اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1324
تعداد پذیرش 118
تعداد عدم پذیرش 1007
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 858

مقالات منتشر شده (از سال 1362)
تعداد دوره‌ها 39
تعداد شماره‌ها 63
تعداد مقالات 644
تعداد مشاهده مقاله 949331
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1002708
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان داوری 37 روز
متوسط زمان پذیرش 367 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 8 روز
درصد پذیرش 9 %