نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، سید نصرا... درآمدی بر تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی و ارزیابی اساسنامه آن [دوره 16، شماره 23 (پاییز و زمستان)، 1377، صفحه 179-218]
 • ا.ل درز، جرج کنوانسیون وحدت قوانین در مورد عودت بین‌المللی اموال فرهنگی که سرقت رفته یابه‌طور غیرقانونی خارج شده‌اند(رم ـ 24 ژوئن 1995) [دوره 16، شماره 22 (بهار و تابستان)، 1377، صفحه 179-234]
 • امیرارجمند، اردشیر گزارشی از رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیة لاکربی: ایرادات مقدماتی [دوره 16، شماره 22 (بهار و تابستان)، 1377، صفحه 5-52]

ب

 • بیگ‌زاده، ابراهیم مرز در دریاچه‌های بین‌المللی [دوره 16، شماره 22 (بهار و تابستان)، 1377، صفحه 53-142]

پ

 • پاول اسمیت، وینسنت کشمکش‌زدایی با داوری درحقوق اسلام و کامن‌لا [دوره 16، شماره 23 (پاییز و زمستان)، 1377، صفحه 219-280]

ح

خ

 • خمامی‌زاده، فرهاد کنوانسیون وحدت قوانین در مورد عودت بین‌المللی اموال فرهنگی که سرقت رفته یابه‌طور غیرقانونی خارج شده‌اند(رم ـ 24 ژوئن 1995) [دوره 16، شماره 22 (بهار و تابستان)، 1377، صفحه 179-234]

د

 • دیپلا، هاریتینی مرز در دریاچه‌های بین‌المللی [دوره 16، شماره 22 (بهار و تابستان)، 1377، صفحه 53-142]

ز

 • زمانی، سید قاسم جایگاه قاعده آمره در میان منابع حقوق بین‌الملل [دوره 16، شماره 22 (بهار و تابستان)، 1377، صفحه 317-344]

س

 • ساکت، محمدحسین کشمکش‌زدایی با داوری درحقوق اسلام و کامن‌لا [دوره 16، شماره 23 (پاییز و زمستان)، 1377، صفحه 219-280]
 • سیفی، سید جمال قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال [دوره 16، شماره 23 (پاییز و زمستان)، 1377، صفحه 43-98]
 • سی‌. هارتلی، تره ور استناد و اثبات قانون خارجی:مقایسه‌ای بین سیستمهای مهم اروپایی [دوره 16، شماره 23 (پاییز و زمستان)، 1377، صفحه 135-178]

ص

 • صور اسرافیل، محمود مداخلة بین‌المللی بشردوستانه [دوره 16، شماره 22 (بهار و تابستان)، 1377، صفحه 153-178]

ق

 • قاسمی‌حامد، عباس معرفی حقوق مصرف با مقدمه‌ای از مترجم [دوره 16، شماره 23 (پاییز و زمستان)، 1377، صفحه 281-304]
 • قنبری جهرمی، محمدجعفر استناد و اثبات قانون خارجی:مقایسه‌ای بین سیستمهای مهم اروپایی [دوره 16، شماره 23 (پاییز و زمستان)، 1377، صفحه 135-178]

ک

 • کَله اُلوا، ژان معرفی حقوق مصرف با مقدمه‌ای از مترجم [دوره 16، شماره 23 (پاییز و زمستان)، 1377، صفحه 281-304]

م

 • محبی، محسن بیانیه‌های الجزایر: یک دریچه، یک نگاه [دوره 16، شماره 23 (پاییز و زمستان)، 1377، صفحه 5-42]
 • مورژن، ژاک مداخلة بین‌المللی بشردوستانه [دوره 16، شماره 22 (بهار و تابستان)، 1377، صفحه 153-178]
 • میرفخرایی، امیرمسعود چشم‌انداز انعقاد یک عهدنامة عمومی بین‌المللی درباره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی [دوره 16، شماره 23 (پاییز و زمستان)، 1377، صفحه 99-134]

ن

 • نیاکی، جعفر ممنوعیت استملاک اموال غیرمنقول توسط بیگانگان [دوره 16، شماره 22 (بهار و تابستان)، 1377، صفحه 235-316]