مطالعه ای تطبیقی بر اصول پیش نویس 2019 کمیسیون حقوق بین الملل و رهنمودهای 2020 کمیته بین المللی صلیب سرخ در ارتقاء حفاظت از محیط زیست در جنگ

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

کمیسیون حقوق بین الملل با رویکرد تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل، در سال 2019 قرائت نخست اصول پیش نویس درخصوص حفاظت از محیط زیست در رابطه با مخاصمات مسلحانه را منتشر کرد و نیز کمیته بین المللی صلیب سرخ، رهنمودهای سال 1994 خود را در سال 2020 بروزرسانی نمود تا نگاهی دوباره و تازه به مقررات حقوق بین الملل و به طور خاص حقوق بشردوستانه در این عرصه شده باشد. این مقاله، با رویکردی تطبیقی بر این دو مطالعه مهم تمرکز دارد و در پی پاسخ به این پرسش است که تا چه حد پژوهش های جدید انجام شده توسط نهادهای مورد اشاره توانسته اند در تحقق اهداف خود در ایجاد نظام حقوقی حمایتی موثرتر برای حفاظت از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه موفق عمل کنند. یافته های مقاله نشان می دهد که نوآوری های مندرج در اسناد اشاره شده، می توانند از حیث هنجاری موجبات حفاظت بیشتر از طبیعت در مخاصمات مسلحانه را فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Protection of the Environment in Armed Conflicts: A Comparative Study on the ILC Draft Principles of 2019 and the ICRC Guidelines of 2020

نویسنده [English]

  • Pouria Askary
ATU
چکیده [English]

The environment is the silent victim of war, which, its destruction, brings a flood of catastrophes to human beings and human societies. Developments in science have made this issue even more apparent, and hence the question of protection of the environment in relation to armed conflict has repeatedly been at the forefront of the concerns of environmentalists as well as international humanitarian law scholars. In this respect, in 2019 the UN International Law Commission, with the approach of codifying and progressively developing international law, published the first reading of its draft principles on protection of the environment in relation to armed conflict. Moreover, in 2020 the International Committee of the Red Cross, has updated its 1994 guidelines to take a fresh look at the rules of international law, and in particular humanitarian law in this area. The present article, has focused on the outcomes of these two important projects and seeks to answer the question of the extent to which new researches conducted by the ILC and the ICRC have been able to achieve their goals of creating a more effective legal protection system for the environment in times of armed conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Protection of Environment
  • Armed Conflict
  • International Law Commission
  • ICRC
  • IHL

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1400
  • تاریخ دریافت: 04 دی 1400
  • تاریخ پذیرش: 02 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اسفند 1400