واکاوی "مفهوم عدالت بین نسلی" در حقوق بین‌الملل محیط زیست

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق، الهیات ‌و علوم‌سیاسی، دانشگاه آزاد، واحد علوم‌وتحقیقات تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، الهیات ‌و علوم‌سیاسی، دانشگاه آزاد، واحد علوم‌وتحقیقات تهران

10.22066/cilamag.2021.243887

چکیده

در طول تاریخ، «عدالت» را غایت دانش حقوق دانسته‌اند و از لحاظ ارزش‌شناسی، آن را جامع ارزش‌ها معرفی کرده‌اند. با این همه، حیطه و موضوع عدالت، کمتر به بحث گذاشته شده است. به تعبیر دیگر، عموماً عدالت را حاکم بر موضوعات و اشخاصی قرار می‌دهند که در اکنونِ جهان حضور دارند، اما آیا آیندگان از عدالت بهره‌ای ندارند؟ این سؤالی است که «عدالت بین‌نسلی» از آن پرده برمی‌دارد. پرسش از این نوع عدالت در سالیان اخیر ‌در پرتو پیشرفت فناوری و گسترده‌ترشدن دست بشر در طبیعت و به تَبَع، خطر نابودی زیست‌بوم طبیعی و انسانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. عدالت بین‌نسلی در تلاش است نسل کنونی را مکلف بدارد تا حق نسل‌های آینده را در منابع طبیعی و محیط‌زیست به رسمیت بشناسد و برای جهانِ در حالِ نابودیِ فعلی، راه چاره‌ای بیابد. البته این تلاش تا حدودی مأجور بوده و توانسته باب ادبیات ویژه‌ای را در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در نهادهای سیاسی و قضایی بین‌المللی بگشاید. با این حال، هنوز نمی‌توان چنین عدالتی را جزو قواعد لازم‌الاجرای حقوق بین‌الملل موجود (معاهداتی یا عرفی) قلمداد کرد. عدالت بین‌نسلی در بهترین حالت، آموزه‌ای است برای سوق‌دادن «حقوق موجود»[1] به سمت «حقوق مطلوب»[2] و تفسیر قواعد حقوق بین‌الملل به روش‌های منصفانه و مبتنی بر «نیازهای جامعه بین‌المللی در کل» که باید در راستای حفظ «میراث مشترک بشریت» حرکت نماید.
 
[1]. Lega lata: the law as it exists
[2]. Lega frenda:future law

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the "concept of intergenerational justice" in international environmental law

نویسندگان [English]

  • Mohsen Mohebi 1
  • Faranak Feizollahi_rose 2
1 Associate Professor, Faculty of Law, Theology and Political Science, Azad University, Science and Research Branch, Tehran
2 PhD Student in International Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Azad University, Tehran Science and Research Branch
چکیده [English]

Throughout history, justice has been seen as the goal of legal knowledge, and in terms of value, it has been comprehensively defined as values. The question of this kind of justice in recent years - in the light of technological advances and the expansion of human hands in nature and, consequently, the danger of destroying the natural and human environment - has become particularly important. Intergenerational justice is trying to make the current generation aware of the right of future generations to be official in natural resources and the environment, and to find a way out of the current world of destruction. This effort, of course, has been somewhat effective and has been able to open the door to special literature on international environmental law in international political and judicial institutions. However, such justice cannot yet be considered one of the necessary rules for the implementation of existing international law. Intergenerational justice is, at best, a doctrine to move existing rights toward desirable rights and to interpret the rules of international law in a fair and just manner based on the needs of the international community as a whole, which must move towards preserving the "common heritage of humanity."

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intergenerational justice
  • International Environmental Law
  • universal obligations
  • existing rights
  • future rights