مذهب به عنوان قانون حاکم بر قرارداد در پرتو آراء قضایی ملی و اسناد بین المللی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه گیلان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه گیلان

10.22066/cilamag.2021.246020

چکیده

چکیده
افزایش تعداد موسسات مالی اسلامی و نیز شکل‌گیری بانکداری اسلامی در دهه‌های اخیر، موجب گسترش قراردادهای اسلامی و فعالیت‌های تجاری منطبق با مذهب در عرصه‌ی بین‌المللی، شده است و از اینرو، امروزه امکان انتخاب و اعمال حقوق مذهبی در قراردادهای تجاری بین‌المللی در معرض توجه بسیاری قرار گرفته است. هرچند رویه‌ی عملی و واقعیت‌های دنیای تجارت بین‌الملل چنین انتخابی را مجاز نمی‌داند، لیکن ماده 3 اصول لاهه راجع به انتخاب قانون در قراردادهای تجاری بین المللی مصوب 2015 با اعمال رویکردی نوین، از انتخاب قواعد مذهبی به عنوان قانون حاکم بر قرارداد، حمایت می‌نماید. آرای صادره در سال‌های اخیر نیز ضمن شناسایی اختیار بیشتر برای طرفین قرارداد تجاری بین المللی، نسبت به انتخاب قواعد مذهبی موضع منعطف‌تری را اتخاذ نموده ‌است. لذا مقاله‌ی حاضر‌ درصدد است تا امکان پذیرش و اعمال قواعد مذهبی به عنوان قانون حاکم بر قرارداد تجاری را در عرصه‌ی بین‌المللی مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Implementation of religion as a governing law in the light of international Instruments and precedents

نویسندگان [English]

  • Reza maghsoudi 1
  • Firozeh Seyednejad 2
1 Associate Professor, Department of Private law, University of Guilan
2 MA. Student in Private law, University of Guilan
چکیده [English]

Abstract
The increase in the number of Islamic financial institutions and the emergence of Islamic banking in recent decades has led to the expansion of Islamic contracts and religious –based commercial activities in the international arena, and hence the possibility of choosing and exercising (applying) religious laws in international commercial contracts, has taken. Although the practical procedure and the realities of the international business world do not allow such a choice, Article 3 Hague principles on choice of law in international commercial contracts 2015 by applying a new approach and extending the scope of party autonomy, supports choosing of religious law as governing law in the contract. In recent years, rendered awards have also been given a more flexible stance on the choice of religious law and recognizing greater authority for the parties to the international commercial contracts. The present article, therefore, seeks to discuss the possibility of recognition and application of religious laws as the governing law on commercial contracts in the international arena.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International commercial contract
  • Governing Law
  • religious law
  • Non-state law
  • judgments