اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1292
تعداد پذیرش 114
تعداد عدم پذیرش 989
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 842

مقالات منتشر شده (از سال 1362)
تعداد دوره‌ها 39
تعداد شماره‌ها 62
تعداد مقالات 641
تعداد مشاهده مقاله 922165
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 981753
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان داوری 38 روز
متوسط زمان پذیرش 375 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 8 روز
درصد پذیرش 9 %