درباره نشریه

به نام خدا

آگاهی و اطلاع بیشتر از مبانی حقوق بین‌الملل و تحولات آن و تجزیه و تحلیل آرا و نظرات اندیشمندان این رشته، نقد و بررسی وتحلیل آرای محاکم بین المللی وعهدنامه های بین المللی تأثیر فراوانی در اثبات حقوق دولت و مردم کشورمان و دفاع مؤثر از حقوق آنان در مراجع دادگستری بین‌المللی دارد. گسترش روابط تجاری و اقتصادی با سایر کشورها خواه و ناخواه مسائل حقوقی قراردادهای تجاری بین‌المللی و حقوق بین الملل محیط زیست  را بطور جدی‌تر مطرح می‌کند که محتاج مداخله و اظهارنظر متخصصان فن است. توسعه و تبیین دانش حقوقی حقوق­دانان کشور در مسائل حقوقی بین‌المللی انگیزه اصلی انتشار نشریه‌ای بوده است که از زمستان 1363 با عنوان «مجله حقوقی» به چاپ رسیده است. پنج شماره اول نشریه بصورت فصلنامه و از شماره ششم به بعد، بصورت دوفصلنامه منتشر شده است. کمیته بررسی اعتبار نشریات علمی کشور در سال 1376 مجله حقوقی را حائز شرایط دریافت درجه «علمی ـ ترویجی» شناخت. متعاقباً با ارتقاء سطح علمی مجله و تغییر نام نشریه به «مجله حقوقی بین‌المللی» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آیین‌نامه تعیین اعتبار نشریات، نشریه مجله حقوقی بین‌المللی را از تاریخ 1391/12/16 دارای اعتبار «علمی ـ پژوهشی» اعلام نمود.  در ارزیابی های  سالهای  1398 ، 1399 این نشریه رتبه علمی « ب» را کسب نموده است. کلیه مقالات این نشریه دارای شماره DOI است. شناسه DOR  نیز از شماره 64 به مقالات مجله اختصاص یافته است. 

این نشریه در پایگاه‌های ISC (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام) و   noormags.comو magiran.com  و  DOAJ و   civilica.com نمایه می‌شود.

 

به نام خدا

 

اساسنامه جدید مجله حقوقی بین المللی تصویب شد.

 

 
با توجه به آیین نامه مجلات علمی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1398/02/02، اساسنامه مجله حقوقی بین المللی مورد بازنگری قرار گرفت و پس از دریافت و اعمال نظرات و پیشنهادهای اعضای محترم هیئت تحریریه در تاریخ 1399/12/17 به تصویب  رئیس  وقت مرکز امور حقوقی بین المللی(صاحب امتیاز) رسید.

متن اساسنامه جدید در 13 ماده و 22 تبصره تنظیم شده است.

 

 دانلود اساسنامه جدید مجله حقوقی بین المللی