تحلیل ظرفیت استانداردهای رفتاری حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری در حمایت از دارایی های فکری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

10.22066/cilamag.2022.251068

چکیده

امروزه اهمیت حقوق مالیکت فکری در نظام تجارت بین‌الملل انکارناپذیر است. در بسیاری از موارد دارایی‌های فکری سرمایه‌گذاران خارجی به‌مراتب باارزش‌تر از دارایی‌های مادی وی می‌باشند. بهمین دلیل همواره یکی از مهمترین مسائلی است که ذهن سرمایه‌گذاران خارجی را به‌هنگام سرمایه گذاری در یک کشور بیگانه به خود مشغول می‌کند، موضوع حمایت از حقوق مالکیت فکری است. از سوی دیگر درخصوص نحوه رفتار با سرمایه‌گذار خارجی و اصول و مقررات حاکم بر این بحث بین کشورهای توسعه یافته و درحال‌توسعه وحدت نظر وجود ندارد و فقدان یک چهارچوب قانونی صریح در این حوزه مشهود است. حمایت از حقوق مالکیت فکری از طریق ظرفیت‌های بالقوه نظام حقوق سرمایه‌گذاری خارجی موضوع جدیدی است که در دهه‌های اخیر از سوی سیاستگذاران کشورهای صنعتی در عمل مطرح شده و سپس از طریق محققین مورد بررسی آکادمیک قرار گرفته است. منابع حقوق سرمایه‌گذاری عموماً مقرراتی درخصوص حقوق مالکیت فکری دربرندارند و صرفاً با پذیرش حقوق مالکیت فکری بعنوان یکی از اشکال سرمایه، از آنان حمایت بعمل می‌آورند. این نقطه تلاقی، دولت میزبان را مکلف به رعایت تمامی استانداردهای رفتاری درخصوص سرمایه‌های فکری سرمایه‌گذاران خارجی می‌نماید. در این مقاله ظرفیت استانداردهای رفتاری حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری را در حمایت از حقوق مالکیت فکری به نقدوبررسی خواهیم کشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyses of potentials of treatment standards of international investment law in protecting intellectual property assets

نویسنده [English]

 • Morteza Asadlou
iau, Tabriz Branch
چکیده [English]

Nowadays the importance of intellectual property rights is undeniable in international trade system. In some cases intellectual assets of foreign investors are more important and valuable than tangible ones. So, one of the most important issues for foreign investors and better to say the first of all is the matter of protecting intellectual property rights by host country. On the other hand, there are many discussions between developed and undeveloped countries about treatment with foreign investors. There is a gap in this matter which needs international legislation. Protecting intellectual property rights by international investment regulations is a new matter which the developed countries are initiatives. Subsequently the matter discussed by researchers and lawyers. International investment sources mainly do not contain detailed and complicated regulations about intellectual property rights; instead protect it by introducing intellectual property rights as one type of investment. This matter binds host country to observe all standards of treatment or standards of protection before intellectual assets of foreign investors. In this article we discuss potentials of standards of treatment of international investment law in protecting intellectual property rights.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intellectual Property Rights
 • Standards of Treatment
 • Fair and Equitable treatment
 • Full Protection and Security
 • Non-Discrimination
 • Umbrella Clause
 • تاریخ دریافت: 06 آبان 1400
 • تاریخ بازنگری: 21 اسفند 1400
 • تاریخ پذیرش: 21 اسفند 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 21 اسفند 1400