بررسی رکن معنوی معاونت در جنایات بین‎ المللی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه قم

2 دانشکده حقوق دانشگاه قم

10.22066/cilamag.2022.252903

چکیده

در تحقق جرایم عمدی نقش رکن معنوی انکارناپذیر است و برای انتساب جرم به فرد بزهکار صرف نظر از قلمرو حقوق ملی یا بین‎المللی کاملاً ضروری است. مستند مهم در این خصوص ماده 30 اساسنامه دیوان کیفری بین‎المللی و رویه عملی این دیوان است. اما سوال مهمی که پیوسته مطرح می‎باشد این است که رکن معنوی جرم معاونت در جنایات بین‎المللی چگونه سازمان می‎یابد؟ به نظر می‎رسد اولا ضرورتی برای همسان بودن رکن معنوی مباشر جنایت و معاون وی وجود ندارد و صرف وجود علم اجمالی معاون از وقوع جرم کفایت می‎کند. دوم آن که نیازی نیست که وجود رکن معنوی یاد شده واضح باشد، بلکه ممکن است به کمک مجموع اوضاع و احوال، سوءنیت معاون کشف و رکن معنوی محرز شود. نهایتاً برای اینکه رکن معنوی معاونت در جنایت شکل بگیرد باید سهل انگاری و مسامحه شدید را نیز در زمره شمول قصد در معاونت قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

scrutiny the pillars of the mental element of the abet in international crimes

نویسندگان [English]

 • arash gharibi 1
 • abolfath khaleghi 2
1 univercity qom
2 law faculty , the university of Qom
چکیده [English]

The role of the means rea in the realization of intentional crimes is undeniable and it is absolutely necessary for the attribution of the crime to the offender, regardless of the realm of national or international law. An important document in this regard is Article 30 of the Statute of the International Criminal Court and the practical procedure of this Court. But the important question that is constantly being asked is how is the means rea of the abet crime in international crimes organized? First of all, it seems that there is no need for the means rea of the perpetrator and his abet to be the same, and the mere knowledge of the abet is sufficient for the occurrence of the crime. Secondly, there is no need for the existence of the mentioned spiritual element to be obvious, but it is possible that with the help of all the circumstances, the abet's intent to be discovered and the spiritual element will be revealed. Finally, in order to form the means rea of the abet in crime, negligence and severe negligence must also be included in the category of intent in the abet.

کلیدواژه‌ها [English]

 • means rea
 • court
 • intent
 • International crimes
 • abet
 • تاریخ دریافت: 05 مهر 1400
 • تاریخ بازنگری: 16 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 04 تیر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 04 تیر 1401