمدحسین اجرای عدالت درباره محیط زیست بین‌المللی: حقوق و راه‌حلها [دوره 21، شماره 31 (پاییز و زمستان)، 1383، صفحه 171-185]
 • زحمتکش، مجید ظرفیت های نظم کنونی حقوق بین‌الملل در شناسایی مفهوم ژنوسید فرهنگی [دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، 1396، صفحه 197-227]
 • زرنشان، شهرام شکل‌گیری قاعده عرفی در حقوق بین‌الملل؛ ارزیابی امکان نقش‌آفرینی بازیگران غیردولتی [دوره 29، شماره 47 (پاییز و زمستان)، 1391، صفحه 72-88]
 • زرنشان، شهرام شورای امنیت و تعهدات دولتها برای مقابله با تروریسم [دوره 24، شماره 36 (بهار و تابستان)، 1386، صفحه 57-94]
 • زرنشان، شهرام شورای امنیت و امکان نقش‌آفرینی در روند شکل‌گیری قواعد حقوق بین‌الملل عرفی [دوره 32، شماره 53 (پاییز و زمستان)، 1394، صفحه 211-232]
 • زرنشان، شهرام تأملی دوباره بر اصل رضایی‌بودن صلاحیت در عملکرد دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 33، شماره 55 (پاییز- زمستان)، 1395، صفحه 9-30]
 • زرنشان، شهرام قابلیت تعقیب سران گروه تروریستی داعش در دیوان کیفری بین المللی [دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، 1397، صفحه 205-224]
 • زرنشان، شهرام حمایت حقوق بین‌الملل از کودکان متولد از زنان قربانی خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه [دوره 37، شماره 62 (بهار- تابستان)، 1399، صفحه 147-174]
 • زمانی، سید‌قاسم مسئولیت‌پذیری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در حقوق بشر [دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، 1394، صفحه 91-120]
 • زمانی، سید قاسم کاربرد سلاح های حاوی اورانیوم ضعیف شده از منظر حقوق بشردوستانه بین المللی [دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، 1392، صفحه 35-60]
 • زمانی، سید قاسم تعمیم نظام مسئولیت بین‌المللی به بازیگران غیردولتی با تأکید بر جدایی‌طلبان [دوره 28، شماره 45 (پاییز و زمستان)، 1390، صفحه 53-83]
 • زمانی، سید قاسم جایگاه قاعده آمره در میان منابع حقوق بین‌الملل [دوره 16، شماره 22 (بهار و تابستان)، 1377، صفحه 317-344]
 • زمانی، سید قاسم بررسی تطبیقی جرم‌انگاری قاچاق انسان در حقوق بین‌الملل و قوانین ایران [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • زمانی، سیدقاسم تأملی بر حکم دادگاه استیناف شهر لاهه (مورخ 9 می 2007) در مورد معاونت در کاربرد سلاحهای شیمیایی توسط عراق [دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، 1386، صفحه 313-326]
 • زمانی، سیدقاسم ماهیت و قلمرو تعهد رفتار دولت کامله‌الوداد در چارچوب موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات [دوره 32، شماره 53 (پاییز و زمستان)، 1394، صفحه 31-68]
 • زمانی، سیدقاسم حقوق بشر و حق بر فراموش‌شدن در عصر فناوری‌های نوین اطلاعاتی [دوره 33، شماره 55 (پاییز- زمستان)، 1395، صفحه 81-108]
 • زمانی، سیدقاسم پروتکل شماره ۱۵ و اصلاح نظام اروپایی حقوق بشر [دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، 1396، صفحه 87-110]
 • زمانی، سیدقاسم فرسایش حاکمیت ملی در حقوق بین‌الملل معاصر:از حاکمیت اقتدارگرا به سوی حاکمیت مشروط [دوره 37، شماره 62 (بهار- تابستان)، 1399، صفحه 61-90]
 • زمانی، سیدقاسم ماهیت حقوقی نظرات تفسیری کمیتة حقوق بشر ملل متحد [دوره 40، شماره 69 ( بهار)، 1402]
 • زمانی، سیّد قاسم پخش مستقیم ماهواره‌ای و اقدامات متقابل در حقوق بین‌الملل با تأکید بر ارسال پارازیت [دوره 17، شماره 24، 1378، صفحه 367-401]
 • زمانی، سیّد قاسم تأملّی بر مسئولیت بین‌المللی سازمانهای بین‌المللی [دوره 15، شماره 21، 1376، صفحه 217-250]
 • زمانی، سیّد قاسم حقوق قراردادی و تدوین قواعد عرفی در رویة دیوان بین‌المللی دادگستری باتأکید برقضیه نیکاراگوئه [دوره 14، شماره 20، 1375، صفحه 285-334]
 • زمانی، سیّدقاسم تحریم‌های هوشمند شورای امنیت در پرتو قطعنامه 1929: حفظ یا تهدید صلح؟ [دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، 1390، صفحه 115-161]
 • زمانی، سیّدقاسم‌ موازین بین‌المللی‌ حقوق بشر و بازداشت‌ محکومین‌ مالی‌ در ایران [دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، 1385، صفحه 71-87]
 • زنجانی، عمید حقوق تعهدات و قراردادهای بین‌المللی در فقه و حقوقی اسلامی [دوره 11، شماره 14-15 (بهار و زمستان)، 1370، صفحه 5-42]
 • زندی، ریحانه حمایت حقوق بین‌الملل از کودکان متولد از زنان قربانی خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه [دوره 37، شماره 62 (بهار- تابستان)، 1399، صفحه 147-174]
 • زهرایی، مرتضی ضمانت اجرای آراء داوری بین‌‌المللی [دوره 21، شماره 31 (پاییز و زمستان)، 1383، صفحه 201-258]
 • زواننبرگ، مارتین اگزیستانسیالیسم در عراق: قطعنامه شماره 1483 شورای امنیت و حقوق اشغال نظامی [دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، 1386، صفحه 215-241]
 • زیرنظر دکتر جمشید ممتاز، بهرام مستقیمی نسرین مصفا مفهوم تجاوز در حقوق بین‌الملل [دوره 7، شماره 8 (بهار و تابستان)، 1366، صفحه 5-89]

ژ

 • ژیانگ، ژائو ماهیت حقوقی ویژه و منحصر به فرد اعتبارات اسنادی: منشاء اعتبارات اسنادی و منابع آن [دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، 1385، صفحه 305-345]

س

 • سادات اخوی، سید علی قواعد تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در پرتو رویه‌قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر [دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، 1392، صفحه 127-144]
 • سادات اخوی، سیدعلی ارزش حقوقی «دیدگاه های پایانی» کمیته حقوق بشر [دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 63-86]
 • سادات‌میدانی، سید‌حسین اختلافات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران در پرونده هسته‌ای از دیدگاه حقوق بین‌الملل [دوره 33، شماره 54 (بهار- تابستان)، 1395، صفحه 219-256]
 • سادات میدانی، سید حسین قابلیت پذیرش ادله غیرقانونی در حقوق بین الملل: بررسی موردی اسناد ویکی لیکس [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 227-256]
 • سادات میرمحمدی، معصومه تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم‌انگاری جنایات بین‌المللی در قوانین داخلی دولت‌ها و اعمال صلاحیت جهانی از سوی آن‌ها [دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، 1388، صفحه 143-174]
 • ساداتی، سید محمدجواد کیفرهای بدنی از منظر دیوان کیفری بین‌المللی در پروندة الحسن [دوره 40، شماره 69 ( بهار)، 1402]
 • ساعد، نادر تأملی بر «اصل رضائی بودن پذیرش معاهدات» در آیینه تحولات بین‌المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحات [دوره 22، شماره 32 (بهار و تابستان)، 1384، صفحه 53-94]
 • ساعدی، بهمن تعقیب مدیران شرکت‌های خارجی تجهیزکننده عراق به تسلیحات شیمیایی از منظر حقوق بین‌الملل کیفری و حقوق کیفری آلمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • ساعدی، زهرا معیار معقول‌بودن در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و تبیین آن از سوی شعب مقدماتی [دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، 1397، صفحه 225-248]
 • ساکت، محمدحسین کشمکش‌زدایی با داوری درحقوق اسلام و کامن‌لا [دوره 16، شماره 23 (پاییز و زمستان)، 1377، صفحه 219-280]
 • ساندوز، ایوس مبارزه علیه تروریسم و حقوق بین‌الملل: خطرات و فرصتها [دوره 20، شماره 29 (پاییز و زمستان)، 1382، صفحه 331-382]
 • سبزواری، حبیب توصیف ماهیت حقوقی شروط استثناء به عنوان عامل محدودکننده قلمروی تعهدات ماهوی معاهده و آثار این توصیف در حقوق بین الملل سرمایه گذاری [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 47-84]
 • سربازیان، مجید تحلیل سیاست تقنینی آنسیترال، اتحادیه اروپا و حقوق ایران در زمینه شناسایی و اجرای حکم ورشکستگی خارجی [دوره 31، شماره 51 (پاییز- زمستان)، 1393، صفحه 125-162]
 • سربازیان، مجید اعتبار شروط یک‌طرفة تعیین صلاحیت داوری، در داوری تجاری بین‌المللی [دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، 1398، صفحه 357-380]
 • سلطان زاده، سجاد مفهوم سرمایه‌گذاری در رویه داوری مرکز حل‌و‌فصل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی (ایکسید) [دوره 31، شماره 50 (بهار- تابستان)، 1393، صفحه 77-108]
 • سلطانی احمدآباد، سعید فلسفه حقوقی و ماهیت خسارت تنبیهی [دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، 1394، صفحه 61-90]
 • سلیمی، صادق جنایت سازمان‌یافته فراملی در کنوانسیون پالرمو و آثار آن [دوره 20، شماره 29 (پاییز و زمستان)، 1382، صفحه 169-212]
 • سلیمی ترکمانی، ترجمه حجت اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق بین‌الملل عرفی [دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، 1388، صفحه 263-291]
 • سلیمی ترکمانی، حجت مفهوم توسعه پایدار در گستره حقوق بین‌الملل انرژی [دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، 1392، صفحه 145-166]
 • سلیمی ترکمانی، حجت رژیم‌های خودبسنده و مناسبات آن‌ها با حقوق بین‌الملل عام [دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، 1389، صفحه 207-231]
 • سلیمی ترکمانی، حجت مسئولیت بین المللی اقدامات داعش در عراق [دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، 1398، صفحه 281-309]
 • سماوی، اسماعیل نقش رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در تفسیر پویای معاهدات حقوق‌بشری [دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، 1397، صفحه 7-30]
 • سنگوپتا، آرجون حق توسعه در نظریه و عمل [دوره 21، شماره 30 (بهار و تابستان)، 1383، صفحه 179-250]
 • سواری، حسن عملیات مسلحانۀ بازیگران غیردولتی علیه کشورها:تشکیک در قواعد حاکم بر توسل به زور [دوره 29، شماره 46 (بهار و تابستان)، 1391، صفحه 59-82]
 • سواری، حسن حقوق مکتسب در نظام حقوقی اتحادیه اروپا [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • سواری، مترجم: حسن مبارزه علیه تروریسم و حقوق بین‌الملل: خطرات و فرصتها [دوره 20، شماره 29 (پاییز و زمستان)، 1382، صفحه 331-382]
 • سودمندی، عبدالمجید لزوم نظارت دقیق‌تر بر همخوانی متن‌های فارسی و غیرفارسی معاهدات بین‌المللی [دوره 39، شماره 68 ( زمستان)، 1401]
 • سورل، ژان-مارک آیین‌های دادرسی بین‌المللی [دوره 17، شماره 24، 1378، صفحه 149-219]
 • سورناراجا، ام. معاهدات دو جانبه سرمایه‌گذاری [دوره 21، شماره 30 (بهار و تابستان)، 1383، صفحه 251-327]
 • سیاه‌رستمی، هاجر حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی [دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 265-290]
 • سی. جوینر، کریستوفر مقابله با تروریسم هسته‌ای: یک پاسخ معاهداتی [دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، 1387، صفحه 285-318]
 • سیدنژاد، فیروزه مذهب به عنوان قانون حاکم بر قرارداد در پرتو آرای قضایی ملی و اسناد بین المللی [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 305-326]
 • سیدی، مهرداد دیوان بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق [دوره 13، شماره 18-19 (پاییز و زمستان)، 1374، صفحه 381-414]
 • سیدی، مهرداد مسئولیت مدنی خسارات آلودگی نفتی در دریای آزاد [دوره 9، شماره 10 (بهار و تابستان)، 1368، صفحه 5-27]
 • سیفی، آناهیتا نقش برنامه توسعه ملل متحد در اجرایی شدن حق توسعه در ایران [دوره 31، شماره 50 (بهار- تابستان)، 1393، صفحه 109-142]
 • سیفی، جمال حقوق اتحادیه اروپا و معاهدات سرمایه گذاری اعضاء: با تاکید بر پیمان لیسبون [دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، 1397، صفحه 39-61]
 • سیفی، جمال رابطۀ میان حقوق سرمایه‌گذار خارجی و تعهدات بین‌المللی حقوق بشر و محیط زیست [دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، 1398، صفحه 43-74]
 • سیفی، سید جمال قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال [دوره 16، شماره 23 (پاییز و زمستان)، 1377، صفحه 43-98]
 • سیفی، سید جمال رویکردهای «فعّال» و «منفعل» در سیاست قضاییِ دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 31-56]
 • سیفی، سید جمال روش‌شناسی به مثابه اعمال آموزه‌های مکتب‌محور بر موقعیت‌های عینی در حقوق بین‌الملل [دوره 40، شماره 69 ( بهار)، 1402]
 • سیما، برونو ناتو، سازمان ملل و جنبه‌های حقوقی استفاده از زور [دوره 17، شماره 24، 1378، صفحه 317-366]
 • سیمایی صراف، حسین قلمرو اجرای کنوانسیون رتردام؛ احتمال تعارض با دیگر کنوانسیون‌ها و عدم پذیرش حق شرط [دوره 28، شماره 45 (پاییز و زمستان)، 1390، صفحه 105-138]
 • سی‌. هارتلی، تره ور استناد و اثبات قانون خارجی:مقایسه‌ای بین سیستمهای مهم اروپایی [دوره 16، شماره 23 (پاییز و زمستان)، 1377، صفحه 135-178]

