تاثیر مقرره مسدودساز اتحادیه اروپا بر قراردادهای تجاری بین المللی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

10.22066/cilamag.2022.254951

چکیده

قوانین مسدودساز با هدف خنثی سازی آثار قوانین فراسرزمینی کشور ثالث وضع می‌شود و از یکسو، تمامی اشخاص مشمول را از رعایت این قوانین منع می‌کند و از سوی دیگر، تمهیدات حمایتی را برای این اشخاص به منظور جبران ضررهای عدم تبعیت از قوانین فراسرزمینی تدارک می‌بیند. اتحادیه اروپا مقرره مسدودساز را برای جلوگیری از تسری آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران، لیبی و کوبا تصویب کرد. این مقرره پس از خروج آمریکا از برجام اصلاح و برخی قوانین تحریمی آمریکا علیه ایران نیز مسدود شد. در حال حاضر، اشخاص مشمول مقرره بر سر دوراهی قرار گرفته‌اند؛ از یکسو ممکن است در روابط قراردادی خود با اشخاص مورد تحریم آمریکا، با نقض تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا توسط مقامات آمریکایی تنبیه گردند و از سوی دیگر با نقض مقرره مسدودساز و پیروی از تحریم‌های آمریکا از سوی کشور متبوع خود جریمه شوند. فرضیه مقاله این است که در صورت نقض مقرره مسدودساز، فارغ از اعمال مجازات اداری و کیفری، از حیث حقوق مدنی نیز، شخص مورد تحریم که طرف قرارداد با متعهد اروپایی است می‌تواند با استناد به این مقرره الزام متعهد را از مرجع حل اختلاف درخواست کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impacts of European Blocking Regulation on International Commercial Contracts

نویسندگان [English]

 • Mohsen Izanloo 1
 • Arash Badkoubeh Hezaveh 2
1 Associate Professor, University of Tehran
2 Private and Islamic Law Department of Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran
چکیده [English]

Blocking statutes are enacted to neutralize the effects of third-country extraterritorial laws and, on the one hand, prohibit all covered persons from complying with these laws and, on the other hand, provide protective measures to protect covered persons against damages caused by non-compliance. The European Union passed the Blocking Regulation to counteract the effects of US unilateral sanctions against Iran, Libya, and Cuba. The Regulation was amended after the withdrawal of the United States from the JCPOA, then, another US sanction law against Iran was blocked. Currently, the covered persons face a dilemma; they are punished by American authorities in the case of violating US extraterritorial sanctions in their contractual relations with US-sanctioned operators. In return,they also may be fined by their countries if they comply with the Blocked Laws because of violating the Blocking Regulation. The hypothesis of the article is that irrespective of applying administrative and criminal sanctions in the case of violation of the Blocking Regulation by the covered persons, from the civil viewpoint, the sanctioned person being a party to the contract with covered persons can litigate and invoke this Regulation against them. The claimant can ask the dispute resolution tribunals to enforce the covered undertaking.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Blocking Statutes
 • Rome 1 Regulation
 • Secondary Sanctions
 • The Principle of Proportionality
 • European Court of Justice
 • Burden of Proof
 • تاریخ دریافت: 16 خرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 22 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 04 مهر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 04 مهر 1401