کنوانسیون راجع‌به مرور زمان در بیع بین‌المللی کالا (1974) و پروتکل اصلاحی آن (1980) کنوانسیون مرور زمان در بیع بین‌المللی کالا (1974)

10.22066/cilamag.1989.18399

عنوان مقاله [English]

?