ش

 • شارق، زهرا سادات Analyzing the Environmental Democracy in International Law and Iran’s Legal System [دوره 40، شماره 69 ( بهار)، 1402]
 • شاملو، سوده رسیدگی غیابی در رویه‌قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، 1398، صفحه 413-442]
 • شاهی، احد مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر قرارداد بیمه (حقوق ایران و اتحادیه اروپا) [دوره 32، شماره 53 (پاییز و زمستان)، 1394، صفحه 315-363]
 • شجاع، جواد درآمدی بر کاربردهای نظامی فناوری نانو از نگاه حق بر زندگی در صلح [دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، 1388، صفحه 231-257]
 • شریعت باقری، مترجم: دکتر محمدجواد اعمال صلاحیت جهانی در رابطه با جرائم سنگین حقوق بشری [دوره 20، شماره 28 (بهار و تابستان)، 1382، صفحه 61-114]
 • شریفی طراز کوهی، حسین ضرورت تأسیس دیوان بین‌‌المللی برای حل‌وفصل دعاوی میراث فرهنگی؛ آرمان یا واقعیت؟ [دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، 1396، صفحه 165-188]
 • شریفی طراز کوهی، حسین راهبرد قضایی برای درک مفهوم «اقدامات مغایر با حقوق بین‌الملل» در نظام حقوقی ایران (مطالعه موردی: تحریم‌های اقتصادی) [دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، 1396، صفحه 29-61]
 • شریفی طراز کوهی، حسین چالش‌های حقوقی قابلیت‌های فضای سایبری در پرتو ماده 36 پروتکل یکم الحاقی 1977 [دوره 37، شماره 62 (بهار- تابستان)، 1399، صفحه 121-146]
 • شریفی طرازکوهی، حسین تحلیل قاعده‌ منع تبعیض نسبت به اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل [دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، 1389، صفحه 31-63]
 • شعاریان، ابراهیم انطباق مادی کالا با قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و حقوق ایران [دوره 31، شماره 51 (پاییز- زمستان)، 1393، صفحه 41-66]
 • شعبانی کَندسری، هادی بررسی تطبیقی محدودیت‌های طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم [دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، 1396، صفحه 9-36]
 • شفیعی، محّمد بررسی مشروعیت دخالتهای نظامی بشردوستانه از دیدگاه حقوق بین‌الملل [دوره 14، شماره 20، 1375، صفحه 397-480]
 • شفیعی بافتی، نگین ابعاد حقوقی بین‌المللی مقابله با آلودگی نفتی دریایی و نظام مسئولیت کیفری [دوره 33، شماره 55 (پاییز- زمستان)، 1395، صفحه 53-80]
 • شکیب نژاد، احسان قانونگذاری در فضای سایبر: رویکرد حقوق بین‌الملل و حقوق ایران [دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، 1396، صفحه 227-249]
 • شمسی، جواد اثر منفی اصل صلاحیت نسبت به صلاحیت در داوری و نفی صلاحیت دادگاه [دوره 40، شماره 70 (تابستان)، 1402]
 • شناسایی، هدایت الله مشروعیت دکترین «هر جا، هر زمان، دسترسی مدیریت‌‌شده» در حقوق بین‌الملل هسته‌ای [دوره 37، شماره 62 (بهار- تابستان)، 1399، صفحه 253-276]
 • شهاب‌الدین، علی حمایت از تنوع زیستی و دانش سنتی در نظام جهانی مالکیت فکری [دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، 1392، صفحه 233-262]
 • شهبازی، آرامش بررسی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون 1961 لاهه راجع به ضرورت لغو تصدیق اسناد عمومی بیگانه [دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، 1392، صفحه 263-290]
 • شهبازی، آرامش قانون اساسی جامعۀ بین‌المللی در محاق(تأملی در نظریه و رویه) [دوره 29، شماره 46 (بهار و تابستان)، 1391، صفحه 169-191]
 • شهبازی، آرامش اعتبار عهدنامه مودت (1955) و قابلیت استناد به آن در روابط ایران و ایالات متحده امریکا [دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، 1390، صفحه 55-71]
 • شهبازی، آرامش هتک حرمت ساحت مقدس قرآن کریم در امریکا در ترازوی حقوق بین‌الملل [دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 39-61]
 • شهبازی، آرامش «توسعه پایدار» یا «پایداری توسعه» در حقوق بین‌الملل [دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، 1389، صفحه 125-139]
 • شهبازی، آرامش تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین‌الملل [دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، 1388، صفحه 13-60]
 • شهبازی، آرامش ارزیابی گزارش دیده‌بان حقوق بشر (2009) در مورد استفاده رژیم صهیونیستی از فسفر سفید علیه مردم غزه از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، 1388، صفحه 71-97]
 • شهبازی نیا، مرتضی بررسی قاعده استاپل در حقوق انگلیس و آمریکا [دوره 21، شماره 30 (بهار و تابستان)، 1383، صفحه 5-73]
 • شهبازی نیا، مرتضی امکان اعتراض به رأی داوری به دلیل عدم اعمال عمدی قانون‌‌ حاکم توسط داور [دوره 37، شماره 63 (پاییز- زمستان)، 1399، صفحه 51-71]
 • شهلا، مهدی نقش دادگاه‌های ملی در داوری تجاری بین‌المللی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، 1398، صفحه 35-68]
 • شیخ عطار، حسنی قابلیت داوری دعاوی حقوق مالکیت فکری نیازمند ثبت [دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، 1397، صفحه 31-64]
 • شیخیانی، مهدی صدور قرار اقدامات احتیاطی قبل از تشکیل مرجع داوری توسط داور اضطراری طبق قواعد جدید مرکز داوری ICC و قانون داوری بین‌المللی سوئیس [دوره 29، شماره 46 (بهار و تابستان)، 1391، صفحه 125-148]
 • شیرازی، اکبر مروری اجمالی بر تئوری دارا شدن غیرعادلانه در حقوق ایران، امریکا و بین‌الملل [دوره 5، شماره 5 (بهار)، 1365، صفحه 103-134]
 • شیرازی، اکبر نقد اجمالی رأی شمارة 2ـ 219ـ35 دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا تئوری دارا شدن غیرعادلانه و صلاحیت [دوره 2، شماره 2 (بهار)، 1364، صفحه 89-118]
 • شیروی، عبدالحسین اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل [دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، 1388، صفحه 243-262]

ص

 • صابر، محمد رضا مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی قراردادهای بیع متقابل و جایگاه قانونی آن [دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، 1386، صفحه 243-295]
 • صادقی، عبدالرضا تحلیل سیاست تقنینی آنسیترال، اتحادیه اروپا و حقوق ایران در زمینه شناسایی و اجرای حکم ورشکستگی خارجی [دوره 31، شماره 51 (پاییز- زمستان)، 1393، صفحه 125-162]
 • صادقی زیازی، حاتم آثار حقوقی تحریم‌های بین‌المللی هوشمند در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت با تأکید بر تدارکات در صنعت نفت ایران [دوره 32، شماره 53 (پاییز و زمستان)، 1394، صفحه 161-210]
 • صادقی مقدم، محمد حسن مطالعة تطبیقی «تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قرارداد» و راه‌حل حقوق ایران [دوره 18، شماره 25، 1379، صفحه 161-222]
 • صالحی، جواد آثار بزه‌دیده‌شناسی بر حق مشارکت بزه‌دیده در تحقیقات مقدماتی در پرتو رویه دیوان بین‌المللی کیفری [دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، 1394، صفحه 255-276]
 • صالحی، جواد رویه شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان کیفری بین‌المللی در اصلاح اتهامات لوبانگا: از هماهنگی تا تعارض میان آیین‌نامه دیوان با اساسنامه رم [دوره 31، شماره 51 (پاییز- زمستان)، 1393، صفحه 183-204]
 • صالحی، جواد دسترسی به اطلاعات دیتاسنتر دولت خارجی در تقابل با اصول صلاحیت کیفری سرزمینی و اعمال حاکمیت در حقوق بین‌الملل [دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، 1398، صفحه 185-210]
 • صالحی، جواد آزادی دریاهای آزاد در تقابل با اعمال صلاحیت دولت ساحلی با اتکا به پرونده نوراِستار در دیوان بین‌المللی حقوق دریاها [دوره 37، شماره 63 (پاییز- زمستان)، 1399، صفحه 283-308]
 • صالحی، جواد رهگیری و بازگرداندن کشتی‌ حامل پناهجویان در مناطق دریایی در تقابل با تعهد دولت ساحلی در کنوانسیون‌های حقوق دریاها، سولاس و سار [دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، 1400، صفحه 333-356]
 • صبح‌خیز، ترجمه و تلخیص: دکتر ناصر قاعده استاپل یا منع تناقض‌گویی به ضرر دیگری [دوره 6، شماره 6 (تابستان و پاییز)، 1365، صفحه 245-282]
 • صبح‌خیز، ناصر تفکری بر تئوری حقوق فراملی [دوره 3، شماره 3 (تابستان)، 1364، صفحه 89-110]
 • صبح‌خیز، ناصر تدوین تدریجی حقوق تجارت بین‌المللی [دوره 2، شماره 2 (بهار)، 1364، صفحه 39-50]
 • صدیقی، ایرج حقوق جدید متحد‌الشکل بیع بین‌المللی کنوانسیون سازمان ملل متحد مورخ 11 آوریل 1980 [دوره 11، شماره 14-15 (بهار و زمستان)، 1370، صفحه 291-440]
 • صدیقیان کاشانی، منصوره تعهدات دولت‌های ساحلی حوزۀ خلیج‌فارس در مقابله با کشند سرخ [دوره 29، شماره 46 (بهار و تابستان)، 1391، صفحه 149-168]
 • صفائی، سید حسین محدودیت‌های مربوط به حقوق مالی بیگانگان در قوانین ایران [دوره 9، شماره 11 (پاییز و زمستان)، 1368، صفحه 71-92]
 • صفائی، سید حسین مفهوم تقصیر سنگین در ارتباط با شرایط عدم مسئولیت [دوره 4، شماره 4 (پاییز)، 1364، صفحه 175-219]
 • صفایی، سیدحسین مداخله در امور کشورهای دیگر از دیدگاه حقوق بین‌الملل [دوره 8، شماره 9 (پاییز و زمستان)، 1367، صفحه 5-40]
 • صفایی، سیدحسین قوة قاهره یا فورس ماژور بررسی اجمالی در حقوق تطبیعی و حقوق بین‌الملل و قراردادهای بازرگانی بین‌المللی [دوره 3، شماره 3 (تابستان)، 1364، صفحه 111-154]
 • صفایی، سیدحسین استناد به استفادة بلاجهت با وجود رابطة قراردادی [دوره 2، شماره 2 (بهار)، 1364، صفحه 7-38]
 • صقری، محمد ارزیابی کلی پیش‌نویس ضمیمه اول کنوانسیون برات و سفته بین‌المللی مصوب بیستمین اجلاس آنسیترال وین ـ 14 اوت 1987 [دوره 10، شماره 12 (بهار و تابستان)، 1369، صفحه 137-174]
 • صلاحی، سهراب مسئولیت کیفری مافوق در نقض قواعد و مقررات حقوق بشر و بشردوستانه از سوی مأمورین امریکایی در اشغال عراق [دوره 32، شماره 53 (پاییز و زمستان)، 1394، صفحه 255-286]
 • صلح چی، محمد علی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر در نظام حقوقی ایران بر اساس موازین حقوق بین‌الملل بشر؛ حذف یا ابقاء [دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، 1397، صفحه 143-170]
 • صمصامی مهاجر، محمود استرداد دعوی [دوره 1، شماره 1 (زمستان)، 1363، صفحه 71-106]
 • صور اسرافیل، محمود مداخلة بین‌المللی بشردوستانه [دوره 16، شماره 22 (بهار و تابستان)، 1377، صفحه 153-178]
 • صوراسرافیل، ترجمة محمود تأملی بر کنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی زیر آب [دوره 22، شماره 33 (پاییز و زمستان)، 1384، صفحه 159-188]
 • صوراسرافیل، ترجمة محمود توسل به سلاح هسته‌ای و حمایت از محیط‌ زیست: آورده دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 17، شماره 24، 1378، صفحه 5-30]
 • صوراسرافیل، محمود التباس معنای مزایا و مصونیت‌ها در حقوق بین‌الملل تأملی بر تعاریف و مفاهیم [دوره 18، شماره 25، 1379، صفحه 255-274]
 • صیرفی، ساسان ایران و برنامه آزادی دریانوردی امریکا [دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، 1394، صفحه 121-158]
 • صیرفی، ساسان بررسی خط مبدأ ایران در خلیج فارس و دریای عمان و اعتراض کشورهای دیگر به آن [دوره 30، شماره 48 (بهار و تابستان)، 1392، صفحه 35-64]
 • صیرفی، ساسان دامنة شمول آیین‌های اجباری حل اختلاف کنوانسیون حقوق دریاها در پرتو آرای قضایی و داوری [دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، 1400، صفحه 181-214]
 • صیرفی، ساسان بازخوانی بند 3 ماده 121 کنوانسیون حقوق دریاها در پرتو رأی دیوان داوری دریای چین جنوبی با نگاه ویژه به مرزهای دریایی تحدید نشده ایران در خلیج فارس [دوره 40، شماره 70 (تابستان)، 1402]

