خلاصه حکم صادره از دادگاه بخش لاهه، بخش جنایی، راجع‌به مصدومین شیمیایی جنگ تحمیلی، به تاریخ 23 دسامبر 2005 (2 دی ماه 1384)


عنوان مقاله [English]

Summary judgment of the Court of Justice , Criminal Division , Victims of chemical warfare , On December 23, 2005 ( 2 December 1384)

نویسنده [English]

  • . .