نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی جنت مکان، حسین نظارت قضائی بر تشخیص دادستان دیوان بین‌المللی کیفری [دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 245-263]

ا

 • ابراهیم‌گل، علیرضا حق بر غذا: پیش‌شرط تحقق سایر حقوق [دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 221-243]
 • استوفله، ژان تقلب در اعتبار اسنادی تجاری، اعتبارنامه تضمینی و ضمانتنامه مستقل بانکی [دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 291-298]

ب

 • باباخانی، عطیه جامعه بین‌المللی و مقابله با نقض حقوق بشردوستانه در بحران دارفور [دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، 1387، صفحه 141-184]
 • بختیاروند، ترجمه و اضافات: مصطفی قواعد ضروری جهت اعتبار تعاملات (تراکنشهای) الکترونیکی در عرصه جهانی [دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، 1387، صفحه 261-283]
 • بناء نیاسری، ترجمه: ماشاءالله تقلب در اعتبار اسنادی تجاری، اعتبارنامه تضمینی و ضمانتنامه مستقل بانکی [دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 291-298]
 • بناء نیاسری، ترجمه: ماشاءالله تعهدات خریدار در بیع بین‌المللی: مطالعه‌ای تحلیلی در رویه قضایی‌کنوانسیون بیع بین‌المللی‌کالا [دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، 1387، صفحه 199-231]

ج

خ

 • خاک، روناک جرم‌انگاری خشونت جنسی در حقوق بین‌الملل کیفری [دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 101-146]

د

 • داعی، علی مسئولیت بین‌المللی نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق [دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، 1387، صفحه 91-122]
 • دیمتئو و دیگران، لاری اِی. تعهدات خریدار در بیع بین‌المللی: مطالعه‌ای تحلیلی در رویه قضایی‌کنوانسیون بیع بین‌المللی‌کالا [دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، 1387، صفحه 199-231]

ر

 • ریگو، فرانسوا سوانح احوال «شارل دو ویشر»: زندگی یک حقوقدان نمونه [دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، 1387، صفحه 123-139]
 • رینیش‌، آگوست‌ رویة‌ دیوان‌ اروپایی‌ در ارتباط‌ با مصونیت‌ دولتها از اقدامات‌ اجرائی‌ [دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، 1387، صفحه 47-89]

س

 • سیاه‌رستمی، هاجر حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی [دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 265-290]
 • سی. جوینر، کریستوفر مقابله با تروریسم هسته‌ای: یک پاسخ معاهداتی [دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، 1387، صفحه 285-318]

ع

 • عزیزی، ستار استقلال کوزوو: بررسی مشروعیت جدایی یک‌جانبه در حقوق بین‏ الملل [دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، 1387، صفحه 11-45]

ف

 • فرخ سیری، منصور محدودیت‌های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم‌های اقتصادی [دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 29-58]

ق

 • قاسمی، علی نگاهی بر موضوع تفسیر معاهدات در رویه دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده [دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 13-27]

ک

 • کاشانی، جواد وضعیت حقوقی منابع نفت و گاز واقع در مرز بین کشورها [دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 165-219]
 • کاویار، مترجم میرحسین انعقاد قراردادهای الکترونیکی بین‌المللی در جدیدترین کنوانسیون سازمان ملل متحد [دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 313-334]
 • کردعلیوند، مترجم: روح‌الدین شکل‌های نامتقارن بین‌المللی شدن حقوق کیفری [دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 147-163]
 • کِسِجیان، کاترین نظم عمومی در حقوق اروپا [دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، 1387، صفحه 185-197]
 • کمالی اردکانی، مترجم: مسعود موافقتنامه عمومی تجارت خدمات سازمان جهانی تجارت و تجارت بین‌المللی خدمات حقوقی [دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 299-312]

گ

 • گالا‌چر، اسکات موافقتنامه عمومی تجارت خدمات سازمان جهانی تجارت و تجارت بین‌المللی خدمات حقوقی [دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 299-312]

م

 • محبی، ترجمه: محسن سوانح احوال «شارل دو ویشر»: زندگی یک حقوقدان نمونه [دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، 1387، صفحه 123-139]
 • مدنی، سید ضیاءالدین التزام بینﺍلمللی دولت به رعایت حقوق بشر: مقیّد به مکان؟ [دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، 1387، صفحه 233-259]
 • مسه، میشل شکل‌های نامتقارن بین‌المللی شدن حقوق کیفری [دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 147-163]
 • مهماندار، ترجمه: محمدرضا مقابله با تروریسم هسته‌ای: یک پاسخ معاهداتی [دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، 1387، صفحه 285-318]

و

 • ورله، گرهارد جنایات‌ علیه‌ بشریت‌ در حقوق بین‌الملل معاصر [دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 59-100]
 • وکیل، مترجم: امیرساعد جنایات‌ علیه‌ بشریت‌ در حقوق بین‌الملل معاصر [دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، 1389، صفحه 59-100]
 • وکیل‌، امیرساعد رویة‌ دیوان‌ اروپایی‌ در ارتباط‌ با مصونیت‌ دولتها از اقدامات‌ اجرائی‌ [دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، 1387، صفحه 47-89]