ض

 • ضیائی بیگدلی، محمد رضا نظریه‌های متابعت دولت‌ها از حقوق بین‌الملل از منظر اقناع [دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، 1398، صفحه 7-34]
 • ضیائی بیگدلی، محمد رضا توزیع جبران خسارت در وضعیت مسؤولیت مشترک بین المللی [دوره 37، شماره 63 (پاییز- زمستان)، 1399، صفحه 29-50]
 • ضیایی، سید‌یاسر تحریم کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 33، شماره 54 (بهار- تابستان)، 1395، صفحه 91-122]
 • ضیایی، سید یاسر تعمیم نظام مسئولیت بین‌المللی به بازیگران غیردولتی با تأکید بر جدایی‌طلبان [دوره 28، شماره 45 (پاییز و زمستان)، 1390، صفحه 53-83]
 • ضیایی، سید یاسر قانونگذاری در فضای سایبر: رویکرد حقوق بین‌الملل و حقوق ایران [دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، 1396، صفحه 227-249]
 • ضیایی، سید یاسر تحلیل کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر:صلاحیت دولت‌های ساحلی در آب‌های سرزمینی [دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، 1400، صفحه 215-241]
 • ضیایی، یاسر صلاحیت فرا سرزمینی در حقوق بین‌الملل در پرتو خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت [دوره 29، شماره 47 (پاییز و زمستان)، 1391، صفحه 7-30]
 • ضیایی، یاسر تأملی بر وضعیت شورشیان از منظر حقوق توسل به زور [دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، 1389، صفحه 167-190]
 • ضیایی بیگدلی، محمدرضا حقوق جنگ و رفتار با اسیران جنگی [دوره 7، شماره 8 (بهار و تابستان)، 1366، صفحه 165-204]
 • ضیایی بیگدلی، محمدرضا نگرشی اجمالی به حقوق جنگ [دوره 6، شماره 6 (تابستان و پاییز)، 1365، صفحه 47-88]

ط

 • طارق ریاض، احمدالقشیری قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی: چرخش در روند داوری [دوره 20، شماره 29 (پاییز و زمستان)، 1382، صفحه 29-109]
 • طارم سری، مسعود مفهوم تجاوز در حقوق بین‌الملل [دوره 7، شماره 8 (بهار و تابستان)، 1366، صفحه 5-89]
 • طلایی، فرهاد بررسی چالش‌های تالاب انزلی و راهکارهای رفع آن در چارچوب کنوانسیون رامسر [دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، 1394، صفحه 277-312]
 • طلایی، فرهاد کارکرد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و کنوانسیون 1988 رم در مقابله با تروریسم دریایی [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 171-200]
 • طلعت، آرمین فرسایش حاکمیت ملی در حقوق بین‌الملل معاصر:از حاکمیت اقتدارگرا به سوی حاکمیت مشروط [دوره 37، شماره 62 (بهار- تابستان)، 1399، صفحه 61-90]
 • طهماسبی، جواد قلمرو زمانی صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری [دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، 1386، صفحه 11-45]
 • طهماسبی، مرضیه رابطة حقوق بشر و حقوق بین‌الملل سرمایه‌‌گذاری در پرتو رویة ایکسید [دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، 1400، صفحه 151-180]
 • طیبی فرد، گردآورنده: امیرحسین مبارزه با تأمین مالی تروریسم در اسناد بین‌المللی [دوره 22، شماره 32 (بهار و تابستان)، 1384، صفحه 259-305]

ظ

 • ظاهری، علیرضا تحولات قاعده مصونیت دولت: تأثیر قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و قانون مبارزه با تروریسم ایالات متحده آمریکا [دوره 21، شماره 30 (بهار و تابستان)، 1383، صفحه 119-177]
 • ظاهری، علیرضا حقوق و دیپلماسی در قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی و قوانین مرتبط ایالات متحده امریکا [دوره 33، شماره 54 (بهار- تابستان)، 1395، صفحه 123-166]

ع

 • عابدی، محمدتقی «صلاحیت قضائی و صلاحیت داوری» (تحلیلی بر یک رأی صادره در مسئلة صلاحیت) [دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، 1385، صفحه 89-146]
 • عابدین زاده شهری، مریم نقش داور بعد از صدور رأی [دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، 1398، صفحه 203-226]
 • عابدینی، عبدالله اوصاف خودبسندگی نظام سازمان جهانی تجارت در نظام حقوقی بین‌المللی [دوره 29، شماره 46 (بهار و تابستان)، 1391، صفحه 8-34]
 • عابدینی، عبدالله کنوانسیون حمایت در برابر ناپدیدسازی اجباری و ضرورت پیوستن ایران به آن [دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، 1396، صفحه 167-197]
 • عابدینی، عبدالله رهیافت دادگاه‌های داخلی پیرامون تحریم‌های شورای امنیت در مورد ایران: مطالعه آرای دادگاه‌های سنگاپور، بریتانیا و هلند [دوره 37، شماره 63 (پاییز- زمستان)، 1399، صفحه 199-236]
 • عابدینی، عبدالله تحریم وزیر امور خارجة ایران توسط ایالات متحده از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، 1400، صفحه 307-331]
 • عادل، مرتضی قانون حاکم در دعاوی بین‌المللی مالکیت فکری [دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، 1397، صفحه 345-375]
 • عامری، فیصل معاهدات ناظر بر همکاری‌های دولتی و نقش آن‌ها در انتقال فناوری [دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 169-202]
 • عباسی، حمیدرضا تأثیر حقوق فراملی نفت بر قراردادهای بین‌المللی نفتی [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • عباسی، سعید لزوم همکاری دولت ها در زمینه مالیات بین المللی [دوره 33، شماره 54 (بهار- تابستان)، 1395، صفحه 9-28]
 • عباسی، محمود فناوری زیستی تراریخت و حق بر کار در قلمرو حقوق بین‌الملل بشر با رویکردی بر جوامع روستایی [دوره 31، شماره 51 (پاییز- زمستان)، 1393، صفحه 259-281]
 • عبداللهی، سید محمدعلی قائم‌به‌‌شخص‌بودن امر داوری و استفاده از دستیاران حقوقی در داوری‌های بین‌المللی [دوره 37، شماره 62 (بهار- تابستان)، 1399، صفحه 91-120]
 • عبداللهی، محسن خسارات تنبیهی در حقوق بین‌الملل [دوره 21، شماره 30 (بهار و تابستان)، 1383، صفحه 85-118]
 • عبدالهی، محسن کارآمدی اقدامات متقابل به‌عنوان ضمانت اجرای حقوق بشر [دوره 32، شماره 53 (پاییز و زمستان)، 1394، صفحه 127-159]
 • عبدالهی، محسن موانع آمره بودن قاعده منع توسل به زور [دوره 37، شماره 63 (پاییز- زمستان)، 1399، صفحه 171-198]
 • عبدی، ایوب پروتکل شماره ۱۵ و اصلاح نظام اروپایی حقوق بشر [دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، 1396، صفحه 87-110]
 • عزیزی، ستار تعامل بین ممنوعیت قراردادی نسل‌کشی و قاعده آمره ممنوعیت نسل‌کشی [دوره 28، شماره 45 (پاییز و زمستان)، 1390، صفحه 13-51]
 • عزیزی، ستار موضع و دلایل حقوقی روسیه در شناسایی جمهوریهای آبخازیا و اوستیای جنوبی و عدم شناسایی کوزوو [دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، 1389، صفحه 65-87]
 • عزیزی، ستار استقلال کوزوو: بررسی مشروعیت جدایی یک‌جانبه در حقوق بین‏ الملل [دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، 1387، صفحه 11-45]
 • عزیزی، ستار عناصر جنایت ژنوسید در رأی 26 فوریه 2007 دیوان بین‌المللی دادگستری و رویة دادگاههای ویژه بین‌المللی کیفری [دوره 24، شماره 36 (بهار و تابستان)، 1386، صفحه 9-34]
 • عزیزی، ستار پرونده گابچیکُوو ـ ناگیماروس: نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در برجسته‌سازی مفهوم توسعه پایدار [دوره 33، شماره 55 (پاییز- زمستان)، 1395، صفحه 109-134]
 • عزیزی، ستار مشروعیت و آستانه جدایی چاره ساز درحقوق بین الملل [دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، 1398، صفحه 133-163]
 • عزیزی، ستار ماهیت و کارکردهای استدلال از راه مفهوم مخالف در رویه‌قضایی بین‌المللی [دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، 1400، صفحه 243-272]
 • عزیزی، ستار قابلیت اعمال نظریه جدایی چاره‌ساز در شناسایی استقلال استانهای دونتسک و لوهانسک اوکراین [دوره 39، شماره 68 ( زمستان)، 1401]
 • عزیزی، ناصر حمایت از تنوع زیستی و دانش سنتی در نظام جهانی مالکیت فکری [دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، 1392، صفحه 233-262]
 • عسکری، پوریا مسئولیت بین‌المللی افراد و دولت‌ها در پرتو ضابطه کنترل [دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، 1388، صفحه 149-161]
 • عسکری، پوریا تخریب میراث فرهنگی سوریه توسط داعش و راهکارهای مقابله با آن در حقوق بین‌الملل [دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، 1397، صفحه 153-184]
 • عسکری، پوریا بررسی اندیشه‌های انتقادی مکتب «جریان جدید» در حقوق بین‌الملل [دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، 1400، صفحه 123-149]
 • عسکری، پوریا تکامل جایگاه هنجاری توسعه پایدار در نظام حقوق بین‌الملل [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 57-78]
 • عسکری، پوریا حفاظت از محیط‌زیست در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل و کمیتة بین المللی صلیب سرخ [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 141-169]
 • عطار، شیما حقوق بشر و حق بر فراموش‌شدن در عصر فناوری‌های نوین اطلاعاتی [دوره 33، شماره 55 (پاییز- زمستان)، 1395، صفحه 81-108]
 • عطار، شیما حقوق اتحادیه اروپا و چالش شناسایی حق مالکیت بر داده ها در عصر اقتصاد دیجیتال [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 281-304]
 • عطار، محمدصالح جایگاه نظریه، فرانظریه، روش و روش‌شناسی در مطالعه حقوق بین‌الملل [دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، 1398، صفحه 161-184]
 • عطار، محمدصالح حقوق بین‌الملل و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (موردکاوی: جایگاه گروه اقدام مالی) [دوره 37، شماره 62 (بهار- تابستان)، 1399، صفحه 199-224]
 • علاقه بند حسینی، یونس جایگاه مفهوم «حاکمیت» در حقوق بین الملل فضا [دوره 31، شماره 50 (بهار- تابستان)، 1393، صفحه 37-54]
 • علاقه بند حسینی، یونس گسترش استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در آیینه حقوق توسل به زور و مخاصمات مسلحانه [دوره 30، شماره 48 (بهار و تابستان)، 1392، صفحه 205-230]
 • علومی یزدی، ترجمة حمیدرضا عرف و پذیرش آن در حقوق بازرگانی فراملی [دوره 24، شماره 36 (بهار و تابستان)، 1386، صفحه 201-241]
 • علوی حجازی، سیما حدود صلاحیت کمیسیون داوری تجاری اقتصادی بین‌المللی چین ـ سیتک [دوره 40، شماره 70 (تابستان)، 1402]
 • علیاری، مهدی مفهوم سوء‌استفاده از هوانوردی کشوری، موضوع ماده 4 کنوانسیون شیکاگو (1944) [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • علیخانی، محمد بررسی وضعیت حقوقی مبیع و ثمن در قراردادهای بین‌المللی فروش گاز [دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، 1388، صفحه 289-311]
 • علی دادی ده کهنه، علی امکان اعتراض به رأی داوری به دلیل عدم اعمال عمدی قانون‌‌ حاکم توسط داور [دوره 37، شماره 63 (پاییز- زمستان)، 1399، صفحه 51-71]
 • علیزاده، مسعود تأملی دوباره بر اصل رضایی‌بودن صلاحیت در عملکرد دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 33، شماره 55 (پاییز- زمستان)، 1395، صفحه 9-30]
 • عمادزاده، محمدکاظم استفاده از «حق شرط» در معاهدات بین‌المللی [دوره 7، شماره 8 (بهار و تابستان)، 1366، صفحه 207-230]
 • عنایت، سیدحسین تنظیم معاهدات بین‌المللی در حقوق کنونی ایران و مطالعه تطبیقی آن با فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل معاصر [دوره 9، شماره 10 (بهار و تابستان)، 1368، صفحه 21-225]
 • عنایت، سیدحسین تنظیم معاهدات بین‌المللی در حقوق کنونی ایران و مطالعه تطبیقی آن با فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل معاصر [دوره 6، شماره 7 (پاییز و زمستان)، 1365، صفحه 99-194]
 • عنایت، سیدحسین تنظیم معاهدات بین‌المللی در حقوق کنونی ایران و مطالعه تطبیقی آن با فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل معاصر [دوره 6، شماره 6 (تابستان و پاییز)، 1365، صفحه 73-139]
 • عیوض‌پور، علی‌اصغر اصل حاکمیت (آزادی) اراده به عنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غیرقراردادی «نگاهی به نظام حقوقی اتحادیه اروپا» [دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، 1390، صفحه 13-54]

