نمایه نویسندگان

آ

 • آبرش، ویلیام صلاحیت شورای حقوق بشر ملل متحد و ساز و کارهای خاص آن راجع ‌به مخاصمات مسلحانه: اعدام‏های فراقانونی در چارچوب «مبارزه با تروریسم» [دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، 1388، صفحه 195-229]
 • آذری، هادی تجمیع محکومیـت‌هـا بـرطبـق معیـار سلیبیسی در حقوق بین‌الملل کیفری و بررسی رویه قضایی اخیر محاکم بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا [دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، 1388، صفحه 175-196]
 • آریان کیا، رضا شروط داوری در سیر تحولات حقوق قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز [دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، 1388، صفحه 197-214]
 • آقاشاهی، فرزانه در فراسوی حقوق معاهدات: پدیداری حقوق عرفی جدیدی در حمایت از میراث فرهنگی [دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، 1388، صفحه 127-148]
 • آقایی جنت‌مکان، حسین ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شورای امنیت [دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، 1388، صفحه 91-110]
 • آلستون، فیلیپ صلاحیت شورای حقوق بشر ملل متحد و ساز و کارهای خاص آن راجع ‌به مخاصمات مسلحانه: اعدام‏های فراقانونی در چارچوب «مبارزه با تروریسم» [دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، 1388، صفحه 195-229]

ا

 • ابراهیم‌گل، مترجمان: علیرضا در فراسوی حقوق معاهدات: پدیداری حقوق عرفی جدیدی در حمایت از میراث فرهنگی [دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، 1388، صفحه 127-148]
 • ابراهیمی، نصرالله اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل [دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، 1388، صفحه 243-262]
 • ابراهیمی، یحیی مطالعه تطبیقی مفهوم و آثار حسن‌نیت در انعقاد، تفسیر و اجرای قراردادها [دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، 1388، صفحه 61-90]
 • اخوان خرازیان، مهناز اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمه اخیر نوار غزه [دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، 1388، صفحه 41-69]
 • اصغریان، مجتبی اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل [دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، 1388، صفحه 243-262]
 • السان، ترجمه مصطفی اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قراردادهای تجاری بین‌المللی و هماهنگ‌سازی حقوق بیع بین‌المللی [دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، 1388، صفحه 321-335]

پ

 • پیران، حسین شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری [دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، 1388، صفحه 259-288]

ج

 • جاوید، مترجم: احسان صلاحیت شورای حقوق بشر ملل متحد و ساز و کارهای خاص آن راجع ‌به مخاصمات مسلحانه: اعدام‏های فراقانونی در چارچوب «مبارزه با تروریسم» [دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، 1388، صفحه 195-229]
 • جعفری، ترجمه: فیض‌الله تحقق رؤیا: داوری خود آیین [دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، 1388، صفحه 163-193]

چ

 • چراغچی، ترجمه سوسن رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده جمهوری اسلامی ایران و دنیز برند [سر سرباز هخامنشی] [دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، 1388، صفحه 337-347]

ح

 • حسینی اکبرنژاد، حوریه جنگ علیه حقوق جنگ: ارزیابی نبرد 22 روزه غزه از نگاه حقوق بین‌الملل بشردوستانه [دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، 1388، صفحه 99-125]
 • حسینی اکبرنژاد، هاله صلاحیت تکمیلی دیوان بین‌المللی کیفری: پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری [دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، 1388، صفحه 111-142]
 • حسینی اکبرنژاد، هاله جنگ علیه حقوق انسان‌ها: نقض تعهد رعایت حقوق ‌بشر در جنگ 22 روزه غزه [دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، 1388، صفحه 13-40]

خ

 • خواکیم بونل، مایکل اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قراردادهای تجاری بین‌المللی و هماهنگ‌سازی حقوق بیع بین‌المللی [دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، 1388، صفحه 321-335]

د

س

 • سادات میرمحمدی، معصومه تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم‌انگاری جنایات بین‌المللی در قوانین داخلی دولت‌ها و اعمال صلاحیت جهانی از سوی آن‌ها [دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، 1388، صفحه 143-174]
 • سلیمی ترکمانی، ترجمه حجت اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق بین‌الملل عرفی [دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، 1388، صفحه 263-291]

ش

 • شجاع، جواد درآمدی بر کاربردهای نظامی فناوری نانو از نگاه حق بر زندگی در صلح [دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، 1388، صفحه 231-257]
 • شهبازی، آرامش تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین‌الملل [دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، 1388، صفحه 13-60]
 • شهبازی، آرامش ارزیابی گزارش دیده‌بان حقوق بشر (2009) در مورد استفاده رژیم صهیونیستی از فسفر سفید علیه مردم غزه از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، 1388، صفحه 71-97]
 • شیروی، عبدالحسین اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل [دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، 1388، صفحه 243-262]

ع

 • عسکری، پوریا مسئولیت بین‌المللی افراد و دولت‌ها در پرتو ضابطه کنترل [دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، 1388، صفحه 149-161]
 • علیخانی، محمد بررسی وضعیت حقوقی مبیع و ثمن در قراردادهای بین‌المللی فروش گاز [دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، 1388، صفحه 289-311]

ف

 • فابریکوتی، آلبرتا رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های تجاری منطقه‌ای: آیا این موضوع را می‌توان در قالب رابطه میان منابع حقوق بین‌الملل مطرح کرد؟ [دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، 1388، صفحه 293-319]
 • فرانکیونی، فرانچسکو در فراسوی حقوق معاهدات: پدیداری حقوق عرفی جدیدی در حمایت از میراث فرهنگی [دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، 1388، صفحه 127-148]
 • فینچام، درک رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده جمهوری اسلامی ایران و دنیز برند [سر سرباز هخامنشی] [دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، 1388، صفحه 337-347]

ق

 • قربان پور، محمد تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن [دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، 1388، صفحه 215-242]

ک

 • کاشانی‌زاده، هدی مطالعه تطبیقی تعهدات ذی‌نفع و گشاینده اعتبار اسنادی در برابر یکدیگر در عرف‏ها و رویه‌های متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP600)و ماده 5 قانون تجارت متحدالشکل ایالات متحده امریکا(UCC) [دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، 1388، صفحه 313-344]
 • کونگ یان، کای اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق بین‌الملل عرفی [دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، 1388، صفحه 263-291]

م

 • مرادزاده، مترجم: دکتر حسن منشور اجتماعی اروپایی بازبینی شده مصوب 3 می 1996 [دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، 1388، صفحه 377-409]
 • مهرانی، ترجمه فرزاد رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های تجاری منطقه‌ای: آیا این موضوع را می‌توان در قالب رابطه میان منابع حقوق بین‌الملل مطرح کرد؟ [دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، 1388، صفحه 293-319]
 • مورگان‌ـ فوستر، جیسون صلاحیت شورای حقوق بشر ملل متحد و ساز و کارهای خاص آن راجع ‌به مخاصمات مسلحانه: اعدام‏های فراقانونی در چارچوب «مبارزه با تروریسم» [دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، 1388، صفحه 195-229]

ن