به کارگیری روبات های نظامی در میدان جنگ در پرتو اصول حقوق بشردوستانه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

روبات­های نظامی یکی از جدید­ترین انواع جنگ­افزارهاست که در سال­های اخیر به‌آهستگی جایگاه قابل‌توجهی در ارتش کشورهای قدرتمند و حتی برخی از کشورهای جهان سوم یافته ­است. چالش اصلی در برابر این روبات­ها، مسئله مطابقت این فناوری با قواعد حقوق بشردوستانه بین­المللی است. با ورود روبات­های نظامی به این عرصه، به علت برخورداری این نوع تسلیحات از درجه­ای از استقلال و هوش مصنوعی، این نگرانی ایجاد می­شود که آیا روبات­ها به‌تنهایی (بدون حضور انسان در میدان جنگ) می‌توانند هدف نظامی را از غیرنظامی تفکیک و از سوی دیگر، اصل تناسب را در ارتباط با مزیت نظامی و میزان تلفات در یک حمله رعایت کنند. همچنین، مسئولیت ناشی از اقدامات روبات­های نظامی نیز باید بررسی شود. در مقاله حاضر، ضمن بررسی اصول پیش­گفته، میزان مطابقت روبات­های نظامی با این اصول بررسی شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Application of Military Robots in the Armed Conflicts in the Light of Principles of Humanitarian Law

نویسندگان [English]

 • Reza Eslami 1
 • Narges Ansari 2
1
2
چکیده [English]

Military robots have been used for monitoring and evaluation of armed conflict situations. However, regarding debates such as the fight against terrorism and targeted killings, the developed and developing States have been drawn to semi-autonomous and fully autonomous weapon system. The most significant challenge for these technologies is to comply with the International Humanitarian Law. There are important rules on weapon and the targets in Law of Armed Conflicts which should be respected by soldiers or commanders. Now the question is how military robots could perform all the rules such as proportionality, responsibility and distinction in the present article, the aforementioned principles and the compliance of military robots with those principles are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Military Robots
 • International humanitarian law
 • the Principle of Distinction
 • the Principle of Proportionality
 • the Principle of Responsibility
 • الف) فارسی

  ـ کتاب

  • فلک، دیتر(ویراستار)؛ حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه، ترجمه: قاسم زمانی و دیگران، شهر دانش،1387.
  • ضیایی بیگدلی، محمد‌رضا؛ حقوق بین‌الملل عمومی، چاپ چهلم، گنج دانش،1390.
  • مسئولیت بین­المللی دولت: متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین­الملل، ترجمه:­ علیرضا ابراهیم‌گل، شهر دانش،1390.
  • هنکرتز، ژان ماری و لوئیس دوسوالد بک؛ حقوق بین‌المللی بشردوستانه عرفی، ترجمه: دفتر امور بین­الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و کمیته بین­المللی صلیب سرخ، مجد، 1387.

   

  ـ مقاله

  • البرزی ورکی، مسعود؛ «نقد و بررسی نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری راجع به تهدید یا توسل به سلاح‌­های هسته­ای»، مجله حقوقی، شماره 31، 1383.
  • دلخوش، علیرضا؛ «حقوق بشردوستانه­ در مخاصمات مسلحانه بین­المللی و غیربین­المللی: تفاوت­ها و اشتراکات»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست‌ودوم، شماره 4، 1387.
  • شمسایی، محمد و حجت سلیمی ترکمانی؛ «تأملی بر مسئولیت بین­المللی دولت­ها ناشی از نقض حقوق بشردوستانه بین­المللی»، فقه و حقوق، شماره 17، 1387.
  • قربان­نیا، ناصر و نادر اخگری بناب؛ «عدم مشروعیت کاربرد سلاح هسته­ای در پرتو اصل تفکیک (با رویکرد اسلامی)»، حقوق اسلامی، سال هشتم، شماره 28، 1390.

   

  ـ تارنما

  • تضاد رباتیک با مکاترونیک ـ تضاد خودمختار با خودکار.

  http://www.aradrobo.com/Doc32.html، (آخرین بازدید: 4 خرداد 1393).

  • جنگ پهپادها: تروریسم پرهزینه (10 دی 1391).

  http://www.tasnimnews.com/Home/Single/8584، (آخرین بازدید، 25 شهریور 1393)

   

  • حمل هم­زمان هشت بمب و موشک توسط پهپاد شاهد 129، (5 مهر 1392).

  http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920705000164، (آخرین بازدید، بهمن 94).

   

  ب) انگلیسی

  - Books

  • De Preux, Jean, Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, International Committee of the Red Cross.
  • Lin, Patrick; Abney, Keith & Bekey, George, Robot Ethics: The Ethical and Social Implications of Robotics, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2011.
  • Merel, Ekelhof & Struyk, Miriam, Deadly Decisions: 8 Objections to Killer Robots, PAX (Pax Christi), 2012.

   

  - Articles

  • Arkin, R., Ulam, P., & Duncan, B., “An Ethical Governor for Constraining Lethal Action in an Autonomous System”, Technical Report GIT-GVU-09-02, Mobile Robot Lab, College of Computing, Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia, USA, 2009.
  • Guarini, Marcello; Bello Paul, “Robotic Warfare: Some Challenges in Moving from Non-Civilian to Civilian Theaters”, 2011.
   • Guetlein, Michael A., “Lethal Autonomous Weapon: Ethical and Doctrinal Implications”, Naval War College, Newport RI, 2005.
   • Kastan, Benjamin N., “Autonomous Weapons Systems: A Coming Legal 'Singularity'?”, Journal of Law, Technology and Policy, 2013.
   • Reisner, Daniel, “Autonomous Weapons Systems and the Application of IHL”, in Technological Challenges for the Humanitarian Legal Framework, 11th Bruges Colloquium, ICRC, Autumn 2011.
   • Schmitt, Michael N., “Autonomous Weapon Systems and International Humanitarian Law: A Reply to the Critics”, Harvard National Security Journal Features, 2013.
   • Schmitt, Michael N. & Thurnher, Jeffrey S., “'Out of the Loop': Autonomous Weapon Systems and the Law of Armed Conflict”, Harvard National Security Journal, 2013.
   • Sharkey, Noel, “Automated Killers and the Computing Profession”, Computer, vol. 40, No. 11 - November, 2007.
   • Wagner, Markus, “Autonomy in the Battlespace: Independently Operating Weapon Systems and the Law of Armed Conflict”, 2012, in International Humanitarian Law and the Changing Technology of War, chapter 4, Martinus Nijhoff Publishers, 2013.
   • Yoram Dinstein, “Discussion: Reasonable Military Commanders and Reasonable Civilians”, in Andru E. Wall, (ed.),“Legal and Ethical Lessons of NATO’s Kosovo Campaign”,International Law Studies, Naval War College, 2002.

   

  - Documents

  • Human Rights Implications of the Usage of Drones and Unmanned Robots in Warfare, Policy Department DG External Policies, 2012.
  • Human Rights Watch, Losing Humanity: The Case against Killer Robots, 2012.
  • Interim Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, General Assembly, Sixty-fifth session, A/65/321, 2010.
  • International Court of Justice (ICJ), Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, ICJ Reports, 1996.
  • Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, Christof Heyns, A/HRC/23/47, 2013.
  • US Department of Defense (2012), Autonomy in Weapon Systems, Directive 3000.09, 21 November 2012.