غ

 • غریبی، آرش بررسی رکن معنوی معاونت در جنایات بین‎ المللی [دوره 39، شماره 68 ( زمستان)، 1401]
 • غریبی، ضرغام روشهای حل و فصل بین‌المللی اختلافات در حقوق مالکیت معنوی [دوره 20، شماره 29 (پاییز و زمستان)، 1382، صفحه 111-148]
 • غلامی، حسن قاعدة استمرار تابعیت در دعاوی بین‌المللی [دوره 2، شماره 2 (بهار)، 1364، صفحه 143-166]
 • غلامی، عفیفه نقش شرط فراگیر در حل‌و‌فصل اختلافات سرمایه‌گذار خارجی و دولت میزبان در پرتو رویه داوری ایکسید [دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، 1397، صفحه 85-118]
 • غیابی، فرناز نقش و جایگاه گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد [دوره 40، شماره 70 (تابستان)، 1402]

ف

 • فابریکوتی، آلبرتا رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های تجاری منطقه‌ای: آیا این موضوع را می‌توان در قالب رابطه میان منابع حقوق بین‌الملل مطرح کرد؟ [دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، 1388، صفحه 293-319]
 • فاخری، نریمان رویه شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان کیفری بین‌المللی در اصلاح اتهامات لوبانگا: از هماهنگی تا تعارض میان آیین‌نامه دیوان با اساسنامه رم [دوره 31، شماره 51 (پاییز- زمستان)، 1393، صفحه 183-204]
 • فتحی‌پور، علی ضمانت در معاملات بین‌المللی [دوره 10، شماره 13 (پاییز و زمستان)، 1369، صفحه 125-180]
 • فرانسیون، ژاک جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت [دوره 6، شماره 7 (پاییز و زمستان)، 1365، صفحه 211-263]
 • فرانکیونی، فرانچسکو در فراسوی حقوق معاهدات: پدیداری حقوق عرفی جدیدی در حمایت از میراث فرهنگی [دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، 1388، صفحه 127-148]
 • فرج مهرابی، حسن معیار سببیّت و تعیین غرامت ناشی از تخلف از شروط معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی در پرتو رویّه داوری سرمایه‌گذاری [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 9-46]
 • فرجی، محمد تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی‌شدة (مختلط) کامبوج؛ مبانی و چالش‌ها [دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، 1396، صفحه 313-335]
 • فرخ سیری، منصور محدودیت‌های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم‌های اقتصادی [دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 29-58]
 • فرخی، رحمت‌اله مصونیت قضایی دولت خارجی در دادگاه‌های ملی با عنایت به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه مصونیت صلاحیتی دولت [دوره 30، شماره 48 (بهار و تابستان)، 1392، صفحه 65-100]
 • فرخی، رحمت اله دیوان دادگستری اروپا و مسئله تقابل اهداف اقتصادی با ملاحظات زیست‌محیطی [دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، 1398، صفحه 75-108]
 • فرخی، منصور نقش علوم جرم‏یابی در اثبات جنایات بین‏المللی [دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، 1390، صفحه 283-299]
 • فرخی، منصور تحدید زمان و قلمرو شمول: گامی به سوی انسانی‌کردن تحریم‌ها [دوره 32، شماره 53 (پاییز و زمستان)، 1394، صفحه 233-254]
 • فروغی، فضل الله راه‌حل‌های تعارض صلاحیت در قلمرو حقوق جزای بین‌الملل [دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، 1396، صفحه 249-287]
 • فریادی، مسعود شکل گیری اصل پیشگیری از تولید پسماند در تولید کالا در حقوق اتحادیه اروپا [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • فضائلی، مصطفی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و شروط کلی وارد بر آن [دوره 23، شماره 34 (بهار و تابستان)، 1385، صفحه 57-110]
 • فضائلی، مصطفی سوگ‌نامه‌ای برای صلح: چالش‌های حقوق بین‌المللِ لیبرال در پیشگیری از منازعات قومی [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 201-226]
 • فضائلی، مصطفی تجارت آب مجازی در چارچوب حقوقی سازمان جهانی تجارت [(مقالات آماده انتشار)]
 • فقیه محمدی، حسن تکامل حقوق بزه دیدگان از منظر مقررات موضوعه دیوان کیفری بین المللی [دوره 28، شماره 45 (پاییز و زمستان)، 1390، صفحه 195-233]
 • فکوری، فرناز ارزش حقوقی «دیدگاه های پایانی» کمیته حقوق بشر [دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 63-86]
 • فلاحیان، همایون پیامدهای الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان بین‌المللی کیفری از بُعد جنایات مندرج در اساسنامه دیوان [دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، 1385، صفحه 195-223]
 • فلسفی، هدایت‌الله حق، صلح و منزلت انسانی تأملاتی در مفاهیم قاعدة حقوقی، ارزش اخلاقی و بشریت [دوره 19، شماره های 26-27، 1380، صفحه 5-130]
 • فلسفی، هدایت الله نابرابری دولتها در قبول و اجرای معاهدة عدم گسترش سلاحهای هسته‌ای: تصورات و واقعیات [دوره 13، شماره 18-19 (پاییز و زمستان)، 1374، صفحه 5-44]
 • فلوری، موریس گامی در راه یک حقوق اجتماعی بین‌المللی [دوره 11، شماره 14-15 (بهار و زمستان)، 1370، صفحه 205-231]
 • فهیمی، صدیقه بررسی وضعیت حقوقی شروط تحویل یا پرداخت در قراردادهای بلندمدت فروش گاز [دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، 1396، صفحه 119-149]
 • فیض الهی، فرانک واکاوی "مفهوم عدالت بین نسلی" در حقوق بین‌الملل محیط زیست [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 7-30]
 • فینچام، درک رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده جمهوری اسلامی ایران و دنیز برند [سر سرباز هخامنشی] [دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، 1388، صفحه 337-347]
 • فیوضی، ترجمه و تلخیص دکتر رضا نکاتی از آیین دادرسی بین‌المللی [دوره 6، شماره 6 (تابستان و پاییز)، 1365، صفحه 219-259]
 • فیوضی، دکتر رضا دیون منفور [دوره 2، شماره 2 (بهار)، 1364، صفحه 119-142]
 • فیوضی، رضا دادگاه نظامی نورمبرگ پس از چهل سال [دوره 8، شماره 9 (پاییز و زمستان)، 1367، صفحه 133-166]
 • فیوضی، رضا بررسی اجمالی اختلافات ایالات متحده امریکا ـ نیکاراگوآ در دیوان بین‌المللی دادگستری ـ 1986 [دوره 7، شماره 8 (بهار و تابستان)، 1366، صفحه 137-182]
 • فیوضی، رضا تحولات جدید حقوق بین‌الملل عمومی در مورد قانونی بودن آزمایش‌های اتمی در دریای آزاد [دوره 5، شماره 5 (بهار)، 1365، صفحه 43-64]

ق

 • قادری، سید محمد هادی بررسی تطبیقی جرم‌انگاری قاچاق انسان در حقوق بین‌الملل و قوانین ایران [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • قاری سید فاطمی، سید محمد معاهدات حقوق بشری فضایی متفاوت [دوره 20، شماره 28 (بهار و تابستان)، 1382، صفحه 5-44]
 • قاری سید فاطمی، سید محمد دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر [دوره 18، شماره 25، 1379، صفحه 129-145]
 • قاسمی، ترجمة دکتر علی آراء مربوط به ایرادات مقدماتی صادره از دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده‌های مشروعیت توسل به‌زور [دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، 1386، صفحه 103-127]
 • قاسمی، ترجمه: علی قراردادهای دولت با بیگانگان: تحولات معاصر در مسئله غرامت ناشی از فسخ یا نقض این نوع قراردادها [دوره 12، شماره 16-17 (پاییز و زمستان)، 1372، صفحه 397-452]
 • قاسمی، علی رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص دفاع مشروع پس از رویداد یازدهم سپتامبر 2001 [دوره 28، شماره 45 (پاییز و زمستان)، 1390، صفحه 175-194]
 • قاسمی، علی نگاهی بر موضوع تفسیر معاهدات در رویه دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده [دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 13-27]
 • قاسمی، غلامعلی جایگاه حقوق بشر در مبارزه با سایبرتروریسم [دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، 1394، صفحه 227-254]
 • قاسمی، غلامعلی هم‌سنجی منطقۀ ماهی‌گیری درکنوانسیون آکتائو و منطقۀ انحصاری اقتصادی در کنوانسیون حقوق دریا [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • قاسمی، مترجم: علی دادگاه بین‌المللی حقوق دریا: یک ارزیابی [دوره 22، شماره 33 (پاییز و زمستان)، 1384، صفحه 245-270]
 • قاسمی، مترجم:علی دیوان بین‌المللی دادگستری:موضوعات منتخب دربارة مسئولیت دولت [دوره 23، شماره 34 (بهار و تابستان)، 1385، صفحه 111-129]
 • قاسمی، محسن سیر تحول حقوق مؤلف در جامعة بین‌المللی [دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، 1385، صفحه 147-193]
 • قاسمی، محسن جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا حقوق ایران، فرانسه، مصر و لبنان [دوره 22، شماره 32 (بهار و تابستان)، 1384، صفحه 139-220]
 • قاسمی‌حامد، عباس معرفی حقوق مصرف با مقدمه‌ای از مترجم [دوره 16، شماره 23 (پاییز و زمستان)، 1377، صفحه 281-304]
 • قاسمی شوب، احمدعلی نگاهی به جایگاه بیگانگان در حقوق بین‌الملل با تأکیدی بر اسناد بین‌المللی حقوق بشر [دوره 21، شماره 31 (پاییز و زمستان)، 1383، صفحه 119-169]
 • قدرت نماشبسترى، امیرحسین انتساب مسئولیت به دولت ها در رویه داوری ایکسید [دوره 40، شماره 70 (تابستان)، 1402]
 • قدیر، محسن بررسی تطبیقی حقوق کیفری ایران با اسناد بین‌المللی در زمینه مقابله و پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری [دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، 1398، صفحه 237-267]
 • قدیر، محسن ابعاد حقوقی انتقال اجباری اشخاص به عنوان جنایت بین المللی [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 145-168]
 • قربان‌پور، محمد بررسی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون 1961 لاهه راجع به ضرورت لغو تصدیق اسناد عمومی بیگانه [دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، 1392، صفحه 263-290]
 • قربان پور، محمد تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن [دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، 1388، صفحه 215-242]
 • قربانیان، حسین بررسی واگذاری عواید اعتبار در مقررات اعتبارات اسنادی UCP500) و UCP600 و ISP 98 و URDG 758 و (UCC و کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی [دوره 30، شماره 48 (بهار و تابستان)، 1392، صفحه 151-182]
 • قربانی فر، مریم حدود صلاحیت کمیسیون داوری تجاری اقتصادی بین‌المللی چین ـ سیتک [دوره 40، شماره 70 (تابستان)، 1402]
 • قربانی قلجلو، مهدی ممنوعیت محاکمه و مجازات مجدد در حقوق کیفری ایران و تعارض‌های آن با اسناد بین‌المللی [دوره 28، شماره 45 (پاییز و زمستان)، 1390، صفحه 139-173]
 • قره‌باغی، عبدالله تحلیل قاعده‌ منع تبعیض نسبت به اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل [دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، 1389، صفحه 31-63]
 • قطینه، احمد نظری اجمالی بر حقوق معاهدات [دوره 5، شماره 5 (بهار)، 1365، صفحه 103-226]
 • قطینه، ترجمه و تلخیص: احمد روش عملی دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده امریکا در پذیرفتن ادله از طرفین و از کارشناسان [دوره 10، شماره 12 (بهار و تابستان)، 1369، صفحه 203-238]
 • قلندری، مرضیه نظارت ایکائو بر استانداردها و رویه‌های پیشنهادی هوانوردی [دوره 32، شماره 53 (پاییز و زمستان)، 1394، صفحه 69-98]
 • قنبری جهرمی، ترجمة دکتر محمدجعفر ناتو، سازمان ملل و جنبه‌های حقوقی استفاده از زور [دوره 17، شماره 24، 1378، صفحه 317-366]
 • قنبری جهرمی، مترجم: دکتر محمد جعفر نهادهای بین‌المللی تجارت: گات و سازمان تجارت جهانی [دوره 20، شماره 28 (بهار و تابستان)، 1382، صفحه 149-241]
 • قنبری جهرمی، مترجم: دکتر محمدجعفر کنوانسیون تأسیس آژانس تضمین سرمایه‌گذاری‌های چندجانبه [دوره 19، شماره های 26-27، 1380، صفحه 383-500]
 • قنبری جهرمی، محمدجعفر استناد و اثبات قانون خارجی:مقایسه‌ای بین سیستمهای مهم اروپایی [دوره 16، شماره 23 (پاییز و زمستان)، 1377، صفحه 135-178]
 • قنبری جهرمی، محمدجعفر لزوم همکاری دولت ها در زمینه مالیات بین المللی [دوره 33، شماره 54 (بهار- تابستان)، 1395، صفحه 9-28]
 • قنبری جهرمی، محمدجعفر ابعاد حقوقی بین‌المللی مقابله با آلودگی نفتی دریایی و نظام مسئولیت کیفری [دوره 33، شماره 55 (پاییز- زمستان)، 1395، صفحه 53-80]
 • قنبری جهرمی، محمدجعفر قائم‌به‌‌شخص‌بودن امر داوری و استفاده از دستیاران حقوقی در داوری‌های بین‌المللی [دوره 37، شماره 62 (بهار- تابستان)، 1399، صفحه 91-120]
 • قنبری جهرمی، محمدجعفر اوراق بدهی بین‌المللی دولتی و خلأ در نظام حقوق بین‌الملل [دوره 37، شماره 63 (پاییز- زمستان)، 1399، صفحه 111-138]

