قابلیت پذیرش ادله غیرقانونی در حقوق بین الملل: بررسی موردی اسناد ویکی لیکس

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

2 کارشناسی ارشد رشته دیپلماسی و سازمان های بین المللی گرایش حقوق بین الملل، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

10.22066/cilamag.2022.251944

چکیده

ادله اثبات دعوی نقش ‌بسزایی در پیشبرد اجرای عدالت در دادرسی‌های بین‌المللی دارد. در دعاوی بین‌الدولی این دولت‌ها هستند که خود به عنوان اطراف دعوی اقدام به تحصیل و ارائه ادله می‌کنند و گاهی احتمال دارد که یکی از طرف‌‌ها با نقض حقوق بین‌الملل اقدام به جمع‌‌آوری ادله کند. قابلیت پذیرش ادله تحصیل‌شده غیرقانونی موضوعی بحث‌برانگیز در رویه قضایی و آموزه‌های علمای حقوق بین‌الملل است. از جمله این موضوع اخیراً با انتشار اسناد دیپلماتیک از طریق تارنمای ویکی‌لیکس مورد بحث قرار گرفته است. در برخی از قضایای بین‌المللی اصحاب دعوی تلاش نموده‌اند که از این تلگرافها به عنوان دلیل اثبات یک حقیقت در محضر دادگاه‌های بین‌المللی و داخلی بهره جویند. پژوهش حاضر تلاش دارد تا به این سؤال پاسخ دهد که قابلیت پذیرش تلگراف-های دیپلماتیک افشاشده در رویه دادرسی‌های قضایی بین‌المللی چه جایگاهی دارد؟ مقاله نشان می‌دهد علیرغم اهمیت پیدا کردن ادله اثبات دعوی، دادگاه‌ها و دیوان‌های بین‌المللی تا زمانی که اطراف دعوی ایراداتی را بر ادله ارائه شده مطرح نسازند، در بررسی قابلیت پذیرش ادله ارائه شده اکراه دارند. در این پژوهش ابتدامبانی نظری قابلیت پذیرش ادله تحصیل‌شده غیرقانونی در حقوق بین‌الملل بررسی شده است. سپس به رویه بین‌المللی در خصوص قابلیت پذیرش تلگراف‌های دیپلماتیک افشاشده پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

admissibility of illegal evidence in the International Law: leaked diplomatic cables by WikiLeaks

نویسندگان [English]

 • Seyed Hossein Sadat Meidani 1
 • Nadia Molanasab 2
1 استادیار
2 MA in Diplomacy and International Organizations, major in International Law and International Economic Organisatons, from International School of Ministry of Foreign Affairs.
چکیده [English]

Evidence plays an important role in advancing the administration of justice in international proceedings. In international litigation, states present evidence, and sometimes it is possible for one of the parties to collect evidence in violation of international law. The admissibility of illegally obtained evidence is a contentious issue in jurisprudence and the doctrines. This issue has recently been discussed with the leak of diplomatic documents through the WikiLeaks website. In some international cases, the plaintiffs have tried to use these cables as evidence to prove a fact in the presence of international and domestic courts. The present study seeks to answer the question of what is the place of admissibility of disclosed diplomatic cables in the procedure of international judicial proceedings? The article shows that international jurisprudence, despite the importance of the evidence, the international courts, and tribunals do not examine the admissibility of evidence. In this research, in the first place, the theoretical foundations of the admissibility of illegally obtained evidence in international law have been investigated. Then, the international procedure regarding the admissibility of disclosed diplomatic cables is discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • evidence
 • admissibility
 • illegally obtained evidence
 • leaked diplomatic cables
 • Wikileaks
 • international proceedings
 • تاریخ دریافت: 27 مرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 06 فروردین 1401
 • تاریخ پذیرش: 06 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 06 اردیبهشت 1401