امکان اعتراض به رأی داوری به دلیل عدم اعمال عمدی قانون‌‌ حاکم توسط داور

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه تربیت ‌مدرس

10.22066/cilamag.2020.74618.1397

چکیده

طرفین داوری می­توانند قانون حاکم را تعیین کنند. در صورت عدم تعیین، داور بر اساس قواعد حل تعارض مناسب، آن را تعیین می‌کند. یکی از اصول مهم داوری، اصل قطعیت رأی داور است؛ لذا در صورت عدم رعایت قانون حاکم، از آنجا که در موجبات ابطال رأی داور، به عدم رعایت قانون حاکم تصریح نشده است، ظاهراً نقض اراده طرفین در تعیین قانون حاکم، اثری در ابطال رأی ندارد. اساس داوری اراده طرفین است و نباید به داور که صلاحیت خود را وام­دار این اراده است اجازه داد آن را در تعیین قانون حاکم نادیده بگیرد. در مقابل، اصل قطعیت رأی داور نیز نباید نقض شود. نتایج پژوهش نشان داد اگرچه بازبینی رأی داور فراتر از موجبات مصرح در قانون مجاز نیست، طرفین می‌توانند موجبات مصرح در قانون را توسعه دهند. در مواردی نیز عدم رعایت قانون حاکم می‌تواند مصداق خروج از اختیار یا عدم رعایت بی‌طرفی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Possibility of Challenging Arbitral Awards Due to the Deliberate Disregarding of the Applicable Law

نویسندگان [English]

  • morteza shahbazinia 1
  • Ali Alidadi Dehkohneh 2
1 Associate Professor of Private Law Department, Faculty of Law, Tarbiat Modarres University, Tehran
2 Master of Private Law, Faculty of Law, Tarbiat Modarres University, Tehran
چکیده [English]

The parties to arbitration can agree on the applicable law, however, in case of lack of determination, the arbitrator shall determine it according to the appropriate conflict of law rules. Also, the arbitrator can interpret and determine the applicable law. If the applicable law is disregarded, since the arbitral award is final and the act determines the grounds to challenge, the parties cannot challenge the award. Iran’s International Commercial Arbitration Act does not determine disregarding applicable law as a ground for challenging the award, so the parties’ autonomy and finality are in contrast. The research shows that although the court cannot review the award beyond the expressed grounds, parties can add some grounds to it. In some cases, the disregard of the applicable law could be interpreted as to act out of mandate or or lack of impartiality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbitration award
  • Applicable Law
  • manifest disregard
  • setting aside
  • finality