ک

 • کابری، محمد مجد امکان‌سنجی توافق بر سلب صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها در حقوق ایران [دوره 37، شماره 63 (پاییز- زمستان)، 1399، صفحه 343-371]
 • کازرونی، سید مصطفی کاربردهای نظامی فناوری نانو از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه [دوره 33، شماره 54 (بهار- تابستان)، 1395، صفحه 257-306]
 • کا. ژی. ویتانی، بلا اندیشه‌هایی درخصوص عهدنامه حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری‌های بین دولتها و اتباع دول دیگر [دوره 10، شماره 12 (بهار و تابستان)، 1369، صفحه 27-85]
 • کاسس، آنتونیو مقررات سازش و داوری دیوان داوری اتاق تجارت بین‌المللی شرط داوری نمونه برای اتاق تجارت بین‌المللی [دوره 5، شماره 5 (بهار)، 1365، صفحه 233-260]
 • کاسسه، آنتونیو حمله به مرکز تجارت جهانی و فروپاشی برخی از بنیادهای اساسی حقوق بین‌الملل [دوره 19، شماره های 26-27، 1380، صفحه 131-146]
 • کاسسه، آنتونیو ابراهیم و آنتیگون و تعارض میان ضرورتها [دوره 13، شماره 18-19 (پاییز و زمستان)، 1374، صفحه 145-206]
 • کاسسه، آنتونیو صبرا و شتیلا [دوره 12، شماره 16-17 (پاییز و زمستان)، 1372، صفحه 97-116]
 • کاشانی، جواد صدور قرار اقدامات احتیاطی قبل از تشکیل مرجع داوری توسط داور اضطراری طبق قواعد جدید مرکز داوری ICC و قانون داوری بین‌المللی سوئیس [دوره 29، شماره 46 (بهار و تابستان)، 1391، صفحه 125-148]
 • کاشانی، جواد وضعیت حقوقی منابع نفت و گاز واقع در مرز بین کشورها [دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 165-219]
 • کاشانی‌زاده، هدی مطالعه تطبیقی تعهدات ذی‌نفع و گشاینده اعتبار اسنادی در برابر یکدیگر در عرف‏ها و رویه‌های متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP600)و ماده 5 قانون تجارت متحدالشکل ایالات متحده امریکا(UCC) [دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، 1388، صفحه 313-344]
 • کاظمی، حمید حقوق بین الملل فضا و استفاده نظامی از منابع معدنی اجرام آسمانی [دوره 39، شماره 68 ( زمستان)، 1401]
 • کاظمی، سید علی اصغر مسئله شمول مفاد کنوانسیون جدید حقوق دریاها به کشورهای ثالث غیرعضو [دوره 7، شماره 8 (بهار و تابستان)، 1366، صفحه 59-95]
 • کاظمی، علی اصغر مفهوم آتش بس، ترک مخاصمات و متارکة جنگ از دیدگاه حقوق بین‌الملل [دوره 9، شماره 11 (پاییز و زمستان)، 1368، صفحه 121-146]
 • کاظمی فروشانی، حسین بررسی تطبیقی حقوق کیفری ایران با اسناد بین‌المللی در زمینه مقابله و پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری [دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، 1398، صفحه 237-267]
 • کامیارراد، ساناز قاعده‌سازی در دیوان بین‌المللی دادگستری از مجرای تفسیر پویا [دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، 1397، صفحه 65-88]
 • کانینن، تاپیو اصلاح شورای امنیت: تطبیق منشور ملل متحد با واقعیات جدید پس از دورة جنگ سرد [دوره 14، شماره 20، 1375، صفحه 481-496]
 • کاویار، حسین نهاد تسلیم کالای جانشین در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و تطبیق آن با حقوق ایران [دوره 31، شماره 50 (بهار- تابستان)، 1393، صفحه 165-186]
 • کاویار، حسین رجوع از ایجاب در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) [دوره 33، شماره 55 (پاییز- زمستان)، 1395، صفحه 233-268]
 • کاویار، حسین ایجاب متقابل در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980): طرح نقشه صلح کنوانسیون وین برای نبرد فرم‌ها با تکیه بر نظریه بهترین اقدام مبتنی بر کارایی اقتصادی [دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، 1396، صفحه 335-367]
 • کاویار، مترجم میرحسین انعقاد قراردادهای الکترونیکی بین‌المللی در جدیدترین کنوانسیون سازمان ملل متحد [دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 313-334]
 • کچ، کریستوفر استانداردها و آیین‌های جرح داوران [دوره 24، شماره 36 (بهار و تابستان)، 1386، صفحه 169-199]
 • کدخدائی الیادرانی، عباسعلی The Involvement of the United Nations System in Promulgation of International Arbitrations among Its Member States [دوره 40، شماره 70 (تابستان)، 1402]
 • کدخدایی، عباس نگرشی بر ساختار مرجع حل اختلاف در سازمان تجارت جهانی [دوره 15، شماره 21، 1376، صفحه 125-184]
 • کدخدایی، عباسعلی اوصاف خودبسندگی نظام سازمان جهانی تجارت در نظام حقوقی بین‌المللی [دوره 29، شماره 46 (بهار و تابستان)، 1391، صفحه 8-34]
 • کدخدایی، عباسعلی سلب مصونیت دولت ایران در محاکم امریکا [دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 13-38]
 • کدخدایی، عباسعلی قانون اساسی اتحادیة اروپایی [دوره 20، شماره 29 (پاییز و زمستان)، 1382، صفحه 257-284]
 • کدخدایی، عباسعلی پیامدهای خوانش دستور گرایانه از حقوق بین الملل [دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، 1397، صفحه 7-37]
 • کدخدایی، عباسعلی چالش ارزهای مجازی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تأکید بر اقدامات و توصیه‌های کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) [دوره 37، شماره 62 (بهار- تابستان)، 1399، صفحه 7-29]
 • کدخدایی، عباسعلی چالش‌های بازیگران داوری در پرتوی الزامات نظام‌های تحریمی [دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، 1400، صفحه 35-71]
 • کدیور، حسام جایگاه منطق در تفسیر قرارداد در داوری تجاری بین‌المللی [دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، 1397، صفحه 185-214]
 • کرد علیوند، روح‌الدین دیوان بین‌المللی کیفری و میانکنش‌های حقوق داخلی و بین‌المللی [دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، 1386، صفحه 297-312]
 • کردعلیوند، مترجم: روح‌الدین شکل‌های نامتقارن بین‌المللی شدن حقوق کیفری [دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 147-163]
 • کرم زاده، سیامک رهیافت دادگاه‌های داخلی پیرامون تحریم‌های شورای امنیت در مورد ایران: مطالعه آرای دادگاه‌های سنگاپور، بریتانیا و هلند [دوره 37، شماره 63 (پاییز- زمستان)، 1399، صفحه 199-236]
 • کرمی، موسی سوگ‌نامه‌ای برای صلح: چالش‌های حقوق بین‌المللِ لیبرال در پیشگیری از منازعات قومی [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 201-226]
 • کرمی، موسی قابلیت اعمال نظریه جدایی چاره‌ساز در شناسایی استقلال استانهای دونتسک و لوهانسک اوکراین [دوره 39، شماره 68 ( زمستان)، 1401]
 • کریمی، اسدالله حملة امریکا به گرانادا:‌ پیامدها و وجاهت قانونی آن [دوره 9، شماره 11 (پاییز و زمستان)، 1368، صفحه 225-266]
 • کریمی، اسدالله مروری بر اعتبارات اسنادی و آخرین مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی [دوره 8، شماره 9 (پاییز و زمستان)، 1367، صفحه 93-128]
 • کریمی، سیامک اعطای تابعیت بریتانیا به شهروندان هنگ‌کنگ از دیدگاه حقوق بین الملل [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 203-227]
 • کریمی، سیامک جبران خسارات غیرمادی در حقوق بین‌الملل با تأکید بر رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در پروندة کنگو علیه اوگاندا (2022) [دوره 40، شماره 69 ( بهار)، 1402]
 • کریمی فرد، حسین جایگاه حقوق بین‌الملل در نظریه‌های روابط بین‌الملل [دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، 1394، صفحه 313-337]
 • کزازی، مجتبی معرفی و بررسی مقدماتی کمیسیون غرامت سازمان ملل متحد [دوره 12، شماره 16-17 (پاییز و زمستان)، 1372، صفحه 117-162]
 • کِسِجیان، کاترین نظم عمومی در حقوق اروپا [دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، 1387، صفحه 185-197]
 • کلانتریان، مترجم: دکتر مرتضی قوانین اساسی کشورها و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 20، شماره 29 (پاییز و زمستان)، 1382، صفحه 149-167]
 • کلانتریان، مرتضی ابراهیم و آنتیگون و تعارض میان ضرورتها [دوره 13، شماره 18-19 (پاییز و زمستان)، 1374، صفحه 145-206]
 • کلانتریان، مرتضی صبرا و شتیلا [دوره 12، شماره 16-17 (پاییز و زمستان)، 1372، صفحه 97-116]
 • کَله اُلوا، ژان معرفی حقوق مصرف با مقدمه‌ای از مترجم [دوره 16، شماره 23 (پاییز و زمستان)، 1377، صفحه 281-304]
 • کمالوند، محمد مهدی چالش‌های آزادی اجتماعات در سیستم حقوقی ایران در پرتو نظام بین المللی حقوق بشر [دوره 31، شماره 50 (بهار- تابستان)، 1393، صفحه 187-222]
 • کمالی اردکانی، مترجم: مسعود موافقتنامه عمومی تجارت خدمات سازمان جهانی تجارت و تجارت بین‌المللی خدمات حقوقی [دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 299-312]
 • کمالی نژاد، حسن تعهد آژانس بین المللی انرژی اتمی به حفاظت از اطلاعات محرمانه هسته ای ایران [دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، 1392، صفحه 9-34]
 • کمایستانی، کرمعلی نگرشی اجمالی بر پارلمان اروپا [دوره 11، شماره 14-15 (بهار و زمستان)، 1370، صفحه 385-410]
 • کهن هوش نژاد، روح‌الله بررسی مقررات کمیسیون معاملات قراردادهای آتی کالایی برای نظارت و کنترل دستکاری بازار در قراردادهای آتی انرژی (مطالعه موردی ایالات‌متحده) [دوره 31، شماره 50 (بهار- تابستان)، 1393، صفحه 143-164]
 • کورولا، ارکی اصلاح شورای امنیت: تطبیق منشور ملل متحد با واقعیات جدید پس از دورة جنگ سرد [دوره 14، شماره 20، 1375، صفحه 481-496]
 • کوشا، محدثه حفاظت از محیط‌زیست در چارچوب کمیسیون همکاری نفتا [دوره 37، شماره 63 (پاییز- زمستان)، 1399، صفحه 139-170]
 • کونگ یان، کای اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق بین‌الملل عرفی [دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، 1388، صفحه 263-291]
 • کیخسروی، مهدی خلأ معاهداتی: لزوم کنکاش درتعهدات بین‌المللی دولت‌ها در فرایند سدسازی از دیدگاه حقوق بین‌الملل [دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، 1398، صفحه 385-412]
 • کیخسروی، مهدی تحلیل کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر:صلاحیت دولت‌های ساحلی در آب‌های سرزمینی [دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، 1400، صفحه 215-241]
 • کیخسروی، مهدی هم‌سنجی منطقۀ ماهی‌گیری درکنوانسیون آکتائو و منطقۀ انحصاری اقتصادی در کنوانسیون حقوق دریا [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • کیهانلو، فاطمه مفهوم «آزار» منتهی به پناهندگی در رویة قضائی کشورهای پناهنده‌پذیر [دوره 24، شماره 36 (بهار و تابستان)، 1386، صفحه 35-56]
 • کیهانلو، فاطمه نقض تعهد بین‌المللی ایالات متحده امریکا در قبال کاروان پناهجویان امریکای لاتین [دوره 37، شماره 62 (بهار- تابستان)، 1399، صفحه 175-198]

