کنوانسیون راجع به یکپارچه کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی (مونترال، 28 می 1999)

10.22066/cilamag.2004.18008

عنوان مقاله [English]

Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air (Montreal, 28 May 1999)