کنوانسیون 2005 سازمان ملل درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی

10.22066/cilamag.2007.17754

عنوان مقاله [English]

United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts