قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال


عنوان مقاله [English]

Law on International Commercial Arbitration of Iran in accordance with the UNCITRAL Arbitration Model Law

نویسنده [English]

  • Seyyed Jamal Seifi