ابعاد حقوقی انتقال اجباری اشخاص به عنوان یک جنایت بین المللی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم

10.22066/cilamag.2021.244156

چکیده

حق انسان به زندگی در موطن و سرزمین اصلی خود، یکی از حقوق اساسی و اولیة انسان‌ها در طول تاریخ بوده است. اخراج و انتقال اجباری اشخاص از سرزمین مادری در طول تاریخ به‌وفور اتفاق افتاده است و آثار زیان‌بار آن هم‌اکنون نیز قابل مشاهده است. این عمل بنا به مقاصد گوناگونی ازجمله استثمار انسان‌ها و سلب حق مالکیت آن‌ها در سرزمین اصلی خود ارتکاب می­یافته است. با تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری و صلاحیت این دیوان در رسیدگی به جنایات بین‌المللی، صراحتاً انتقال اجباری اشخاص نیز به‌عنوان یکی از صور جنایات بین‌المللی، مشخصاً جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی شناسایی شد که در مقالة حاضر به بررسی ابعاد این پدیده به‌عنوان جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، و تمایز آن با مفاهیم مشابه از قبیل تبعید، نسل‌زدایی و رابطة آن دو، و در پایان با رویکردی انتقادی در قبال رویه‌قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری در بررسی موارد انتقال اجباری اشخاص در قضیة بوسنی علیه صربستان و مونته­نگرو در 2007، به عدم رویکرد واحد بین دادگاه بین‌الملل کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا و همچنین دیوان بین‌الملل کیفری پرداخته شده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the legal aspects of forced transfer (expulsion) of persons as an international crime

نویسندگان [English]

  • Mohsen Ghadir 1
  • shaho jafari 2
1 Assistant Professor, Faculty of Law, Qom University
2 Ph.D student of faculty of law. university of qom
چکیده [English]

The human right to live in one's homeland has been one of the basic human rights throughout history. Forced deportation and transfer of persons from the motherland has occurred in abundance throughout history, and its harmful effects can still be seen. This heinous act has been committed for various purposes, including the exploitation of human beings, the deprivation of their property rights in their homeland, and so on. With the establishment of the International Criminal Court and its jurisdiction to deal with international crimes, explicit transfer of persons as one of the forms International crimes specifically identified as crimes against humanity and war crimes. In this article, the dimensions of the above phenomenon as crimes against humanity and war crimes are examined and its distinction with similar concepts such as deportation, genocide and The relationship of the two is discussed. Finally, with a critical approach to the case law of the International Court of Justice in examining cases of forced transfer in the Bosnian case against Serbia and Montenegro in 2007, the lack of a unified approach between the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and Rwanda and the International Criminal Court Been paid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forced transfer of person
  • war crimes
  • Crime against Humanity
  • Genocide
  • Ethnic cleansing