نمایه نویسندگان

آ

 • آجلی لاهیجی، مهشید تکامل جایگاه هنجاری توسعه پایدار در نظام حقوق بین‌الملل [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 57-78]

ا

 • اسمخانی، رضا اعطای تابعیت بریتانیا به شهروندان هنگ‌کنگ از دیدگاه حقوق بین الملل [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 203-227]
 • افتخار جهرمی، گودرز تعارض آرا در داوری سرمایه گذاری بین المللی؛ گونه شناسی، عوامل و راهکارها [دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، 1400، صفحه 7-34]
 • انیسی، الهام اجرایی‌شدن آرای هیئت حل اختلاف فیدیک، نقطه عطفی برای کارآمدی اقتصادی پروژه‌ها و عدم توقف آن‌ها (با رویهسازی از رأی دادگاه سنگاپور در پروندة پرسُرو) [دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، 1400، صفحه 97-122]

ب

 • بهمئی، محمد علی دعاوی خسارات انعکاسی در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی؛ امکان سنجی و مبانی [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 229-262]

پ

 • پروین، فرهاد حقوق اتحادیه اروپا و چالش شناسایی حق مالکیت بر داده ها در عصر اقتصاد دیجیتال [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 281-304]
 • پیری، حیدر ماهیت و کارکردهای استدلال از راه مفهوم مخالف در رویه‌قضایی بین‌المللی [دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، 1400، صفحه 243-272]

ت

 • توکلی طبسی، علی معاهده منع تسلیحات هسته ای (TPNW) و پیامدهای آن بر نظام خلع سلاح هسته ای با تأکید بر معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) [دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، 1400، صفحه 273-306]

ج

 • جعفری، شاهو ابعاد حقوقی انتقال اجباری اشخاص به عنوان جنایت بین المللی [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 145-168]
 • جنیدی، لعیا تأثیر تحریم بر مقابله موثر با کرونا و مسئولیت ناشی از آن [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 169-202]

ح

 • حسینی اکبرنژاد، حوریه مقابله با گرسنگی در نظام حقوق بین الملل: از نقض حقوق بشر تا جنایت بین المللی [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 103-144]
 • حسینی اکبرنژاد، هاله مقابله با گرسنگی در نظام حقوق بین الملل: از نقض حقوق بشر تا جنایت بین المللی [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 103-144]

د

 • داراب پور، مهراب اجرایی‌شدن آرای هیئت حل اختلاف فیدیک، نقطه عطفی برای کارآمدی اقتصادی پروژه‌ها و عدم توقف آن‌ها (با رویهسازی از رأی دادگاه سنگاپور در پروندة پرسُرو) [دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، 1400، صفحه 97-122]
 • درون پرور، امیر بررسی اندیشه‌های انتقادی مکتب «جریان جدید» در حقوق بین‌الملل [دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، 1400، صفحه 123-149]

ر

 • رئیسی، لیلا رابطة حقوق بشر و حقوق بین‌الملل سرمایه‌‌گذاری در پرتو رویة ایکسید [دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، 1400، صفحه 151-180]
 • راضی، سپیده تأثیر تحریم بر مقابله موثر با کرونا و مسئولیت ناشی از آن [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 169-202]
 • رستمی، ولی تحولات اصل قانونی‌بودن دادگاه در نظام بین‌المللی حقوق بشر: از صلاحیت تأسیس تا دادرسی عادلانه [دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، 1400، صفحه 73-96]
 • رضادوست، وحید رویکردهای «فعّال» و «منفعل» در سیاست قضاییِ دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 31-56]
 • ریخته گر برنجی، ریحانه چالش‌های بازیگران داوری در پرتوی الزامات نظام‌های تحریمی [دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، 1400، صفحه 35-71]

س

 • سیدنژاد، فیروزه مذهب به عنوان قانون حاکم بر قرارداد در پرتو آرای قضایی ملی و اسناد بین المللی [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 305-326]
 • سیفی، سید جمال رویکردهای «فعّال» و «منفعل» در سیاست قضاییِ دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 31-56]

