توزیع جبران خسارت در وضعیت مسؤولیت مشترک بین المللی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

10.22066/cilamag.2020.113672.1780

چکیده

توزیع جبران خسارت در وضعیت‌های مسئولیت مشترک، همواره از چالش‌های اصلی مسئولیت در رسیدگی‌های قضایی بین‌المللی بوده است. در تمام وضعیت‌های مسئولیت مشترک، این سؤال مطرح می‌شود که کدام موجودیت مسئول است و مسئولیت چگونه باید بین چند عامل توزیع شود؟ پیش‌نویس مواد مسئولیت دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، صرفاً راهنمایی محدودی در خصوص توزیع جبران خسارت ارائه می‌دهد و رویه‌قضایی بین‌المللی نیز به تسهیم جبران خسارت میان عاملان مشترک اشاراتی مختصر داشته است. این مقاله در صدد است در پرتو رویه‌قضایی بین‌المللی، مهم‌ترین شیوه‌های توزیع جبران خسارت را در وضعیت‌های مسئولیت مشترک، بررسی و جایگاه آن را در حوزه حقوق مسئولیت بین‌المللی و در روابط میان دولت‫ها تبیین کند. به نظر می‫رسد توزیع جبران خسارت میان عاملان مشترک، با درنظرگرفتن اصل «مسئولیت مستقل»، جداگانه و با ملاحظه میزان تأثیر هریک از عاملان در ایجاد زیان و صدمه صورت می­پذیرد. رابطه سببیت، یکی از ابزارهای اصلی توزیع مسئولیت جبران خسارت محسوب می‌شود و تحلیل رابطه میان اسباب مختلف در وضعیت‌های مختلف مسئولیت مشترک می‌تواند در توزیع جبران خسارت نقش مؤثری داشته باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distribution of Reparation in the Context of International Shared Responsibility

نویسندگان [English]

  • Mohamadreza Ziai bigdeli 1
  • Nasrin Tarazi 2
1 Corresponding Author, Prof. at the Department of Public & Interantional Law, Faculty of Law and Political Science, University of Allameh Tabatabaie, Tehran
چکیده [English]

Distribution of reparation in situations of shared responsibility has always been one of the main challenges of responsibility in international judicial proceedings. In all cases of shared responsibility, the question arises as to which entity is responsible and how responsibility should be distributed among several factors. The Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001) and the Draft Articles on Responsibility of International Organizations (2011) provide only limited guidance on the distribution of reparation. Likewise, the international jurisprudence has made brief references to the sharing of reparation among joint agents. Distribution of reparation to joint agents is done separately, taking into account the extent of the responsibility of each of the agents for causing harm and damage. Although, as defined by the International Law Commission, causality has no place among the constituent elements of an international wrongfulness, it is one of the main means of distributing compensation. Moreover, the analysis of the relationship between different instruments in different situations of shared responsibility can be found to have an effective role in the distribution of reparation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distribution of reparation
  • international shared responsibility
  • Joint and Several liability
  • Causation
  • independent responsibility