گ

 • گالا‌چر، اسکات موافقتنامه عمومی تجارت خدمات سازمان جهانی تجارت و تجارت بین‌المللی خدمات حقوقی [دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 299-312]
 • گایار، امانوئل قاعده استاپل یا منع تناقض‌گویی به ضرر دیگری [دوره 6، شماره 6 (تابستان و پاییز)، 1365، صفحه 245-282]
 • گراوند، فرشاد تأملی بر تحول مفهومی عفو در گستره حقوق بین‌الملل [دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، 1392، صفحه 195-214]
 • گراوند، فرشاد تأثیرات اهریمن جنگ بر حفاظ مستحکم معاهدات [دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، 1389، صفحه 141-166]
 • گرشاسبی، علی موانع بنیادین فراروی تدوین حقوق بین‌الملل حاکم بر حملات سایبری [دوره 37، شماره 63 (پاییز- زمستان)، 1399، صفحه 237-264]
 • گرین‌وود، کریستوفر دیوان بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق [دوره 13، شماره 18-19 (پاییز و زمستان)، 1374، صفحه 381-414]
 • گلشنی، عصمت مفهوم مانع برای اعطای معافیت به متعهد در دعاوی مرتبط با تحریم‌ها [دوره 37، شماره 62 (بهار- تابستان)، 1399، صفحه 335-352]
 • گلیجانی مقدم، حامد مشروعیت مجازات سلب تابعیت از منظر حقوق بین‌الملل با واکاوی اقدام دولت بحرین [دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، 1397، صفحه 115-152]

ل

 • لاگارد، پل حقوق بین‌الملل خصوصی نوین در زمینه قراردادها پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون رم 19 ژوئن 1980 [دوره 14، شماره 20، 1375، صفحه 335-396]
 • لاگرگرن، گونار از این دادگاه به آن دادگاه «خاطرات یک داور بین‌المللی» [دوره 20، شماره 28 (بهار و تابستان)، 1382، صفحه 115-147]
 • لالیو، پی یر اجرای احکام داوری بین‌المللی [دوره 12، شماره 16-17 (پاییز و زمستان)، 1372، صفحه 315-396]
 • لسانی، مترجم:‌ سیّد حسام الدین معافیت نیروهای حافظ صلح دولتهای غیر عضو اساسنامه ICC از صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین‌المللی ابهامات قطعنامه 1422 شورای امنیت [دوره 22، شماره 32 (بهار و تابستان)، 1384، صفحه 221-257]
 • لطفی، حسن شکنندگی مرزها بین اصول احتیاط و پیشگیری [دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، 1398، صفحه 269-290]
 • لطیفیان، محمد حسین تحوّل مفهومِ «اختلاف» در پرتو قضیه دعوای جزایر مارشال علیه بریتانیا [دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، 1398، صفحه 7-41]
 • لندو، اول حقوق بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی [دوره 5، شماره 5 (بهار)، 1365، صفحه 5-42]
 • لهراسبی، امیر کاربرد تسلیحاتی موشک‌های بالستیک از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 79-102]
 • لوو، واگان بحران عراق: اکنون چه باید کرد؟ (بررسی اشغال عراق در پرتو حقوق بین‌الملل) [دوره 21، شماره 31 (پاییز و زمستان)، 1383، صفحه 89-117]
 • لوید جونز، دیوید گزارشی از آرای دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده امریکا [دوره 7، شماره 8 (بهار و تابستان)، 1366، صفحه 129-139]

