آیا حقوق بین‌الملل عام، تنها حقوق عرفی است؟


عنوان مقاله [English]

Is International Law Customary Law Only?

نویسندگان [English]

  • GRIGORY TUNKIN
  • Fazlollah Mousavi