بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

  • چراغچی، ترجمه سوسن [1] کارشناس حقوقی ذی‌ربط پرونده سر سرباز هخامنشی در اداره کل حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.

ح

خ

د

ر

ز

ژ

  • ژیانگ، ژائو [1] قاضی دیوان‌عالی کشور جمهوری خلق چین، عضو ارشد مرکز پژوهشی امور مالی و تجارت جهانی تیم فیسچر، وابسته به دانشگاه بوند (استرالیا).

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

  • یاری، میثم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی
  • یزدان نجات، رزا [1] کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل از دانشگاه علامه طباطبایی

ّ

  • ّبهزادی پارسی، آرش [1] دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران