تقلب در معاملات موضوع اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های بین‌المللی «دستور منع پرداخت آنها در جریان انقلاب ایران»


عنوان مقاله [English]

?

نویسنده [English]

  • Mohsen Mohebi
به نقل از: مجلة حقوق هاروارد، شمارة 5ـ دورة ‌93 ـ 1980.