اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1371
تعداد پذیرش 122
تعداد عدم پذیرش 1030
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 873

مقالات منتشر شده (از سال 1362)
تعداد دوره‌ها 39
تعداد شماره‌ها 64
تعداد مقالات 648
تعداد مشاهده مقاله 998962
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1069329
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان داوری 37 روز
متوسط زمان پذیرش 364 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 8 روز
درصد پذیرش 9 %