ارزیابی کارکرد کنواسیون‌های 1982 حقوق دریاها و کنوانسیون 1988 رم در مقابله با تروریسم دریایی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شیراز

2 دانشگاه شیراز

10.22066/cilamag.2022.252448

چکیده

امروزه تروریسم، اشکال متنوعی به خود گرفته است و یکی از انواع آن که صلح و امنیت را در دریاها به خطر می‌اندازد، تروریسم دریایی می‌باشد. با وجود آنکه پذیرش کنوانسیون 1982 حقوق دریاها موجب تقویت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی در دریاها گردیده است، این کنوانسیون به طور خاص قواعدی را در زمینه منع و سرکوب تروریسم دریایی در برندارد. وقوع حادثه‌ی آشیل لائورو در سال 1985 میلادی نشانگر خلاء‌های حقوقی موجود برای مواجهه با تهدیدات امنیتی ناشی از فعالیت‌های تروریستی در دریاها بود. برای رفع این خلاءها سازمان بین‌المللی دریایی کنوانسیون 1988 سرکوب اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل 2005 آن را تصویب نمود. هدف از این مقاله بررسی و تحلیل محتوای این اسناد و قابلیت آن‌ها در چارچوب مبارزه‌ی مؤثر با تروریسم دریایی با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی است. این مقاله نتیجه می‌گیرد که برای مبارزه مؤثر با تروریسم دریایی ضرورت دارد که این کنوانسیون‌ها برای اهدافی همچون اتخاذ اقدامات پیشگیرانه، تعقیب و مجازات مرتکبین، و رفع تعارضات احتمالی با قواعد حقوق بین‌الملل دریاها تقویت شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Assessment of the Functionality and Potential of the 1982 UN Convention On the Law of the Sea and the 1988 Rome Convention in Addressing Maritime Terrorism

نویسندگان [English]

 • Farhad Talaie 1
 • Maral Javidbakht 2
1 Associated Professor of Public and Public International Law Department, Law faculty, Shiraz University
2 Shiraz University
چکیده [English]

Today terrorism takes various forms, with one, maritime terrorism, particularly endangering peace and security in the seas. Although the 1982 UN Convention on the Law of the Sea has strengthened international peace and security in seas, it includes no particular rules to prevent and suppress maritime terrorism. The occurrence of the Achille Lauro incident in 1985 proved that the existing international laws are not sufficient in confronting security threats caused by terrorist activities at seas. In order to remedy this, the International Maritime Organization (IMO) adopted the 1988 Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation and its 2005 protocol. In this context, and with the use of the descriptive – analytical method, the purpose of this paper is to examine and analyze the provisions of these documents and their potential in effectively combating maritime terrorism. This paper concludes that to confront maritime terrorism effectively, these instruments must be reviewed and strengthened through addition of preventive measures, effective prosecution and punishment, and removal of possible conflicts with the rules of the International Law of the Sea.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Maritime Terrorism
 • Maritime security
 • The International Maritime organization (IMO)
 • The 1982 Convention on the Law of the Sea
 • the 1988 Rome Convention
 • تاریخ دریافت: 02 بهمن 1400
 • تاریخ بازنگری: 04 خرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 08 خرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 08 خرداد 1401