م

 • مؤمنی، فرامرز عقیم شدن قراردادهای تجاری با تأکید بر حقوق انگلیس [دوره 9، شماره 10 (بهار و تابستان)، 1368، صفحه 271-318]
 • مؤمنی‌راد، احمد حمایت از تنوع زیستی و دانش سنتی در نظام جهانی مالکیت فکری [دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، 1392، صفحه 233-262]
 • ماری دوپویی، پی یر قواعد بنیادین حقوق بین‌المللی کیفری و قواعد آمره (JUS COGENS) [دوره 22، شماره 33 (پاییز و زمستان)، 1384، صفحه 231-244]
 • مافی، همایون تعیین قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی در مقرره رم 2 اتحادیه اروپا [دوره 32، شماره 53 (پاییز و زمستان)، 1394، صفحه 287-314]
 • مافی، همایون جایگاه منطق در تفسیر قرارداد در داوری تجاری بین‌المللی [دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، 1397، صفحه 185-214]
 • مافی، همایون اثر منفی اصل صلاحیت نسبت به صلاحیت در داوری و نفی صلاحیت دادگاه [دوره 40، شماره 70 (تابستان)، 1402]
 • مالدار، محمدحسن کیفرهای بدنی از منظر دیوان کیفری بین‌المللی در پروندة الحسن [دوره 40، شماره 69 ( بهار)، 1402]
 • محبعلی، امیرحسین ماهیت حقوقی نظرات تفسیری کمیتة حقوق بشر ملل متحد [دوره 40، شماره 69 ( بهار)، 1402]
 • محبی، ترجمة محسن جهان سوم و حقوق بین‌الملل [دوره 7، شماره 8 (بهار و تابستان)، 1366، صفحه 83-157]
 • محبی، ترجمه: محسن سوانح احوال «شارل دو ویشر»: زندگی یک حقوقدان نمونه [دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، 1387، صفحه 123-139]
 • محبی، ترجمه: محسن قانون حاکم و اجرای احکام در داوریهای موضوع کنوانسیون حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دول دیگر [دوره 9، شماره 10 (بهار و تابستان)، 1368، صفحه 167-236]
 • محبی، ترجمه: محسن تقلب در معاملات موضوع اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های بین‌المللی «دستور منع پرداخت آنها در جریان انقلاب ایران» [دوره 2، شماره 2 (بهار)، 1364، صفحه 51-88]
 • محبی، ترجمه: محسن نقش اعتبارنامه‌های تضمینی در تجارت بین‌المللی «تأملاتی پس از انقلاب ایران» [دوره 1، شماره 1 (زمستان)، 1363، صفحه 115-182]
 • محبی، شرح و ترجمه: دکتر محسن قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی: چرخش در روند داوری [دوره 20، شماره 29 (پاییز و زمستان)، 1382، صفحه 29-109]
 • محبی، مترجم: دکتر محسن «داوری در قراردادهای بانکی» [دوره 20، شماره 28 (بهار و تابستان)، 1382، صفحه 45-60]
 • محبی، محسن نظام‌های تفتیشی و اتهامی در داوری تجاری بین‌المللی [دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، 1394، صفحه 9-34]
 • محبی، محسن اصل انصاف و ظرفیت قاعده‏ سازی آن در رویه دیوان بین‏ المللی دادگستری [دوره 31، شماره 51 (پاییز- زمستان)، 1393، صفحه 9-40]
 • محبی، محسن صلاحیت فرا سرزمینی در حقوق بین‌الملل در پرتو خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت [دوره 29، شماره 47 (پاییز و زمستان)، 1391، صفحه 7-30]
 • محبی، محسن رویه داوری‌ بین‌المللی دربارة غرامت (دعاوی نفتی) [دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، 1385، صفحه 9-70]
 • محبی، محسن بحران عراق: اکنون چه باید کرد؟ (بررسی اشغال عراق در پرتو حقوق بین‌الملل) [دوره 21، شماره 31 (پاییز و زمستان)، 1383، صفحه 89-117]
 • محبی، محسن زمینه‌های تاریخی حضور شرکتهای خصوصی در حقوق بین‌الملل [دوره 18، شماره 25، 1379، صفحه 5-56]
 • محبی، محسن نظام داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی [دوره 17، شماره 24، 1378، صفحه 31-119]
 • محبی، محسن بیانیه‌های الجزایر: یک دریچه، یک نگاه [دوره 16، شماره 23 (پاییز و زمستان)، 1377، صفحه 5-42]
 • محبی، محسن ماهیت حقوقی دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده از دیدگاه حقوق بین‌الملل [دوره 13، شماره 18-19 (پاییز و زمستان)، 1374، صفحه 95-144]
 • محبی، محسن گزارشی از آرای دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده امریکا [دوره 7، شماره 8 (بهار و تابستان)، 1366، صفحه 129-139]
 • محبی، محسن دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده: حقوق خصوصی اشخاص و مسئولیت دولت [دوره 6، شماره 7 (پاییز و زمستان)، 1365، صفحه 55-98]
 • محبی، محسن حقوق بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی [دوره 5، شماره 5 (بهار)، 1365، صفحه 5-42]
 • محبی، محسن تفسیر تکاملی معاهدات در حقوق بین‌الملل در پرتو قضیه اختلاف در خصوص کشتی‌رانی و حقوق مربوط به آن (کاستاریکا علیه نیکاراگوئه) [دوره 32، شماره 53 (پاییز و زمستان)، 1394، صفحه 9-30]
 • محبی، محسن دعوای متقابل در دیوان بین‌المللی حقوق دریاها،دستاورد قرار 2 نوامبر 2012 در قضیه کشتی ویرجینیا جی (پاناما / گینه بیسائو) [دوره 33، شماره 55 (پاییز- زمستان)، 1395، صفحه 31-52]
 • محبی، محسن نقش رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در تفسیر پویای معاهدات حقوق‌بشری [دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، 1397، صفحه 7-30]
 • محبی، محسن تحوّل مفهومِ «اختلاف» در پرتو قضیه دعوای جزایر مارشال علیه بریتانیا [دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، 1398، صفحه 7-41]
 • محبی، محسن مبنا و تحول نظریه مخاطره‌آمیزبودن گفتگوهای مقدماتی در اسناد بین‌المللی و حقوق تطبیقی [دوره 37، شماره 63 (پاییز- زمستان)، 1399، صفحه 7-28]
 • محبی، محسن واکاوی "مفهوم عدالت بین نسلی" در حقوق بین‌الملل محیط زیست [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 7-30]
 • محبی، محسن مفهوم سوء‌استفاده از هوانوردی کشوری، موضوع ماده 4 کنوانسیون شیکاگو (1944) [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • محبی، محسن معیار سببیّت و تعیین غرامت ناشی از تخلف از شروط معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی در پرتو رویّه داوری سرمایه‌گذاری [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 9-46]
 • محبی، محسن دادخواهی نزد محاکم ملی در دعاوی سرمایه‌گذاری با تأکید بر دعوای انکار عدالت در پروندة لوون علیه ایالات متحده امریکا [دوره 40، شماره 69 ( بهار)، 1402]
 • محبّی، محسن داوری تجاری بین‌المللی [دوره 15، شماره 21، 1376، صفحه 43-70]
 • محبّی، محسن ضمانتنامه های بانکی در رویه دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده [دوره 14، شماره 20، 1375، صفحه 87-216]
 • محمدی، عقیل تحلیل ابعاد اصل حسن‌نیت در حقوق بین‌الملل در پرتو رویه قضایی [دوره 32، شماره 53 (پاییز و زمستان)، 1394، صفحه 99-126]
 • محمدی، عقیل رویکرد کلی به آیین عدم‌ پایبندی در موافقت‌نامه‌های زیست‌محیطی چندجانبه (با اشاره به پروتکل مونترال راجع به مواد کاهنده لایه اوزن) [دوره 37، شماره 62 (بهار- تابستان)، 1399، صفحه 277-306]
 • محمودیان، ساناز حق آموزش کودکان پناهندة افغان در ایران در پرتو نظام حقوق بین‌الملل ناظر بر پناهندگی [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • محمودی کردی، زهرا ماهیت اصول کلی حقوقی و کارکردهای آن در حقوق بین‌الملل [دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، 1397، صفحه 329-364]
 • محمودی کردی، زهرا Analyzing the Environmental Democracy in International Law and Iran’s Legal System [دوره 40، شماره 69 ( بهار)، 1402]
 • مختاری، مهرناز شرایط اعمال تحدید مسئولیت صاحبان کشتی دریاپیما (بررسی کنوانسیون بین‌المللی تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی 1976) [دوره 33، شماره 55 (پاییز- زمستان)، 1395، صفحه 211-232]
 • مددی، رعنا کاهش تهدیدات فضایی در پرتو حقوق نرم: مطالعه موردی قطعنامه 36/75 (2020) مجمع عمومی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدرس سبزواری، ساسان راهبرد قضایی برای درک مفهوم «اقدامات مغایر با حقوق بین‌الملل» در نظام حقوقی ایران (مطالعه موردی: تحریم‌های اقتصادی) [دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، 1396، صفحه 29-61]
 • مدنی، سید ضیاءالدین التزام بینﺍلمللی دولت به رعایت حقوق بشر: مقیّد به مکان؟ [دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، 1387، صفحه 233-259]
 • مدنی، سیدضیاءالدین جنوبگان و مقوله امنیت در نظم حقوقی بین‌المللی هزاره سوم: الگوی برتر حقوق بین‌الملل در پایبندی به تعهدات و ایجاد ضمانت‌های اجرایی مؤثر [دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، 1398، صفحه 135-160]
 • مرادزاده، مترجم: دکتر حسن منشور اجتماعی اروپایی بازبینی شده مصوب 3 می 1996 [دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، 1388، صفحه 377-409]
 • مرادی، فهیمه طرف شرط داوری در گروه قراردادی [دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، 1394، صفحه 35-60]
 • مرادی، محمدعلی معاهده منع تسلیحات هسته ای (TPNW) و پیامدهای آن بر نظام خلع سلاح هسته ای با تأکید بر معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) [دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، 1400، صفحه 273-306]
 • مرادیان، بهرام مفهوم مراقبت بایسته در حقوق بین‌الملل و مقررات گروه ویژه اقدام مالی [دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، 1398، صفحه 165-202]
 • مردانی، نادر رژیم حقوقی بین‌المللی حاکم بر حفاظت از محیط‌زیست در فضای ماورای جو با تأکید بر رهیافت‌ها و چالش‌ها و خلأها [دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، 1396، صفحه 287-313]
 • مروت، مجتبی زمینه‌های مؤثر در تعیین مسئولیت اعضای سازمان جهانی تجارت [دوره 31، شماره 51 (پاییز- زمستان)، 1393، صفحه 205-234]
 • مسعودی کوشک، حمید تخریب میراث فرهنگی سوریه توسط داعش و راهکارهای مقابله با آن در حقوق بین‌الملل [دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، 1397، صفحه 153-184]
 • مسه، میشل شکل‌های نامتقارن بین‌المللی شدن حقوق کیفری [دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 147-163]
 • مشکور، مشکان مرکز منطقه‌ای داوری تهران در یک نگاه [دوره 24، شماره 36 (بهار و تابستان)، 1386، صفحه 323-328]
 • مشکور، مشکان Challenges Faced by Parties to International Arbitrations in View of Growing Economic Sanctions, the Way Forward [(مقالات آماده انتشار)]
 • مشهدی، علی تعهدات دولت‌های ساحلی حوزۀ خلیج‌فارس در مقابله با کشند سرخ [دوره 29، شماره 46 (بهار و تابستان)، 1391، صفحه 149-168]
 • مشهدی، علی تهدیدها و تعهدات زیست‌محیطی دولت ترکیه در اجرای پروژه گاپ نسبت به آثار سوء زیست‌محیطی در ایران (ریزگردها) [دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، 1398، صفحه 311-351]
 • مشهدی، علی تعهدات دولت‌های حوضچه هریرود در احداث تأسیسات آبی [دوره 37، شماره 63 (پاییز- زمستان)، 1399، صفحه 309-342]
 • مشهدی زاده، علیرضا انتساب مسئولیت به دولت ها در رویه داوری ایکسید [دوره 40، شماره 70 (تابستان)، 1402]
 • مظاهری، جمشید تحریم‌های هوشمند شورای امنیت در پرتو قطعنامه 1929: حفظ یا تهدید صلح؟ [دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، 1390، صفحه 115-161]
 • معینی، مینا محدودیت‌های اجرای موقت معاهده منشور انرژی در پرتو رأی داوری یوکاس علیه روسیه [دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، 1396، صفحه 61-91]
 • مقامی، امیر پیامدهای خوانش دستور گرایانه از حقوق بین الملل [دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، 1397، صفحه 7-37]
 • مقامی، امیر تحولات اصل قانونی‌بودن دادگاه در نظام بین‌المللی حقوق بشر: از صلاحیت تأسیس تا دادرسی عادلانه [دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، 1400، صفحه 73-96]
 • مقدم ابریشمی، علی چالش های کنوانسیون میانجیگری سنگاپور و الحاق ایران [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 263-280]
 • مقدمی، محمد کاهش تهدیدات فضایی در پرتو حقوق نرم: مطالعه موردی قطعنامه 36/75 (2020) مجمع عمومی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مقصودی، رضا دستاوردهای حقوق بین الملل عمومی در زمینه تعارض دادگاه ها [دوره 31، شماره 50 (بهار- تابستان)، 1393، صفحه 55-76]
 • مقصودی، رضا صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی [دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، 1396، صفحه 213-234]
 • مقصودی، رضا مذهب به عنوان قانون حاکم بر قرارداد در پرتو آرای قضایی ملی و اسناد بین المللی [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 305-326]
 • مک کالیون، کنت اجرای عدالت درباره محیط زیست بین‌المللی: حقوق و راه‌حلها [دوره 21، شماره 31 (پاییز و زمستان)، 1383، صفحه 171-185]
 • ملانسب، نادیا قابلیت پذیرش ادله غیرقانونی در حقوق بین الملل: بررسی موردی اسناد ویکی لیکس [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 227-256]
 • ملک الکتاب خیابانی، مهدیه دادگاه ویژه سیرالئون: فرایند تشکیل، صلاحیت و مقابله با بی کیفرمانی [دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 123-167]
 • ملکی راد، زهرا تجارت آب مجازی در چارچوب حقوقی سازمان جهانی تجارت [(مقالات آماده انتشار)]
 • ممتاز، جمشید تأملی بر کنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی زیر آب [دوره 22، شماره 33 (پاییز و زمستان)، 1384، صفحه 159-188]
 • ممتاز، جمشید توسل به سلاح هسته‌ای و حمایت از محیط‌ زیست: آورده دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 17، شماره 24، 1378، صفحه 5-30]
 • ممتاز، جمشید نظام حقوقی منابع آب آبراههای بین‌المللی خاورمیانه [دوره 13، شماره 18-19 (پاییز و زمستان)، 1374، صفحه 45-94]
 • ممتاز، جمشید حمایت و توسعة محیط زیست دریائی خلیج فارس و دریای عمان [دوره 9، شماره 11 (پاییز و زمستان)، 1368، صفحه 5-30]
 • ممتاز، جمشید تأملی دوباره بر اصل رضایی‌بودن صلاحیت در عملکرد دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 33، شماره 55 (پاییز- زمستان)، 1395، صفحه 9-30]
 • منتظر، مهدی جایگاه قراردادهای بیع متقابل در پروژه‌های بالادستی نفت و گاز ایران و مقایسه آن با قراردادهای مشارکت در تولید [دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، 1392، صفحه 215-232]
 • منتظر، مهدی دلایل استفاده از قراردادهای بیع متقابل در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران [دوره 29، شماره 47 (پاییز و زمستان)، 1391، صفحه 31-45]
 • مندس دو لیون، پابلو کنـوانسیون مونتـرال: تجـزیه و تحلیـل بـرخی از جنبه های روزآمد و ادغام شده سیستم ورشو [دوره 21، شماره 31 (پاییز و زمستان)، 1383، صفحه 259-312]
 • منصوری، فرنگیس تعهد و التزام متخاصمین به قواعد حقوق بشردوستانه در مخاصمه داخلی سوریه [دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، 1394، صفحه 159-204]
 • منصوری، فرنگیس مسئولیت بین المللی دولتهای ثالث ناشی از نقض حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی (با تحلیلی اجمالی از بحران سوریه) [دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، 1392، صفحه 61-96]
 • منصوریان، ناصرعلی یادی از آرشاگا حقوقدان و سیاستمدار بزرگ جهان سوم [دوره 13، شماره 18-19 (پاییز و زمستان)، 1374، صفحه 305-320]
 • منصوریان، ناصرعلی انصراف از استرداد دعوی در دعاوی بین‌المللی [دوره 11، شماره 14-15 (بهار و زمستان)، 1370، صفحه 89-150]
 • منصوریان، ناصرعلی اندیشه‌هایی درخصوص عهدنامه حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری‌های بین دولتها و اتباع دول دیگر [دوره 10، شماره 12 (بهار و تابستان)، 1369، صفحه 27-85]
 • منصوریان، ناصرعلی یاد استاد [دوره 9، شماره 11 (پاییز و زمستان)، 1368، صفحه 93-120]
 • منیرالزّمان، ا. ف. م. قراردادهای دولت با بیگانگان مسئلة تغییر یکجانبة قرارداد توسط دولت در حقوق بین‌الملل معاصر [دوره 17، شماره 24، 1378، صفحه 221-275]
 • مهرابی، علی حقوق بین الملل فضا و استفاده نظامی از منابع معدنی اجرام آسمانی [دوره 39، شماره 68 ( زمستان)، 1401]
 • مهرانی، ترجمه فرزاد رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های تجاری منطقه‌ای: آیا این موضوع را می‌توان در قالب رابطه میان منابع حقوق بین‌الملل مطرح کرد؟ [دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، 1388، صفحه 293-319]
 • مهماندار، ترجمه: محمدرضا مقابله با تروریسم هسته‌ای: یک پاسخ معاهداتی [دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، 1387، صفحه 285-318]
 • مورژن، ژاک مداخلة بین‌المللی بشردوستانه [دوره 16، شماره 22 (بهار و تابستان)، 1377، صفحه 153-178]
 • مورگان‌ـ فوستر، جیسون صلاحیت شورای حقوق بشر ملل متحد و ساز و کارهای خاص آن راجع ‌به مخاصمات مسلحانه: اعدام‏های فراقانونی در چارچوب «مبارزه با تروریسم» [دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، 1388، صفحه 195-229]
 • موسوی، سیدفضل‌ا.. نظارت قضایی محاکم بین المللی بر شورای امنیت سازمان ملل متحد [دوره 33، شماره 54 (بهار- تابستان)، 1395، صفحه 59-90]
 • موسوی، سید فضل‌‌ الله کاربرد تسلیحاتی موشک‌های بالستیک از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 79-102]
 • موسوی، سید فضل‌الله «آیا حاکمیت مشترک» شیوه‌ای مناسب برای تعیین حدود رودخانه‌های مرزی است؟ [دوره 20، شماره 28 (بهار و تابستان)، 1382، صفحه 243-263]
 • موسوی، سید فضل الله بررسی جنایت تعقیب و آزار در پرتو وقایع اخیر بحرین [دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 87-122]
 • موسوی، سیدفضل‌الله تغییرات جوی:تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی [دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، 1392، صفحه 167-194]
 • موسوی، سید فضل‌اله نظام حقوقی بین‌المللی حاکم بر منابع ژنتیکی انسانی و غیرانسانی [دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، 1396، صفحه 61-86]
 • موسوی، سید مهدی پرونده گابچیکُوو ـ ناگیماروس: نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در برجسته‌سازی مفهوم توسعه پایدار [دوره 33، شماره 55 (پاییز- زمستان)، 1395، صفحه 109-134]
 • موسوی، فضل‌الله آیا حقوق بین‌الملل عام، تنها حقوق عرفی است؟ [دوره 13، شماره 18-19 (پاییز و زمستان)، 1374، صفحه 367-380]
 • موسوی، کاوه حقوق خواهان و خوانده از منظر حقوق بشر، با تأکید خاص بر رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر [دوره 33، شماره 55 (پاییز- زمستان)، 1395، صفحه 185-210]
 • موسوی، مترجم: دکتر سید فضل‌الله چارچوب اجرایی موافقتنامة مربوط به اجرای کنوانسیون 1982 سازمان ملل درباره حقوق دریاها [دوره 18، شماره 25، 1379، صفحه 223-254]
 • موسوی، مترجم: دکتر سید فضل الله اسناد بین‌المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام [دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، 1386، صفحه 47-62]
 • موسی زاده، رضا مشروعیت مجازات سلب تابعیت از منظر حقوق بین‌الملل با واکاوی اقدام دولت بحرین [دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، 1397، صفحه 115-152]
 • مولائی، آیت شکنندگی مرزها بین اصول احتیاط و پیشگیری [دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، 1398، صفحه 269-290]
 • مومنی، مهدی اصول قانونی‌بودن جرایم و مجازات‌ها در دادرسی‌های کیفری بین‌المللی [دوره 33، شماره 55 (پاییز- زمستان)، 1395، صفحه 159-184]
 • میرجعفری، سیدحسین قابلیت تعقیب سران گروه تروریستی داعش در دیوان کیفری بین المللی [دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، 1397، صفحه 205-224]
 • میرزا نژاد جویباری، اکبر ناممکن شدن ردّ مبیع و اعمال حق فسخ خریدار «بررسی تحلیلی کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران» [دوره 22، شماره 33 (پاییز و زمستان)، 1384، صفحه 271-302]
 • میرزا نژاد جویباری، اکبر فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980ـ وین) و حقوق ایران [دوره 20، شماره 29 (پاییز و زمستان)، 1382، صفحه 285-330]
 • میر‌عباسی، سید‌باقر بررسی اعمال دکترین پیوند واقعی در اعطای تابعیت به کشتی توسط کشور صاحب پرچم [دوره 37، شماره 62 (بهار- تابستان)، 1399، صفحه 31-60]
 • میرعباسی، سیدباقر بررسی اجمالی سازمان و صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه [دوره 1، شماره 1 (زمستان)، 1363، صفحه 183-202]
 • میرفخرائی، محمدجواد مسئولیت مدنی داوران مطالعه‌ای تطبیقی همراه با پیشنهادهای اصلاحی [دوره 11، شماره 14-15 (بهار و زمستان)، 1370، صفحه 223-337]
 • میرفخرایی، امیرمسعود چشم‌انداز انعقاد یک عهدنامة عمومی بین‌المللی درباره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی [دوره 16، شماره 23 (پاییز و زمستان)، 1377، صفحه 99-134]
 • میرفخرایی، ترجمه محمدجواد قراردادهای دولت با بیگانگان مسئلة تغییر یکجانبة قرارداد توسط دولت در حقوق بین‌الملل معاصر [دوره 17، شماره 24، 1378، صفحه 221-275]
 • میرفخرایی، ترجمه محمدجواد جرح و سلب صلاحیت از داوران در داوری تجاری بین‌المللی [دوره 10، شماره 12 (بهار و تابستان)، 1369، صفحه 163-228]
 • میرفخرایی، ترجمه: محمدجواد اجرای احکام دادگاههای خارجی به‌وسیلة دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا [دوره 2، شماره 2 (بهار)، 1364، صفحه 167-208]
 • میرفخرایی، مترجم: محمد جواد حمله به مرکز تجارت جهانی و فروپاشی برخی از بنیادهای اساسی حقوق بین‌الملل [دوره 19، شماره های 26-27، 1380، صفحه 131-146]
 • میرفخرایی، مترجم: محمدجواد قانون پول‌شویی و تأمین منابع مالی تروریسم: واکنش‌های پس از 11 سپتامبر [دوره 20، شماره 29 (پاییز و زمستان)، 1382، صفحه 213-256]
 • میرفخرایی، مترجم: محمدجواد دعوای پینوشه معجونی از حقوق و سیاست [دوره 18، شماره 25، 1379، صفحه 85-125]
 • میرفخرایی، مترجم: محمّد جواد آماده‌سازی شاهد برای حضور در داوری تجاری بین‌المللی: راهنمای عملی برای وکیل [دوره 21، شماره 31 (پاییز و زمستان)، 1383، صفحه 187-199]
 • میرفخرایی، محمد جواد «ساخت و پرداخت» احکام در دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 13، شماره 18-19 (پاییز و زمستان)، 1374، صفحه 321-366]
 • میرمحمد صادقی، حسین سیستم دو پایة وکالت در حقوق انگلستان [دوره 1، شماره 1 (زمستان)، 1363، صفحه 107-118]
 • میر محمدی، سید مصطفی تأملی بر رهیافت‌های «فرمالیستی» و «انتقادی» از قواعد حقوق بین‌الملل [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • میرمحمدی، معصومه سادات تغییرات جوی:تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی [دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، 1392، صفحه 167-194]
 • میرمحمدی، معصومه سادات بررسی جنایت تعقیب و آزار در پرتو وقایع اخیر بحرین [دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 87-122]
 • میرمحمدی، معصومه سادات نظام حقوقی بین‌المللی حاکم بر منابع ژنتیکی انسانی و غیرانسانی [دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، 1396، صفحه 61-86]