ص

 • صالحی، جواد رهگیری و بازگرداندن کشتی‌ حامل پناهجویان در مناطق دریایی در تقابل با تعهد دولت ساحلی در کنوانسیون‌های حقوق دریاها، سولاس و سار [دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، 1400، صفحه 333-356]
 • صیرفی، ساسان دامنة شمول آیین‌های اجباری حل اختلاف کنوانسیون حقوق دریاها در پرتو آرای قضایی و داوری [دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، 1400، صفحه 181-214]

ض

 • ضیایی، سید یاسر تحلیل کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر:صلاحیت دولت‌های ساحلی در آب‌های سرزمینی [دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، 1400، صفحه 215-241]

ط

 • طهماسبی، مرضیه رابطة حقوق بشر و حقوق بین‌الملل سرمایه‌‌گذاری در پرتو رویة ایکسید [دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، 1400، صفحه 151-180]

ع

 • عابدینی، عبدالله تحریم وزیر امور خارجة ایران توسط ایالات متحده از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، 1400، صفحه 307-331]
 • عزیزی، ستار ماهیت و کارکردهای استدلال از راه مفهوم مخالف در رویه‌قضایی بین‌المللی [دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، 1400، صفحه 243-272]
 • عسکری، پوریا بررسی اندیشه‌های انتقادی مکتب «جریان جدید» در حقوق بین‌الملل [دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، 1400، صفحه 123-149]
 • عسکری، پوریا تکامل جایگاه هنجاری توسعه پایدار در نظام حقوق بین‌الملل [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 57-78]
 • عطار، شیما حقوق اتحادیه اروپا و چالش شناسایی حق مالکیت بر داده ها در عصر اقتصاد دیجیتال [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 281-304]

ف

 • فیض الهی، فرانک واکاوی "مفهوم عدالت بین نسلی" در حقوق بین‌الملل محیط زیست [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 7-30]

ق

 • قدیر، محسن ابعاد حقوقی انتقال اجباری اشخاص به عنوان جنایت بین المللی [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 145-168]

ک

 • کدخدایی، عباسعلی چالش‌های بازیگران داوری در پرتوی الزامات نظام‌های تحریمی [دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، 1400، صفحه 35-71]
 • کریمی، سیامک اعطای تابعیت بریتانیا به شهروندان هنگ‌کنگ از دیدگاه حقوق بین الملل [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 203-227]
 • کیخسروی، مهدی تحلیل کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر:صلاحیت دولت‌های ساحلی در آب‌های سرزمینی [دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، 1400، صفحه 215-241]

ل

 • لهراسبی، امیر کاربرد تسلیحاتی موشک‌های بالستیک از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 79-102]

م

 • محبی، محسن واکاوی "مفهوم عدالت بین نسلی" در حقوق بین‌الملل محیط زیست [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 7-30]
 • مرادی، محمدعلی معاهده منع تسلیحات هسته ای (TPNW) و پیامدهای آن بر نظام خلع سلاح هسته ای با تأکید بر معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) [دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، 1400، صفحه 273-306]
 • مقامی، امیر تحولات اصل قانونی‌بودن دادگاه در نظام بین‌المللی حقوق بشر: از صلاحیت تأسیس تا دادرسی عادلانه [دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، 1400، صفحه 73-96]
 • مقدم ابریشمی، علی چالش های کنوانسیون میانجیگری سنگاپور و الحاق ایران [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 263-280]
 • مقصودی، رضا مذهب به عنوان قانون حاکم بر قرارداد در پرتو آرای قضایی ملی و اسناد بین المللی [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 305-326]
 • موسوی، سید فضل‌‌ الله کاربرد تسلیحاتی موشک‌های بالستیک از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 79-102]

ن

 • نریمانی زمان آبادی، محمدرضا تعارض آرا در داوری سرمایه گذاری بین المللی؛ گونه شناسی، عوامل و راهکارها [دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، 1400، صفحه 7-34]
 • نریمانی زمان آبادی، محمدرضا دعاوی خسارات انعکاسی در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی؛ امکان سنجی و مبانی [دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، 1400، صفحه 229-262]