آزادی اراده طرفین درنظارت قضایی بر آرای داوری تجاری بین‌المللی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

10.22066/cilamag.2019.63624.1266

چکیده

هرچند آرای داوری قطعی و لازم‌الاجرا به شمار می‌رود، نزد دادگاه‌های ملی قابل اعتراض است. عموماً میزان و حدود نظارت قضایی دادگاه‌ها و مبانی‌ای که با استناد بدان می‌توان در صدد ابطال رأی داوری برآمد، در قوانین متبوع طرفین یا اسناد بین‌المللی مشخص شده است. حال چنانچه طرفین با توافق با یکدیگر، قلمرو نظارت قضایی را تغییر دهند آیا این توافق معتبر است؟ بسته به اینکه تغییر، ناظر به حذف، تحدید یا گسترش نظارت قضایی باشد، رویکرد نظام‌های حقوقی متفاوت است. جز در صورت تقابل توافق طرفین با نظم عمومی، باید به آزادی اراده طرفین احترام گزارد. رویکردهای نوین دادرسی در خصوص ابتکار عمل اصحاب دعوا در اداره جریان دعوا و قراردادی­کردن دادگستری، این نظریه را تقویت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Party Autonomy in Judicial Review of International Commercial Arbitral Awards

نویسنده [English]

  • Ali Rezaee
Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, Shiraz University
چکیده [English]

The arbitral awards are final and binding yet may be challenged before national courts. Generally, the extent and scope of judicial review and reasons that seek to set aside the award are determined in the national law of the parties or international instruments. Is this agreement valid if the parties change the scope of judicial review by the national courts? Depending on whether this change is related to exclusion, limitation or extension of judicial review, legal systems have different approaches. Except in cases where the agreement of the parties is contrary to public order, in other situations the free will of the parties must be respected. New approaches on the initiative of the parties in the administration of proceedings and the contractualisation of justice reinforce this doctrine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Courts
  • Judicial Review
  • Parties’ Agreement
  • Public Order

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1398
  • تاریخ دریافت: 17 اردیبهشت 1396
  • تاریخ بازنگری: 24 مرداد 1397
  • تاریخ پذیرش: 01 آبان 1397