کنوانسیون راجع به قانون قابل‌اعمال بر قراردادهای بیع بین‌المللی کالا (منعقده در 22 دسامبر 1986)

10.22066/cilamag.1989.18374

عنوان مقاله [English]

?