تاثیر شرایط و وضعیت‌های مربوط به دولت میزبان در ارزیابی خسارات ناشی از نقض معاهدات سرمایه‌گذاری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دکترای حقوق بین‌الملل از دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

عوامل گوناگونی می‌توانند ارزیابی خسارت ناشی از نقض استانداردهای حمایتی معاهدات سرمایه‌گذاری را در داوریهای سرمایه‌گذاری تحت تأثیر قرار دهند که دسته ای از آنها مربوط به دولت میزبان است. این مقاله به مطالعۀ بحران اقتصادی دولت و همه‌گیری جهانی، وضعیت اقتصادی سیاسی دولت میزبان سرمایه گذار و تعهدات خارج از معاهده سرمایه‌گذاری دولت و نیز تأثیر این عوامل در محاسبۀ خسارت در دعاوی سرمایه‌گذاری می پردازد.
بحران اقتصادی دولت در صورتی که منجر به اقداماتی از سوی دولت برای مقابله با بحران شود که اصولاً ناقض تعهدات دولت در معاهدات سرمایه‌گذاری باشد، می‌تواند در قالب ضرورت به عنوان رافع وصف متخلفانۀ عمل دولت مطرح شود. در بسیاری از معاهدات سرمایه‌گذاری شروطی در خصوص اقدامات منع نشدۀ دولت وجود دارد که موجب شکل گرفتن بحث ارتباط این مقرره با مقررات حقوق بین‌الملل عرفی در خصوص عوامل رافع وصف متخلفانۀ عمل دولت می‌گردد. دیوان‌های داوری به راه حل روشنی در خصوص نحوۀ تعامل این دو دسته از مقررات نرسیده‌اند.
مسألۀ تأثیر وضعیت کلی اقتصادی دولت میزبان و همچنین تعهدات خارج از معاهده سرمایه‌گذاری دولت نیز به عنوان مبانی تعدیل خسارات مطرح شده است. به نظر می‌رسد در چشم‌انداز آینده موضوع مقاله، تحولاتی با توجه به دعاوی احتمالی آینده در راه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relevance of the Host State-Related Circumstances to the Calculation of Compensation in Investment Treaty Claims

نویسنده [English]

 • Mansour VesaliMahmoud
Phd in international law, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

A Number of different elements affect the calculation of compensation arising out of breach of investment treaty standards. A series of these elements address conditions and circumstances of the host State. This article examines the effect of economic crisis and pandemics, political and economic conditions of the host state, and obligations other than those of investment treaties at the damages quantum phase of investment arbitration.
If economic crisis prompts the host State to take measures breaching investment treaties' obligations, necessity defense could be raised as one of the circumstances precluding wrongfulness of the act of State. Many investment treaties include provisions on non-precluded measures which raise a debate as to the interaction of these measures and the circumstances precluding wrongfulness in customary international law. Investment arbitration tribunals have not yet reached a clear solution to reconcile these different sets of provisions.
Furthermore, attention has been paid to the effect of various factors such as economic situation of the host State as well as non-investment treaty obligations of the host State on the calculation of compensation in recent years. given the possible future investment disputes, there is a prospect for developments in the practice of the tribunals on issues discussed herein.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Compensation
 • Economic crisis
 • Necessity
 • Development
 • Investment treaties
 • Investment arbitration

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1400
 • تاریخ دریافت: 10 آبان 1400
 • تاریخ بازنگری: 05 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 06 بهمن 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 06 بهمن 1400