ن

 • نادری، سمیرا تعهدات دولت‌های ساحلی حوزۀ خلیج‌فارس در مقابله با کشند سرخ [دوره 29، شماره 46 (بهار و تابستان)، 1391، صفحه 149-168]
 • ناصری لاریجانی، نغمه تعامل میان حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین‌المللی در توجیه عدم ایفای تعهدات بین‌المللی [دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، 1389، صفحه 233-256]
 • ناظمی، مهرداد دریای خزر و حقوق بین‌الملل: گزینه‌های متفاوت باتوجه به آرای دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 19، شماره های 26-27، 1380، صفحه 147-348]
 • نجفی ابرند آبادی، علی‌حسین ملاحظاتی پیرامون جرم بین‌المللی دولت [دوره 10، شماره 13 (پاییز و زمستان)، 1369، صفحه 265-314]
 • نجفی ابرند آبادی، علی حسین مسائل مربوط به مسؤولیّت ناشی از بحران و جنگ خلیج [ فارس] [دوره 14، شماره 20، 1375، صفحه 217-284]
 • نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین به‌دنبال حقوق جزای مشترک اروپایی [دوره 15، شماره 21، 1376، صفحه 185-216]
 • نجفی ابرندآبادی، علی حسین درآمدی بر پیش‌نویس قانون بین‌الملل جزا [دوره 13، شماره 18-19 (پاییز و زمستان)، 1374، صفحه 259-304]
 • نجفی اسفاد، مرتضی تأثیر بهره‌برداری اولیه، بر بازتعیین سهم کشورها از منابع طبیعی فرامرزی [دوره 29، شماره 47 (پاییز و زمستان)، 1391، صفحه 89-115]
 • نریمانی زمان آبادی، محمدرضا دریافت غرامت به استناد تحریم غیرقانونی اشخاص توسط اتحادیه اروپا [دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، 1398، صفحه 211-236]
 • نریمانی زمان آبادی، محمدرضا تعارض آرا در داوری سرمایه گذاری بین المللی؛ گونه شناسی، عوامل و راهکارها [دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، 1400، صفحه 7-34]
 • نریمانی زمان آبادی، محمدرضا دعاوی خسارات انعکاسی در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی؛ امکان سنجی و مبانی [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 229-262]
 • نژندی منش، هیبت الله تأملی بر «عوامل رافع مسئولیت کیفری» در چارچوب اساسنامه دیوان بین‏المللی کیفری [دوره 31، شماره 51 (پاییز- زمستان)، 1393، صفحه 235-258]
 • نصیری، شهریار مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر در نظام حقوقی ایران بر اساس موازین حقوق بین‌الملل بشر؛ حذف یا ابقاء [دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، 1397، صفحه 143-170]
 • نصیری، مرتضی قراردادهای تهاتری و نحوه تنظیم آنها [دوره 9، شماره 10 (بهار و تابستان)، 1368، صفحه 301-358]
 • نصیری، مرتضی نظریه اصیل واقعی و Alter ego [دوره 2، شماره 2 (بهار)، 1364، صفحه 209-244]
 • نواب دانشمند، فریبا بررسی برخی از روشهای آموزش حقوق بشر [دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، 1386، صفحه 129-167]
 • نواب زاده شهربابکی، با همکاری زهراالسادات منشور اجتماعی اروپایی بازبینی شده مصوب 3 می 1996 [دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، 1388، صفحه 377-409]
 • نواری، علی ارزیابی وجود حق بر جدایی چاره‌ساز یا جبرانی به‌عنوان قاعده حقوق بین‌الملل عرفی [دوره 31، شماره 51 (پاییز- زمستان)، 1393، صفحه 97-124]
 • نواری، علی تخطی دولت‌ها از معاهدات حقوق بشری در عصر همه‌گیری جهانی کووید-19: از رژیم حقوقی موجود تا راهبردهای نیل به وضع مطلوب [دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، 1401]
 • نوربها، رضا بررسی «قرارداد حمایت از اموال فرهنگی به هنگام نزاع مسلحانه» و اعمال آن در جنگ عراق علیه ایران [دوره 12، شماره 16-17 (پاییز و زمستان)، 1372، صفحه 187-276]
 • نوروزپور، حسام چالش ارزهای مجازی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تأکید بر اقدامات و توصیه‌های کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) [دوره 37، شماره 62 (بهار- تابستان)، 1399، صفحه 7-29]
 • نوری، اسدالله نظریه عمل دولت در ایالات متحده امریکا و استثناء عهدنامه‌ای آن [دوره 18، شماره 25، 1379، صفحه 57-83]
 • نوشادی، ابراهیم قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین‏المللی (بررسی تطبیقی) [دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، 1390، صفحه 263-281]
 • نیاکی، جعفر ممنوعیت استملاک اموال غیرمنقول توسط بیگانگان [دوره 16، شماره 22 (بهار و تابستان)، 1377، صفحه 235-316]
 • نیاورانی، صابر حق دسترسی به داروهای اساسی در چارچوب موافقت‌نامه تریپس و چالش حمایت از حق بین‌المللی بشر بر سلامت [دوره 33، شماره 54 (بهار- تابستان)، 1395، صفحه 29-58]
 • نیاورانی، صابر جایگاه حق بر حداقل رفاه اجتماعی در نظام بین‌المللی حقوق بشر [دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، 1397، صفحه 171-204]
 • نیکبخت، حمید‌رضا اعمال اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی توسط دیوان داوری به‌عنوان قانون حاکم بر دعوا [دوره 29، شماره 46 (بهار و تابستان)، 1391، صفحه 35-58]
 • نیکبخت، حمید‌رضا اصل حاکمیت (آزادی) اراده به عنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غیرقراردادی «نگاهی به نظام حقوقی اتحادیه اروپا» [دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، 1390، صفحه 13-54]
 • نیکبخت، حمیدرضا امتناع از شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل‌شده [دوره 30، شماره 48 (بهار و تابستان)، 1392، صفحه 7-34]
 • نیکبخت، حمیدرضا تعارض قوانین در قراردادها (قانون حاکم بر تعهدات قراردادی و اصل حاکمیت اراده) [دوره 22، شماره 32 (بهار و تابستان)، 1384، صفحه 7-51]
 • نیکبخت، حمیدرضا آثار قوة قاهره و انتفای قرارداد [دوره 15، شماره 21، 1376، صفحه 95-124]
 • نیکبخت، حمیدرضا سازمان تجارت جهانی و تجارت برق (آمادگی ایران برای الحاق) [دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، 1396، صفحه 91-119]
 • نیک جاه، جواد معیارهای حاکم بر جبران خسارات معنوی در روابط بین دولت میزبان و سرمایه‌گذار خارجی با تأکید بر آرای داوری ایکسید [دوره 31، شماره 51 (پاییز- زمستان)، 1393، صفحه 163-182]
 • نیک نفس، مهدی مفهوم شکنجه: استاندارد واحد یا متفاوت (از دیدگاه حقوق بین‌الملل) [دوره 22، شماره 33 (پاییز و زمستان)، 1384، صفحه 189-230]

و

 • والین، لوک قربانیان و شهود در جنایات بین‌المللی: از حق حمایت تا حق بیان [دوره 23، شماره 34 (بهار و تابستان)، 1385، صفحه 33-56]
 • وثوقی فرد، بابک قضیه سم‌پاشی هوایی (اکوادور علیه کلمبیا) تریل اسملتر قرن بیست‌و‌یکم؟ [دوره 29، شماره 47 (پاییز و زمستان)، 1391، صفحه 139-158]
 • وحید، ترجمه دکتر هادی مسئله مشروعیت توسل به زور علیه عراق توسط ایالات متحده امریکا [دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، 1385، صفحه 251-265]
 • ورله، گرهارد جنایات‌ علیه‌ بشریت‌ در حقوق بین‌الملل معاصر [دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 59-100]
 • و زینب کنعانی، ترجمه: مصطفی السان آینده قراردادهای الکترونیکی در عرصه بیع بین‌الملل: خلأها و گریزهای ذاتیِ کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع‌به بیع بین‌المللی کالا [دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، 1385، صفحه 347-394]
 • وصالی محمود، منصور تاثیر شرایط و وضعیت‌های مربوط به دولت میزبان در ارزیابی خسارات ناشی از نقض معاهدات سرمایه‌گذاری [دوره 39، شماره 67 (پاییز)، 1401، صفحه 85-112]
 • وکیل، مترجم: امیرساعد جنایات‌ علیه‌ بشریت‌ در حقوق بین‌الملل معاصر [دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 59-100]
 • وکیل‌، امیرساعد رویة‌ دیوان‌ اروپایی‌ در ارتباط‌ با مصونیت‌ دولتها از اقدامات‌ اجرائی‌ [دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، 1387، صفحه 47-89]
 • ویرالی، میشل یاد استاد [دوره 9، شماره 11 (پاییز و زمستان)، 1368، صفحه 93-120]
 • ویسی چمه، محمد مشروعیت و آستانه جدایی چاره ساز درحقوق بین الملل [دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، 1398، صفحه 133-163]
 • ویلیام باوت، دریک قراردادهای دولت با بیگانگان: تحولات معاصر در مسئله غرامت ناشی از فسخ یا نقض این نوع قراردادها [دوره 12، شماره 16-17 (پاییز و زمستان)، 1372، صفحه 397-452]
 • ویوالی، میشل قانون نمونه دربارة داوری تجاری بین‌المللی [دوره 4، شماره 4 (پاییز)، 1364، صفحه 211-240]
 • ویوالی، میشل تفکری بر تئوری حقوق فراملی [دوره 3، شماره 3 (تابستان)، 1364، صفحه 89-110]

ه

 • هاشمی، سید مصطفی بررسی اعمال دکترین پیوند واقعی در اعطای تابعیت به کشتی توسط کشور صاحب پرچم [دوره 37، شماره 62 (بهار- تابستان)، 1399، صفحه 31-60]
 • هافمن، پل حقوق بشر و تروریسم [دوره 23، شماره 34 (بهار و تابستان)، 1385، صفحه 131-155]
 • هاوس منینجر، کریسشین مسئولیت مدنی داوران مطالعه‌ای تطبیقی همراه با پیشنهادهای اصلاحی [دوره 11، شماره 14-15 (بهار و زمستان)، 1370، صفحه 223-337]
 • هایت، کیث بین پتک و سندان ایالات متحده، دیوان بین‌المللی دادگستری و دعوای نیکاراگوئه [دوره 12، شماره 16-17 (پاییز و زمستان)، 1372، صفحه 163-186]
 • هبا شمس، ژوزف جی. نورتون و قانون پول‌شویی و تأمین منابع مالی تروریسم: واکنش‌های پس از 11 سپتامبر [دوره 20، شماره 29 (پاییز و زمستان)، 1382، صفحه 213-256]
 • هفتانی، مهدی سازمان تجارت جهانی و تجارت برق (آمادگی ایران برای الحاق) [دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، 1396، صفحه 91-119]
 • هنجنی، مترجم: سیدعلی قواعد بنیادین حقوق بین‌المللی کیفری و قواعد آمره (JUS COGENS) [دوره 22، شماره 33 (پاییز و زمستان)، 1384، صفحه 231-244]
 • هووه، آندره تشریفات شناسایی و اجرای احکام خارجی و آرای داوری در حقوق بین‌الملل خصوصی فرانسه [دوره 10، شماره 13 (پاییز و زمستان)، 1369، صفحه 215-264]
 • هیگینز، خانم روزالین دیوان بین‌المللی دادگستری:موضوعات منتخب دربارة مسئولیت دولت [دوره 23، شماره 34 (بهار و تابستان)، 1385، صفحه 111-129]

ی

 • یاری، میثم قلمرو اجرای کنوانسیون رتردام؛ احتمال تعارض با دیگر کنوانسیون‌ها و عدم پذیرش حق شرط [دوره 28، شماره 45 (پاییز و زمستان)، 1390، صفحه 105-138]
 • یزدان نجات، رزا گسترش استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در آیینه حقوق توسل به زور و مخاصمات مسلحانه [دوره 30، شماره 48 (بهار و تابستان)، 1392، صفحه 205-230]